Tudalen 1 o 1

e-byst

PostioPostiwyd: Iau 09 Medi 2010 3:30 pm
gan Hazel
Oes unrhywun sy'n gallu esbonio hyn: Dw i wedi anfon e-byst at y Brifysgol Cymru Bangor a Sain Miwsig Cyhoeddwyr. Ond bob tro, cawson nhw eu dychwelyd gyda'r neges ganlynol: invalid address. Beth yw'r rheswm posibl? Diolch

Re: e-byst

PostioPostiwyd: Iau 09 Medi 2010 3:47 pm
gan ChrisS
Wel, rwy'n meddwl dy fod di'n trio anfon neges i gyfeiriad anghywir, e.e. os wyt ti'n trio anfon neges i s.p.rhys@bangor.ac.uk yn hytrach na s.p.rees@bangor.ac.uk (sydd y cyfieiriad am Ymholiadau Derbyniadau Israddedig), fydd hi ddim yn gweithio. Dwbl chec yr cyfeiriad e-bost.

Re: e-byst

PostioPostiwyd: Iau 09 Medi 2010 4:20 pm
gan Hazel
O'r gorau ond rwy'n defnydd cyfeiriadau sydd yn cael eu rhestru yn eu wefan nhw. Pedwar o gyfeiriadau gwahanol. Sut allant nhw fod anghywir? Beth bynnag, bydda' i'n ceisio eich cyfeiriadau. Diolch i chi.

Re: e-byst

PostioPostiwyd: Iau 09 Medi 2010 4:37 pm
gan Hazel

Re: e-byst

PostioPostiwyd: Iau 09 Medi 2010 5:57 pm
gan ChrisS
Mae'n ddrwg 'da fi, rwy'n siarad Cymraeg fel ail iaith ond roeddwn i'n trio dweud bod s.p.rees@bangor.ac.uk yn y gyfieiriad gorau. Os wyt ti'n mynd i http://www.bangor.ac.uk/music/contacts/ ... 51&subid=0 , ti'n medru chwilio mas yr e-bost dy fod i'n eisiau.

Re: e-byst

PostioPostiwyd: Iau 09 Medi 2010 6:35 pm
gan Hazel
Mae'n yr un peth:

This Message was undeliverable due to the following reason:

Each of the following recipients was rejected by a remote mail server.
The reasons given by the server are included to help you determine why
each recipient was rejected.

Recipient: <s.p.rees@bangor.ac.uk>
Reason: 5.7.1 <s.p.rees@bangor.ac.uk>... Access denied

This Message was undeliverable due to the following reason:

Each of the following recipients was rejected by a remote mail server.
The reasons given by the server are included to help you determine why
each recipient was rejected.

Recipient: <music@bangor.ac.uk>
Reason: 5.7.1 <music@bangor.ac.uk>... Access denied

Paid รข poeni. Mae'n amhosibl. Diolch i ti am geisio cynorthwyo.

Re: e-byst

PostioPostiwyd: Gwe 10 Medi 2010 6:05 am
gan ChrisS
Roeddwn i'n google dy gwall, ac roeddwn i'n chwilio mas bod yr gwall yn achosi gan dy weinyddwr e-bost (wel SMTP) sydd yn trio anfon dy neges. Wyt ti'n medru anfon e-bost i rwyun arall?

Re: e-byst

PostioPostiwyd: Gwe 10 Medi 2010 10:44 am
gan Hazel

Re: e-byst

PostioPostiwyd: Gwe 10 Medi 2010 2:58 pm
gan ChrisS

Re: e-byst

PostioPostiwyd: Gwe 10 Medi 2010 3:33 pm
gan Hazel