Tudalen 1 o 2

Gwefannau "Chat" - be da chi'n feddwl?

PostioPostiwyd: Maw 05 Mai 2009 6:37 pm
gan Orcloth
Ddoe, am dipyn bach o hwyl, ymunais a wefan "chat" Brydeinig, am y tro cyntaf erioed.

Wel, dyna i chi agoriad llygad oedd y profiad, chydal a'r Sais, nefar again!

I ddechra, cefais sgwrs bach neis hefo rhyw ddyn o'r Alban a oedd y dreifio bysus (be oedd o'n da yn y rhan "Cymru" o'r wefan, duw a wyr). Es i arno fo eto bore ma, a dyna i chi sioc ges i! Dynion yn mynd i ystafelloedd preifat i siarad yn glen hefo fi ar y dechra, ac wedyn yn gofyn os oedd gyno fi "msn messenger" (peidiwch a gofyn i mi be ydi un o'r rheiny!) ac wedyn yn troi'n reit flin pan ddwedais nad oedd gennyf syniad am be oeddan nhw'n son!

Gofynnais i'm merch be oedd un o'r pethau msn yma'n da, a dywedodd ei fod er mwyn cael "chat" mwy preifat hefo rhywun(dim diolch, met).

Dwi di penderfynu mai pyrfyrts llwyr sy'n mynychu ffasiwn wefannau, yn trio siarad yn fudur hefo merchaid di priodi a merchaid ifanc, mae isio'u banio nhw i gyd! :x

Re: Gwefannau "Chat" - be da chi'n feddwl?

PostioPostiwyd: Maw 05 Mai 2009 8:53 pm
gan Duw
Stim byd yn bod ar wefanne chat, dim ond dy fod yn cadw at reolae synnwyr cyffredin. Paid รข chynnig unrhyw wybodaeth bersonol. Efalle bo ti'n gyflym i feirniadu holl dynon fel'na. Dwi'n siwr bo rhai wir am fod yn ffrindie a falle eu bod nhw'n ychydig yn unig. Gest ti gwpwl o propositions OC? Pa liw pants wyt ti'n gwisgo? :lol:

Re: Gwefannau "Chat" - be da chi'n feddwl?

PostioPostiwyd: Mer 06 Mai 2009 9:14 am
gan Orcloth
Wel, ia, ella bo fi di bod dipyn yn fyrbwyll wrth feirniadu pob dyn yn y ffordd wnes i, ond roedd rhai ohonyn nhw'n mynd i ystafell breifat yn syth-bin, heb ofyn na siarad hefo chdi'n gynta! Be di'r gair - presumptious? Yn meddwl dy fod wedi ymuno'n uniongyrchol er mwyn cael siarad yn fudur hefo nhw! Mae'r peth yn hollol sick yn fy marn i.

Dim ond dau sgwrs gall ges i arno fo, dwi di dychryn gormod i dreio eto!

A do, mi ges i gwpwl o propositions mae'n rhaid dweud - un yn gofyn os o'n i'n cael fy nhemptio i chwarae oddi cartre weithie (!!!!) ac un arall yn gofyn sut fath o bedroom action o'n i'n licio - o mai god, ges i sioc bod dynion yn medru bod mor bare-faced a hynna - fysan nhw byth, nefar, yn siarad hefo chdi fel'na yn dy wyneb (am wn i)! (Ella mai fi sy'n rhy ddiniwed a ddim yn deall sut mae delio hefo sefyllfa o'r fath - dim ond isio gwneud ffrindia oeddwn i - wir yr!). :ofn:

o.n. A paid ti a dechra siarad am "pants", chwaith! - O, mam bach, wyt ti'n un o'r dynion pyrfyrted yma??? () :winc:

Re: Gwefannau "Chat" - be da chi'n feddwl?

PostioPostiwyd: Mer 06 Mai 2009 10:21 am
gan Duw

Re: Gwefannau "Chat" - be da chi'n feddwl?

PostioPostiwyd: Mer 06 Mai 2009 10:40 am
gan Orcloth
HaaaHaaHaaa! Dwi di dy ddal di hefo bysedd sticki rwan, do?! Ti oedd o, yn de? Y mochyn budur! Gobeithio dy fod wedi enjoio, ta beth! :lol:

Re: Gwefannau "Chat" - be da chi'n feddwl?

PostioPostiwyd: Mer 06 Mai 2009 12:00 pm
gan Macsen
Owff, achos cynta Maes-e o cyber sex? :wps:

Get a staffell sgwrsio, you two!

Re: Gwefannau "Chat" - be da chi'n feddwl?

PostioPostiwyd: Mer 06 Mai 2009 12:30 pm
gan Ray Diota
swnio fel edefyn fyddai'n lico...

cariwch mlan

Re: Gwefannau "Chat" - be da chi'n feddwl?

PostioPostiwyd: Mer 06 Mai 2009 1:57 pm
gan Orcloth
Ydach chi'ch dau di bod yn sgwrsio ar y gwefannau yma hefyd?! Haleliwia, ffasiwn le ydi'r maes 'ma, dwch? Ydan ni, errr, chi i gyd yn byrfyrts llwyr? Dipyn bach o S & M, masg a chwip, menage a tri, bedwar neu mwy? Bring it on, hogia (na dim rili).

Gyda llaw, roedd D yn anhygoel gyna, gawn ni repeat performance yn fuan, plis?! :winc:

Re: Gwefannau "Chat" - be da chi'n feddwl?

PostioPostiwyd: Mer 06 Mai 2009 9:06 pm
gan Duw

Re: Gwefannau "Chat" - be da chi'n feddwl?

PostioPostiwyd: Iau 07 Mai 2009 8:34 am
gan Orcloth
Thigh-length boots lledar du hefo killer-heels, fish-net stockings du, bra a syspendars sidan du heddiw - o stopia wir, ti'n fy ngwneud i'n boeth i gyd......... he, he, he........ :winc: