Cau ysgolion yng Ngwynedd

Newyddion a gwleidyddiaeth Cymru fach

Cymedrolwr: Mr Gasyth

Rheolau’r seiat
Newyddion a gwleidyddiaeth Cymru fach. Cofiwch, dim ymosodiadau personol.

Postiogan Garnet Bowen » Maw 18 Rhag 2007 10:41 pm

Rhithffurf defnyddiwr
Garnet Bowen
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 2085
Ymunwyd: Mer 29 Hyd 2003 11:45 am
Lleoliad: Y Fro Gymraeg

Postiogan Prysor » Iau 20 Rhag 2007 1:55 am

Rhithffurf defnyddiwr
Prysor
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 3181
Ymunwyd: Llun 19 Awst 2002 5:37 pm

Postiogan GT » Gwe 21 Rhag 2007 10:27 pm

A great man. He could have been Pope!

Rhithffurf defnyddiwr
GT
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 2774
Ymunwyd: Maw 20 Ion 2004 11:35 pm
Lleoliad: Caernarfon

Postiogan Ioan_Gwil » Iau 03 Ion 2008 3:31 pm

John ddwynodd y beans
Rhithffurf defnyddiwr
Ioan_Gwil
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 689
Ymunwyd: Iau 06 Hyd 2005 8:49 pm
Lleoliad: Prentec, Port Madocks

Re: Cau ysgolion yng Ngwynedd

Postiogan Hedd Gwynfor » Llun 17 Maw 2008 3:17 pm

Rhithffurf defnyddiwr
Hedd Gwynfor
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 6140
Ymunwyd: Llun 19 Awst 2002 12:51 pm
Lleoliad: Caerfyrddin

Re: Cau ysgolion yng Ngwynedd

Postiogan Hedd Gwynfor » Llun 17 Maw 2008 7:06 pm

Mae'r stori ar wefan BBC Cymru erbyn hyn:

Rhithffurf defnyddiwr
Hedd Gwynfor
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 6140
Ymunwyd: Llun 19 Awst 2002 12:51 pm
Lleoliad: Caerfyrddin

Re: Cau ysgolion yng Ngwynedd

Postiogan Waen » Llun 17 Maw 2008 11:45 pm

Rhithffurf defnyddiwr
Waen
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 227
Ymunwyd: Maw 22 Hyd 2002 2:45 am

Re: Cau ysgolion yng Ngwynedd

Postiogan Hedd Gwynfor » Llun 17 Maw 2008 11:57 pm

Dwi tipyn mwy optimistig i ddweud y gwir.

I ddechrau, mae'r Blaid wedi gwrando ar lais y bobl, ac mae hynny'n beth da. Er nad yw'r opsiwn o ffedereiddio yn mynd i fod yn addas ym mhob ardal, rhaid edrych ar opsiynau newydd o gydweithio rhwng ysgolion, ac mae rheoliadau newydd y Cynulliad yn holl bwysig yn hyn o beth, felly mae'n gwneud synnwyr perffaith fod y Cyngor yn atal y broses tan fod y rheoliadau yma wedi cael eu cyhoeddi'n llawn.

Ar hyn o bryd, er mwyn creu ffederasiwn, rhaid cau yr holl ysgolion unigol yn swyddogol, cyn agor ysgol ffedereiddedig yn eu lle. Does dim yn atal y Bwrdd Llydwodraethol (neu'r Cyngor) wedyn i gau un o'r 'safleoedd' yma os yw arian yn brin, ac felly mae nifer fawr o bobl yn ddrwgdybus iawn o'r syniad. Ond gyda'r rheoliadau newydd, bydd hi'n bosib creu ffederasiwn heb orfod cau yr un ysgol. Bydd yr holl ysgolion yn aros ar agor, gyda chydweithio agos rhwng y gwahanol ysgolion. Byddant hefyd yn rhannu'r un Llywodraethwyr a Phrif Athro mwy na thebyg. Er hyn, bydd rhaid mynd trwy'r broses statudol o gau ar gyfer pob un ysgol sy'n rhan o'r ffederasiwn petai'r Cyngor am gau unrhyw ysgol yn y dyfodol, ac felly bydd statws yr ysgolion unigol yr un mor gryf ag yr oeddynt cyn ffedereleiddio.

Newyddion da iawn ar y cyfan, ond rhaid cadw ymgyrchu o blaid y 7 ysgol sydd dal yn wynebu cau :(
Rhithffurf defnyddiwr
Hedd Gwynfor
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 6140
Ymunwyd: Llun 19 Awst 2002 12:51 pm
Lleoliad: Caerfyrddin

Re: Cau ysgolion yng Ngwynedd

Postiogan Genesis » Llun 28 Ebr 2008 10:00 am

Gall rhywun cyfianwhau cadw ysgol ar agor i lai na 10 plant plis? :rolio:

Pobl dim mynd mlaen am cymuned etc ond yn anghofio son am addysg y plant, sydd wedi'r cyfan y peth pwysia
Genesis
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 2
Ymunwyd: Gwe 18 Ebr 2008 1:56 pm

Re: Cau ysgolion yng Ngwynedd

Postiogan BOT » Mer 21 Mai 2008 3:25 pm

Er gwybodaeth. Tra'n galonogol gweld bod gwrando wedi bod mae yna rhyw gic, ac eco o'r cyngor blaenrol, yn y frawddeg olaf.....

Grwp Plaid Cymru Group, Cyngor Gwynedd Council
Mai 20fed, 2008
I'w ryddhau'n syth - For immediate release
Addysg Gynradd : Cyfeiriad newydd i Blaid Cymru yng Ngwynedd

Mewn cyfarfod o grŵp Plaid Cymru, Cyngor Gwynedd a gynhaliwyd ar ddydd Sadwrn y 17eg o Fai, amlinellodd Dyfed Edwards, arweinydd newydd y grŵp, ei weledigaeth ar gyfer dyfodol addysg gynradd yn y sir.
“Mae'n amlwg fod diffyg cytundeb wedi bod i agweddau o'r cynllun drafft presennol.” meddai “Mae rhaid ystyried cyfeiriad newydd ar gyfer y gwaith yma rwan, gan gydweithio gyda chymunedau Gwynedd er mwyn creu cyfundrefn addysg gynradd ar gyfer y ganrif newydd.”
Mae Dyfed Edwards yn cydnabod bod yn rhaid edrych eto ar y cynllun drafft a luniwyd gan y Cyngor blaenorol, gan weithio i adeiladu consensws rhwng y Cyngor, trigolion Gwynedd, ac athrawon a phenaethiaid ysgolion y sir. Er mwyn dod i gytundeb, mae'n anorfod y bydd rhaid edrych ar ymarferoldeb y cynllun yn ei gyfanrwydd, a gweld pa agweddau ohono sy'n dderbyniol.
Serch hynny, mae arweinydd Plaid Cymru yn pwysleisio bod yn rhaid i'r Cyngor wynebu'r her sylfaenol o greu trefn addysg gynradd gynaliadwy, sydd yn sicrhau tegwch i bob un o blant y sir. Mae problemau sylfaenol yn bodoli gyda'r drefn bresennol, a does dim modd dianc rhag y problemau hynny. Dyw cynnal y status quo ddim yn ddewis i Plaid Cymru.
Rhithffurf defnyddiwr
BOT
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 71
Ymunwyd: Sad 05 Ebr 2008 8:18 am

NôlNesaf

Dychwelyd i Materion Cymru

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron