Tudalen 2 o 3

PostioPostiwyd: Iau 14 Awst 2003 8:43 pm
gan Hywel

PostioPostiwyd: Iau 14 Awst 2003 8:57 pm
gan Rhodri Nwdls

PostioPostiwyd: Iau 14 Awst 2003 9:33 pm
gan Siani

PostioPostiwyd: Gwe 15 Awst 2003 12:45 am
gan Rhodri Nwdls

PostioPostiwyd: Gwe 15 Awst 2003 10:26 am
gan Alys
:lol:
Ond clywais Penri Roberts yn sôn mai Nansi Richards oedd yn gyfrifol am y ceilog/Kelloggs rywdro y llynnedd. Ella mai Penri oedd yn strimio ym Mhennant Melangell wythnos diwetha?
Chwedl dinesig neu beidio, mae'n stori neis (y ceiliog, nid y strimiwr) :)

PostioPostiwyd: Gwe 15 Awst 2003 11:03 am
gan Gruff Goch
Roedd y stori yma'n cael ei hadrodd ar y rhaglen am fywyd Nansi Richards a ail-ddarlledwyd neithiwr. Mae'n debyg ei bod hi wedi bod yn teithio America am gyfnod yn chwarae ei thelyn, gan aros efo rhai o bwysigion a theuluoedd cefnog America.

Treuliodd hi rai wythnosau yn aros efo'r teulu Kellogs, ac yn ei hôl hi, roeddent yn chwilio am logo ar gyfer eu cynhyrch tra oedd hi yno, gan eu bod yn symud i werthu'r corn flakes mewn bocsys (fel heddiw) yn hytrach na mewn bagiau.

Honai Nansi Richards y bu iddi hi i gynnig ceiliog gan fod y gair Cymraeg 'ceiliog' (neu 'celiog' yn ei hacen hi) yn swnio fel 'Kellog', ac fe dderbyniwyd y cynnig gan fod ceiliog hefyd yn cyd-fynd â natur foreuol brecwast.

Erbyn hyn, dwi'm yn meddwl y cawn ni wybod os ydi'r stori'n un wir, ond be 'di'r ots? Ma' hi'n stori dda! :D

PostioPostiwyd: Gwe 15 Awst 2003 11:21 am
gan lyns
O Gymru y daw Jack Daniels hefyd.

PostioPostiwyd: Gwe 15 Awst 2003 12:15 pm
gan Gethin Ev

PostioPostiwyd: Gwe 15 Awst 2003 12:52 pm
gan Gruff Goch

PostioPostiwyd: Gwe 15 Awst 2003 12:54 pm
gan Gethin Ev