Tudalen 1 o 1

trafod y we ar Siaradog :-)

PostioPostiwyd: Gwe 20 Ebr 2007 12:03 pm
gan Nia78
Wythhnos yma ar rhaglen newydd weledu , mae Rhys Wynne a Sanddef o Maes-e yn westeion arbennig ar y soffa coch gyda Aneirin Karadog. Ma'r criw yn trafod pwysigrwydd / dyfodol yr iaith ar y we. Sgwrs ddifyr iawn i'r rhai ohonna chi sy'n ymddiddori yn y pethe 'ma. Mi fyddai'n gret i gael eich ymateb, a'n bwriad yw cael mwy o bobl o'r maes i fewn ar y sioe i drafod materion sy'n bwysig i chi. Hyn i gyd yn ogystal a sgwrs gyda'r awdur Llwyd Owen a pherfformiad acwstig gan Gwilym Morus.

Mwynhewch :D

PostioPostiwyd: Sul 22 Ebr 2007 2:44 pm
gan sanddef

PostioPostiwyd: Sul 22 Ebr 2007 3:33 pm
gan ffwrchamotobeics

PostioPostiwyd: Sul 22 Ebr 2007 5:12 pm
gan Al