Cau ysgolion yng Ngwynedd

Newyddion a gwleidyddiaeth Cymru fach

Cymedrolwr: Mr Gasyth

Rheolau’r seiat
Newyddion a gwleidyddiaeth Cymru fach. Cofiwch, dim ymosodiadau personol.

Re: Cau ysgolion yng Ngwynedd

Postiogan GT » Iau 05 Meh 2008 6:23 pm

Mi fyddwn i'n rhyfeddu petai'r bleidlais yma'n arwain at gau dwsinau o ysgolion.
A great man. He could have been Pope!

Rhithffurf defnyddiwr
GT
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 2774
Ymunwyd: Maw 20 Ion 2004 11:35 pm
Lleoliad: Caernarfon

Re: Cau ysgolion yng Ngwynedd

Postiogan BOT » Gwe 11 Gor 2008 6:08 pm

Sylwer ar yr adroddiad isod.
Dyma union ddadl gwrthwynebwyr ffedraleiddio yng Ngwynedd.
Gobeithio y bydd y gweithgor newydd yn edrych i gefndir hanes Ysgol Carrreg Hirfaen cyn awgrymu dim i'r dyfodol.

Os ydi rhywun yn adnabod Richard Parry Hughes neu Dafydd Iwan gadewch iddyn nhw wybod.....

SAFLE NEWYDDION BBC 11/7/08
Mae un o ysgolion ffederal Sir Gaerfyrddin yn gorfod cau dau allan o'r tri safle oherwydd strwythur ariannu newydd.
Nos Fercher clywodd rhieni Ysgol Carreg Hirfaen y byddai newid yn y drefn ar ôl y Nadolig oherwydd gostyngiad mawr yn yr arian ar gael oddi wrth y cyngor sir.
Ar hyn o bryd mae'r ysgol ar dri safle gwahanol ym mhentrefi gwledig Ffaldybrenin, Farmers a Chwmann.
Nos Fercher clywodd rhieni y byddai safleoedd Ffaldybrenin a Farmers yn cau.
Mae llywodraethwyr yr ysgol yn disgwyl derbyn rhyw £50,000 yn llai o fis Ebrill nesaf ymlaen.
Dywedodd Gwyneth Richards, cadeirydd y llywodraethwyr: "Ry'n ni wedi bod yn dadlau gyda'r cyngor am dros flwyddyn ynglŷn â'r sefyllfa hollol annheg yma".
Mewn datganiad dywedodd Cyngor Sir Caerfyrddin: "Mae llywodraethwyr Carreg Hirfaen, fel ym mhob ysgol arall, wedi wynebu penderfyniad anodd - cynnig yr addysg orau bosib i'r disgyblion ond hefyd aros o fewn y gyllideb."
Rhithffurf defnyddiwr
BOT
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 71
Ymunwyd: Sad 05 Ebr 2008 8:18 am

Re: Cau ysgolion yng Ngwynedd

Postiogan Cilan » Sad 12 Gor 2008 6:28 pm

Cilan
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 20
Ymunwyd: Sul 03 Meh 2007 4:33 pm

Re: Cau ysgolion yng Ngwynedd

Postiogan CapS » Sad 12 Gor 2008 11:56 pm

CapS
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 90
Ymunwyd: Gwe 04 Awst 2006 9:04 am

Re: Cau ysgolion yng Ngwynedd

Postiogan Hedd Gwynfor » Sul 13 Gor 2008 12:44 pm

Mae CapS yn iawn wrth gwrs, dyma'r broblem gyda'r model o ysgol ffederal sydd yn bodoli ar hyn o bryd, ac mae consyrn rhieni yng Ngwynedd ynglyn a'r dull yma o ffederaleiddio yn hollol synhwyrol.

Gobeithio y bydd rheoliadau newydd yn dod gan y Cynulliad yn ystod y misoedd nesaf, a fydd yn atal rhywbeth fel hyn rhag digwydd yn y dyfodol. h.y. cyn cau unrhyw safle oddi fewn i ysgol ffederal, bydd rhaid mynd trwy'r un broses o ymgynghori ag sydd gyda cau ysgol cyffredin. Ni fyddai modd i'r Llywodraethwyr (dan bwysau aruthrol gan y sir) gau 'safle' heb unrhyw ymgynghori. Gyda model o'r fath, bydd y ddadl dros ysgolion ffederal yn un llawer cryfach!

Gyda enghraifft Carreg Hirfaen yn benodol, mae Cyngor Sir Gâr wedi newid y drefn gyllido ar gyfer ysgolion, fel bod ysgolion bach yn cael lot llai o arian, ond hefyd maent wedi dileu y cymhorthdal ar gyfer ysgolion Ffederal. Mae hyn yn golygu nad oes unrhyw ffordd yn y byd y gall y Llywodraethwyr gadw'r 3 safle ar agor, er fod nifer y disgyblion rhwng y tair ysgol yn tyfu! Yn ogystal, mae'r Cyngor wedi clustnodi tua £50,000 ar gyfer cario'r disgyblion o'r ddau safle sy'n cau i'r unig ysgol fydd dal ar agor. Byddai £50,000 yn ddigon i sicrhau fod y 3 safle yn aros ar agor. Yn waeth byth, does dim digon o le yn yr un ysgol fydd ar ôl ar gyfer yr holl blant, felly mae'r Cyngor yn bwriadu gwario £200,000 ar 'glorified-portacabin'. :rolio:
Rhithffurf defnyddiwr
Hedd Gwynfor
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 6140
Ymunwyd: Llun 19 Awst 2002 12:51 pm
Lleoliad: Caerfyrddin

Re: Cau ysgolion yng Ngwynedd

Postiogan CapS » Llun 14 Gor 2008 11:09 am

CapS
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 90
Ymunwyd: Gwe 04 Awst 2006 9:04 am

Re: Cau ysgolion yng Ngwynedd

Postiogan BOT » Sul 15 Maw 2009 8:05 pm

"Bump"

Dim ond codi'r edefyn yma i fyny i'r top eto, dwi'n amau y bydd cryn drafodaeth eto'n fuan.... :rolio:
Rhithffurf defnyddiwr
BOT
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 71
Ymunwyd: Sad 05 Ebr 2008 8:18 am

Re: Cau ysgolion yng Ngwynedd

Postiogan Lorn » Mer 18 Maw 2009 2:35 pm

Pam?
Lorn
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 87
Ymunwyd: Mer 27 Awst 2008 11:06 am

Re: Cau ysgolion yng Ngwynedd

Postiogan Josgin » Gwe 20 Maw 2009 9:23 pm

Mae yna hysbysebion am ddwy brifathrawiaeth wedi ymddangos yr wythnos yma, sef Ysgol y Parc ( 14 plentyn ), ac Ysgol Llanuwchllyn ( 50 disgybl) .
Bydd cyflog y ddau brifathro'n o leiaf £40 ,000 . Ar y llaw arall, mae Ysgol Syr Hugh Owen yn cael ei hamddifadu o athrawon , oherwydd prinder arian.
Mae hi'n anodd dal hi'n bob man , yn tydi hi ?
Josgin
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 360
Ymunwyd: Sad 17 Chw 2007 11:21 pm
Lleoliad: Gogledd pell

Re: Cau ysgolion yng Ngwynedd

Postiogan osian » Gwe 20 Maw 2009 10:28 pm

"I'm hugely confused Ted!"
Rhithffurf defnyddiwr
osian
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 627
Ymunwyd: Mer 20 Meh 2007 2:40 pm
Lleoliad: o flaen sgrin

NôlNesaf

Dychwelyd i Materion Cymru

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig a 2 gwestai

cron