Tudalen 1 o 1

Pa frîdoedd sydd yn y mwngrel?

PostioPostiwyd: Sad 23 Meh 2007 7:31 pm
gan Hedd Gwynfor
Ddim yn gwbod ble ddiawl arall i rhoi hwn! :?

Newydd gael gast heddiw o .

Casi yw ei henw. Mae hi'n 5 oed, yn fwngrel o'r 'Heinz 57 Variety' h.y. bach o bopeth.

Be fi'n trio ffindo mas yw, pa frîdoedd chi'n meddwl sydd yn ei gwaed hi?

Rhai wedi awgrymu , , ,

Beth i chi'n meddwl?

Delwedd
Delwedd
Delwedd