Gweithio y tu mewn i'r system - neu y tu allan?

Newyddion a gwleidyddiaeth Cymru fach

Cymedrolwr: Mr Gasyth

Rheolau’r seiat
Newyddion a gwleidyddiaeth Cymru fach. Cofiwch, dim ymosodiadau personol.

Gweithio y tu mewn i'r system - neu y tu allan?

Postiogan Prysor » Iau 28 Chw 2008 10:41 am

Rhithffurf defnyddiwr
Prysor
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 3181
Ymunwyd: Llun 19 Awst 2002 5:37 pm

Re: Bygythiad arall i sylfaen ariannol ‘Y Byd’

Postiogan Rhys Llwyd » Iau 28 Chw 2008 11:28 am

Rhithffurf defnyddiwr
Rhys Llwyd
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 4935
Ymunwyd: Mer 11 Rhag 2002 5:07 pm
Lleoliad: Aberystwyth

Re: Bygythiad arall i sylfaen ariannol ‘Y Byd’

Postiogan Rhods » Iau 28 Chw 2008 11:54 am

Rwyf yn deall ac yn parchu dy rhesymau di yn llwyr Rhys. Rydym ni'n dau wedi trafod am oriau maith a dwys am wleidyddiaeth yng Nghymru, a dwi yn meddwl bo ni yn y bon, a'r r'un credodau - gyda Chymru ar iaith Gymraeg ar top agenda y ddau ohonom.

Mae'r Ceidwadwyr wedi cymryd camau enfawr dros y blynyddoedd diwetha o ran ei chymreigio a hyd yn oed yn yn fwy byth ers etholaid 2007. Er hynny, rwy'n cydnabod fod yna lot mwy o waith iw wneud.
Rhithffurf defnyddiwr
Rhods
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1266
Ymunwyd: Gwe 06 Ion 2006 2:17 pm

Re: Bygythiad arall i sylfaen ariannol ‘Y Byd’

Postiogan Rhods » Iau 28 Chw 2008 4:02 pm

Rhithffurf defnyddiwr
Rhods
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1266
Ymunwyd: Gwe 06 Ion 2006 2:17 pm

Re: Bygythiad arall i sylfaen ariannol ‘Y Byd’

Postiogan Rhodri Nwdls » Iau 28 Chw 2008 4:38 pm

Maes-eio ers 2002, yo.
Rhithffurf defnyddiwr
Rhodri Nwdls
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 3061
Ymunwyd: Sad 23 Tach 2002 4:31 pm
Lleoliad: Maesymwstwr

Re: Bygythiad arall i sylfaen ariannol ‘Y Byd’

Postiogan Garnet Bowen » Iau 28 Chw 2008 8:10 pm

Rhithffurf defnyddiwr
Garnet Bowen
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 2085
Ymunwyd: Mer 29 Hyd 2003 11:45 am
Lleoliad: Y Fro Gymraeg

Re: Bygythiad arall i sylfaen ariannol ‘Y Byd’

Postiogan Rhys Llwyd » Iau 28 Chw 2008 8:52 pm

Rhaglen ddogfen ddifyr iawn am y Ceidwadwyr ar BBC iPlayer, clec , fydd hi yna am rai diwrnodau eto.
Rhithffurf defnyddiwr
Rhys Llwyd
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 4935
Ymunwyd: Mer 11 Rhag 2002 5:07 pm
Lleoliad: Aberystwyth

Re: Bygythiad arall i sylfaen ariannol ‘Y Byd’

Postiogan Prysor » Llun 03 Maw 2008 12:05 pm

deiseb, protest, cydweithio?
yng Nghymru??!
get real, ys dywed y Sais......

Eniwe, maddeuant am ymddangos yn fflipant (beirniadaeth trwy ddychan yn hen grefft y dylid ei harfer fwy yn y Gymru gyfoes), ond y gwir ydi fod dyfodol Cymru yn gadarn yn nwylo'r broses ddemocrataidd, gyfansoddiadol. Hyd yn oed cyn datganoli, roedd hyn yn wir. Yn chwarter olaf yr 20ed ganrif, dim ond yn ystod yr ymgyrch losgi tai hâf y gwelwyd unrhyw arwyddion y gallai cenedlaetholdeb Cymreig ddilyn y llwybr chwyldroadol.

Rwan mai'r broses ddemocrataidd sydd yn deyrn, a bod natur diwylliannol cenedlaetholdeb Cymru yn ei gwneud yn anoddach nag erioed i galfaneiddio gweithredu torfol, radicaleiddio ffocws y mudiad democrataidd ddylai'r nod fod.

Bu ymdrech ddechrau'r ganrif hon i sefydlu ail blaid genedlaetholgar, ond daeth i ddim. Mae'r angen am ail blaid yn gliriach heddiw nag erioed. Serch hynny, wnaiff o ddim digwydd, ynrhannol am fod selogion Plaid Cymru unai wedi meddwi ar lywodraeth, yn rhoi rhyw sosialaeth ddogmataidd, symbolaidd, amherthnasol o flaen yr achos cyfansoddiadol a hunaniaethol, neu yn cwyno eu hanfodlonrwydd dros lasiad o win mewn middle class suare, cyn cario mlaen i weithio a phleidleisio dros y disaster mwyaf sydd wedi digwydd i Blaid Cymru - a Chymru - ers iddi ddod yn rym gwleidyddol o 50'au y ganrif ddwytha ymlaen.

Mae'n bryd i aelodau'r Blaid wrthryfela, a meddiannu'r arwinyddiaeth oddiwrth y llipriaid llwydaidd sy'n arwain achos Cymru i'r wal. Neu, o leiaf, dylai ffigyrau amlwg a dylanwadol oddifewn y Blaid ddechrau siarad allan, trefnu grwp mewnol, rhoi rhaglen radical, genedlaetholgar (gan gadw at egwyddorion cymdeithasol chwith rhydd, cyfoes) ger bron yr aelodaeth, a gwneud ymdrech i ddisodli'r drefn yn y gynhadledd nesaf. Er mwyn popeth.

Mae 'na ddatblygiad diddorol yng Ngwynedd ar y funud, efo Llais Gwynedd (Llais y Bobl gynt) yn rhoi ymgeiswyr yn etholiadau'r cyngor sir yn mis Mai. Mewn lle arall mae trafod yn fanwl, wrth reswm, ond rhaid dweud y bydd hi'n ddiddorol i weld be ddaw o hyn. Tybed a welir plaid genedlaethol newydd yn codi o'r ffenics leol hon? Mae gen i amheuon mawr, ond pwy a ŵyr?
Rhithffurf defnyddiwr
Prysor
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 3181
Ymunwyd: Llun 19 Awst 2002 5:37 pm

Re: Bygythiad arall i sylfaen ariannol ‘Y Byd’

Postiogan Muralitharan » Llun 03 Maw 2008 12:25 pm

Iawn Prysor, digon teg, ond pam wyt ti'n disgwyl i bobl eraill wneud hyn? Mae yna lawer iawn gormod o hyn bellach yn fy marn i ... sef mynnu fod yn rhaid i'r Blaid wneud hyn a hyn a hyn ... a bod rhaid i bobl y Blaid (amlwg neu beidio) wneud hyn a hyn a hyn. Ac wth gwrs pan fydd y Blaid neu bobl y Blaid yn methu, mae yna bob math o alw enwau a datgan brad ac ati.
Yn y bon, disgwyl i eraill wneud y gwaith caled ydi hyn, ac yna eistedd yn ol er mwyn cael eu condemnio nhw wedyn ... Rhyw fath o gyfuniad o laesu dwylo a golchi dwylo.
Ond, Prysor, mi rwyt ti'n siarad lot o sens y dyddiau hyn hefyd ...
Muralitharan
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 174
Ymunwyd: Gwe 21 Rhag 2007 1:55 pm

Re: Bygythiad arall i sylfaen ariannol ‘Y Byd’

Postiogan Prysor » Llun 03 Maw 2008 6:18 pm

Ond mae'n rhaid i rywun ei ddeud o hefyd, Mularitharan. Hyd yn oed os ydio'n rhyw agitator controfyrsial/heretig fel fi! :winc:

Mae 'na wir yn be ti'n ddeud wrth gwrs. Ond fyswn inna'n gallu troi dy ddadl ar ei phen a deud mai dyma'r typical ymateb rydan ni'n gael yng Nghymru pan fo rhywun yn codi'r pwynt dwi'n neud. A mae 'na bobol wedi trio sefydlu pleidiau eraill, a cwbwl wnaeth y Pleidwyr oedd 'close ranks' en masse. A dwi'n cofio furore mewn cynhadledd mudiad cenedlaetholgar ychydig flynyddoedd yn ôl, pan godwyd y posibiliad o roi ymgeiswyr i fyny ar gyfer seddi'r cyngor. Llwyddodd teyrngarwyr y Blaid oddifewn y mudiad, i ennill y dydd. A mae rhai ohonyn nhw bellach yn sefyll yn enw Llais Gwynedd... Y goleuni a welsant. :syniad:

Horses for courses ydio. Yn fy achos i, fysa pluan eira yn para mwy mewn popty na fyswn i mewn gwleidyddiaeth pleidiol. Yn un peth, o ran ennill pleidleisiau, mae fy natur amrwd, fy mywyd 'amgen', fy niddordebau, arferion cymdeithasol, daliadau radical a gorffennol eitha controfyrsial, yn yr un categori a codi treth ar guide-dogs! Ac yn ail, mae gwleidyddiaeth pleidiol, a pholitics ffurfiol, cyfansoddiadol yn rhywbeth mae gen i'r aversion mwya uffernol iddo. Fedrai ddim diodda'r math yna o fywyd, na be mae'n sefyll drosto. Dwi'n siwr mod i'n dod i fyny mewn rash pan dwi'n gwatsiad y news!

Dyn gonast dwi de. Di hynna ddim yn compatible efo bod yn wleidydd nacdi. Party line, twyllo pobol efo sbin, gwisgo colar a tei, defnyddio iaith 'ddiplomataidd' a protocol, a gweithio efo pwyllgorau! No wê hosê! Bod yn rhan o system sy'n gosod rheolau a chyfyngiadau ar fywydau bobl? Tyngu llŵ i frenhinas Lloegar? Nefar. Cymysgu efo politisians? Efo llond dwrn o eithriadau, dwi gweld gwleidyddion ymysg y mathau mwyaf ffiaidd o'r ddynolryw, a'r unig bartis dwi'n licio ydi rhai sy'n digwydd yn spontaneous ar benwythnosa, sydd efo'r posibilrwydd i unrhyw beth ddigwydd ar unrhyw adeg.

A coelia fi, fyswn i ddim yn gneud job dda arni, beth bynnag. Bardd a breuddwydiwr, sgwennwr, meddyliwr. Da i ddim byd arall.

Ar ddiwadd y dydd, dwi ddim yn rhan, nac erioed wedi bod yn rhan, o genedlaetholdeb cyfansoddiadol. Dwi'n credu mewn agenda chwyldroadol di-drais. Nid jesd oherwydd ei fod o'n fwy gonest, 'agored' ac egwyddorol, ond am ei fod o - o'i wneud yn iawn - yn fwy effeithiol o beth uffarn. Dyna ydi nghefndir i, full stop. Does gen i ddim math o ddiddordeb yn y trywydd cyfansoddiadol. Pawb at y peth y bo.

Dyma pam nad ydw i'n cymryd rhan yn yr 'mudiad genedlaetholgar' erbyn hyn (dwi ddim yn weithredol efo unrhyw fudiad cenedlaetholgar ers 3 mlynedd). Does ond y llwybr cyfansoddiadol ar ôl - a hynny am y dyfodol rhagweladwy. Does dim llwybr arall. Felly, count me out. (A phe byddai llwybr arall, falla fyswn i'n ffendio nad oes gen i ddiddordeb mewn wastio mwy o mywyd yn hitio mhen yn erbyn wal.)

Ac ar ôl tros 21 mlynedd o fod yn rhan o un mudiad, ymgyrch, breuddwyd, neu'r llall - dwi'n meddwl fod gen i ddigon o brofiad i allu dod i'r casgliad nad oes gan y llwybr chwyldroadol ddim hôps mul o gydio yng Nghymru, a nad yw'r llwybr cyfansoddiadol yn un y medraf i ei ddilyn o gwbl (fysa'n well genai fod yn fynach jinjyr efo genital warts).

Dyna pam mod i wedi setlo i ganolbwyntio ar brosiectau gwirfoddol yn y gymuned (dwi'n rhan o 4 ar y funud - ac oes mae 'na blydi pwyllgorau arnyn nhw!), trefnu digwyddiadau diwylliannol (cyfoes, cynhenid ac addysgol) yn y gymuned, a chynhyrchu a hyrwyddo agweddau o ddiwylliant poblogaidd trwy gyfrwng y Gymraeg - rhywbeth yr ydw i'n ei weld yn hanfodol os am gael trwch siaradwyr y Gymraeg i uniaethu â'r iaith a rhoi gwerth mwy na 'cyfrwng cyfathrebu' iddi. Dwi'n gweld hybu hynny yn rhan amhrisiadwy o unrhyw ymdrech i gynnal hunaniaeth cenedlaethol Cymreig. Wedi'r cwbl, wnaiff y broses wleidyddol gyfansoddiadol byth lwyddo i wneud y gwaith hanfodol yma - y gwaith caib a rhaw tu mewn i feddyliau'r werin, ar lawr gwlad. Heb hunaniaeth, heb ddim.

Ceffylau i gaeau arbennig, Mularitharian. Hwnna ydio. Mae 'na gannoedd o bobol sydd wedi cyfrannu mwy i wleidyddiaeth (yn sicr!) a chymdeithas sifig (hollol bendant sicr!) Cymru na fi. Ond ffwc o bwys gena i, achos dwi wedi/yn chwarae fy rhan i, a mae fy nghydwybod i môr glir a'r gloch.

Dyletswydd i Gymru a Chymry sydd gan Bleidwyr, nid i blaid wleidyddol. A mae 'na ddyletswydd ar Bleidwyr i ail-feddiannu eu plaid eu hunain. Nid am mai nhw sydd wedi sbaddu ymgais i sefydlu ail blaid genedlaethogar ar adegau allweddol (o weld be sydd wedi digwydd i Blaid Cymru ers hynny), ond am mai Pleidwyr sydd gan y gallu i wneud hynny.

Mae'r ffaith mai pobl o du allan y Blaid sy'n gweld hyn yn dweud mwy am ddiffyg gweledigaeth, dychymyg ac egni presennol y rhai sydd oddifewn iddi, nag am unrhyw duedd o "laesu dwylo a golchi dwylo" o du rhywun fel fi.
Rhithffurf defnyddiwr
Prysor
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 3181
Ymunwyd: Llun 19 Awst 2002 5:37 pm

Nesaf

Dychwelyd i Materion Cymru

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig a 2 gwestai

cron