Dafydd Iwan v Elfyn Llwyd

Newyddion a gwleidyddiaeth Cymru fach

Cymedrolwr: Mr Gasyth

Rheolau’r seiat
Newyddion a gwleidyddiaeth Cymru fach. Cofiwch, dim ymosodiadau personol. Pwyswch yma i ddarllen canllawiau cyffredinol maes-e.

Dafydd Iwan v Elfyn Llwyd

Postiogan johnkeynes » Mer 25 Meh 2008 10:34 pm

Pwy felly te maeswyr am llywyddiaeth Plaid. Dafydd Iwan neu Elfyn Llwyd?...Gellid ddim galw hwn yn biwti contest o bell ffordd...sgin ddim un or ddau lot i frolio am.!..ond sa ni yn cael fot...Elfyn i mi.
johnkeynes
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 34
Ymunwyd: Maw 24 Meh 2008 10:19 am

Re: Dafydd Iwan v Elfyn Llwyd

Postiogan Dylan » Iau 26 Meh 2008 12:20 am

un peth dw i ddim yn ei ddeall. Mae Elfyn wedi sôn am rôl llywydd y blaid, sef ysbrydoli'r cefnogwyr llawr gwlad a bod yn rhyw fath o bont rhyngddyn nhw a'r bigwigs. Sut yn union mae o'n mynd i gyflawni hynny ac yntau'n treulio rhan mor helaeth o'i amser yn Llundain?
Golygwyd diwethaf gan Dylan ar Iau 26 Meh 2008 9:15 am, golygwyd 1 waith i gyd.
Rhithffurf defnyddiwr
Dylan
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 3282
Ymunwyd: Maw 12 Awst 2003 7:59 pm
Lleoliad: Lleoliad: Lleoliad: Lleoliad: Lleoliad: Caernarfon

Re: Dafydd Iwan v Elfyn Llwyd

Postiogan krustysnaks » Iau 26 Meh 2008 12:53 am

Os nad yw Dafydd Iwan hyd yn oed yn gallu ennill sedd ar Gyngor Gwynedd, does bosib ei fod yn addas i fod yn Llywydd y Blaid yn genedlaethol. Mae holl apêl Dafydd Iwan yn deillio o'i allu i apelio i'r "werin Gymraeg" ond mae'r political capital hynny wedi diflannu'n llwyr gyda'r saga yng Ngwynedd. Dwi'n meddwl bydd cyfnod Dafydd Iwan fel Llywydd yn cael ei weld fel anomaly llwyr mewn blynyddoedd i ddod, o gymharu ei ddylanwad gyda rhai bu yn y swydd ynghynt.
Rhithffurf defnyddiwr
krustysnaks
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 2967
Ymunwyd: Mer 14 Ebr 2004 8:05 pm
Lleoliad: yng nghôl J M Keynes

Re: Dafydd Iwan v Elfyn Llwyd

Postiogan Mr Gasyth » Iau 26 Meh 2008 8:28 am

krustysnaks a ddywedodd:Os nad yw Dafydd Iwan hyd yn oed yn gallu ennill sedd ar Gyngor Gwynedd, does bosib ei fod yn addas i fod yn Llywydd y Blaid yn genedlaethol. Mae holl apêl Dafydd Iwan yn deillio o'i allu i apelio i'r "werin Gymraeg" ond mae'r political capital hynny wedi diflannu'n llwyr gyda'r saga yng Ngwynedd. Dwi'n meddwl bydd cyfnod Dafydd Iwan fel Llywydd yn cael ei weld fel anomaly llwyr mewn blynyddoedd i ddod, o gymharu ei ddylanwad gyda rhai bu yn y swydd ynghynt.


Ond mae'r swydd yn un gwbl wahanol i be oedd hi gynt. Nid y Llywydd ydi arweinydd y blaid bellach, fel oedd hi pan oedd Wigley, Dafydd El neu Gwynfor yn Lywydd.
Rhithffurf defnyddiwr
Mr Gasyth
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 5303
Ymunwyd: Mer 23 Gor 2003 1:06 pm
Lleoliad: Ar y Foel

Re: Dafydd Iwan v Elfyn Llwyd

Postiogan Hogyn o Rachub » Iau 26 Meh 2008 8:36 am

Dwi'n meddwl bod gallu Dafydd Iwan i ysbrydoli wedi dirywio'n sylweddol, ond os mai rôl y Llywydd ydi ysbrydoli mae o dal yn well ymgeisydd na Elfyn Llwyd, does bosib?
"Be gymrwch chi Wiliam, ai salad ta beth?"
"Oes rhaid i chi ofyn? Wel, tatws trwy crwyn!"

Y Rachub Rydd Gymraeg
Rhithffurf defnyddiwr
Hogyn o Rachub
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 4939
Ymunwyd: Gwe 25 Hyd 2002 7:59 pm
Lleoliad: Caerdydd a Rachub

Re: Dafydd Iwan v Elfyn Llwyd

Postiogan Garnet Bowen » Iau 26 Meh 2008 12:41 pm

Yn y bon, does gan hyn ddim oll i'w wneud a rol y llywydd. Mae Elfyn Llwyd yn cachu brics bod y busnes cau ysgolion yn mynd i olygu ei fod o'n colli ei sedd yn yr etholiad nesaf. Felly mae o'n chwilio am ffordd o ddangos ei fod o'n erbyn y cynllun drwy ymladd brwydr bersonol ddibwys yn erbyn un o bensaeri'r cynllun ad-drefnu addysg gynradd. Yn y pen draw, dwi ddim yn meddwl bod ganddo ots os mai ef yw'r llywydd neu beidio. Drwy herio Dafydd Iwan, mae'n dangos ei ochr i gefnogwyr traddodiadol Plaid Cymru ym Meirion a Dwyfor, yn y gobaith y bydden nhw'n parhau i'w gefnogi yn yr etholiad. Chwarae gem blentynaidd ydi hyn.
Rhithffurf defnyddiwr
Garnet Bowen
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 2085
Ymunwyd: Mer 29 Hyd 2003 11:45 am
Lleoliad: Y Fro Gymraeg

Re: Dafydd Iwan v Elfyn Llwyd

Postiogan Cath Ddu » Iau 26 Meh 2008 1:09 pm

Garnet Bowen a ddywedodd:Chwarae gem blentynaidd ydi hyn.


Diddorol. Ai gem blentynaidd hefyd ydi cefnogaeth Hywel Williams AS, Gareth Jones AC a'r Cyng. Liz Saville, oedd oll yn bresennol yn y gynhadledd i'r wasg a gynhaliwyd ym Mhorthaethwy? Dwi wedi bod yn gyson yn fy marn am DI ers blynyddoedd ond mae y modd y mae'r Blaid yn brysur troi cefn arno, er yn ddoniol, wedi codi mymryn o gydymdeimlad ynof tuag at y creadur.

Difyr hefyd ydi ystyried cyfraniad Garnet yng nghyd-destun cefnogaeth Hywel Williams i Elfyn. Ni chredaf i mi glywed dim gair gan Hywel (yn wahanol i Elfyn) yn condemnio safbwynt DI ar gau ysgolion. Lle'r oedd AS Dafydd druan yn sefyll ar y pwnc hwn ac a fu ar stepan drws gyda DI yn y Bontnewydd? Os nad oedd yn gefnogol pam y tawlewch cyn Mai'r 1af ac os oedd o'n gefnogol pam ymuno yng ngemau honedig Elfyn Llwyd. O'r fath gymhlethdod!
Cath Ddu
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1963
Ymunwyd: Iau 22 Gor 2004 2:23 pm

Re: Dafydd Iwan v Elfyn Llwyd

Postiogan johnkeynes » Iau 26 Meh 2008 1:18 pm

Dwi yn deall pob pwynt sydd di neud hyd yn hyn..ma na wendidau da'r ddau ymgeisydd.

Dwi yn meddwl bod Dafydd Iwan yn arwr cenedlaethol ac wedi gweithio yn arwrol dros yr achos yn y (40 mlynedd diwetha)..ond chydig pwyntiau. Mae'r berson ffantastig i ysbrydoli pobl, yn ei areithiau emosiynol ac yn hefyd yn ei ganeuon.. Ond dyna pam mor bell mae yn mynd...

Ma fe yn fel ar fysedd gwrthwynebwyr y blaid a wedi gwneud nifer o clangers difrifol. Cymerwch chi er enghraifft prosiect milwrol St Athens. Mae yn dweud ei fod yn erbyn hyn - HY yn erbyn y buddsoddiad mwya eroied mewn i econmoi de Cymru sydd werth £14bn ac sydd yn mynd i neud gwahanieth mawr jyst dim o ran swyddi, ond o ran adfywiad economiadd y de yn gyffredinol. Oce, ar un llaw mae yn bod yn onest da'i farn personnol e, ond i cael llywydd cyfrifol yn dweud rhywbeth o'r fath yn erbyn rhywbeth sydd yn mynd i cael effiath posotif ar economi'r de - wel, braidd yn siocing i ddweud y lleia! Rhaid iddo sylwi mai arwain plaid wleidyddol ma fe i fod ,dim rhyw pressure grwp heddychol ffantasiaidd dosbarth canol! Oleia da Elfyn , byddai ddim yn dod mas da'r fath nonsens, gan bod e a rhan fwyaf o uwch-arweinyddion Plaid di dod allan o blaid y cynllun. Fel wedes i, mae hyn yn un enghraifft o nifer fel ma DI yn fel ar fysedd gelynion Plaid.

Peidiwch a cael fi yn rong, fel wedes i gynne, ma DI yn arwr, yn legend, ac mae gennai barch mawr am yr hyn y mae wedi aberthu OND fel llywydd plaid gwleidyddol? Na...

Gydag Elfyn LLwyd? oleia bydd Plaid yn saff , byddai ddim yn rhyw inspiration mawr, dim byd speshal, na, ond oleia yn llywydd saff.
johnkeynes
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 34
Ymunwyd: Maw 24 Meh 2008 10:19 am

Re: Dafydd Iwan v Elfyn Llwyd

Postiogan Hogyn o Rachub » Iau 26 Meh 2008 2:02 pm

Dim DI ydi'r unig un yn erbyn y datblygiad milwrol - mae'r ASE Jill Evans yn gyhoeddus wrthwynebus, a dim hi ydi'r unig un dwi'n siwr.

Dwi'n meddwl mai dy frawddeg olaf sy'n dy drechu - beth bynnag fo daliadau DI am bethau fel y datblygiad hwnnw, rôl y Llywydd ydi ysbrydoli'r aelodau, ac ar y cyfan mae hwnnw'n rhywbeth y mae DI yn dda yn gwneud. Prin iawn y gellid dweud yr un peth am Elfyn Llwyd, mi dybiaf.
"Be gymrwch chi Wiliam, ai salad ta beth?"
"Oes rhaid i chi ofyn? Wel, tatws trwy crwyn!"

Y Rachub Rydd Gymraeg
Rhithffurf defnyddiwr
Hogyn o Rachub
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 4939
Ymunwyd: Gwe 25 Hyd 2002 7:59 pm
Lleoliad: Caerdydd a Rachub

Re: Dafydd Iwan v Elfyn Llwyd

Postiogan johnkeynes » Iau 26 Meh 2008 2:16 pm

Hogyn o Rachub a ddywedodd:Dim DI ydi'r unig un yn erbyn y datblygiad milwrol - mae'r ASE Jill Evans yn gyhoeddus wrthwynebus, a dim hi ydi'r unig un dwi'n siwr.

Dwi'n meddwl mai dy frawddeg olaf sy'n dy drechu - beth bynnag fo daliadau DI am bethau fel y datblygiad hwnnw, rôl y Llywydd ydi ysbrydoli'r aelodau, ac ar y cyfan mae hwnnw'n rhywbeth y mae DI yn dda yn gwneud. Prin iawn y gellid dweud yr un peth am Elfyn Llwyd, mi dybiaf.Cytuno gyda dy frawddegau olaf di, odi ma DI yn dda yn ysbrydoli pobl yn well na E.LL,fel rwyf wedi dweud eisioes, - yn wir falle mae dyna beth yw rol llywydd, ond a odi e yn ysbrydoli am y rhesymau anghywir ac felly yn cwympo mewn i ddwylo gelynion Plaid? I arweinydd/llywydd unrhyw plaid i ddweud ei fod yn erbyn y buddsoddiad MWYA erioed yn economi De Cymru yn beth siocing ac amhoblogaidd i ddweud, d'oes bosib? Odi ,ma rhai pobl fel Jill Evans (sydd yn gwneud gwaith arbennig o dda fel Aelos Seneddol Ewropeaidd gyda llaw) yn erbyn, ac anghytunaf da hi ar y pwnc yma, ond yn gyffredinol, ma'r hierachy o blaid...neu a wyt ti yn herio hyn, ac yn honni fod acshiwali rhan fwyaf o arweinyddion Plaid yn erbyn y prosiect? Pwy a wyr, falle bod ti yn iawn, sydd yn rhoi sefyllfa Plaid hyd yn oed yn fregys na beth yw e ar y pwnc yma yn barod.

Gyda E.LL yn llywydd, oleia byddai fe yn damage limtiation i Plaid Cymru..oce,dim mwy na hynny falle, ond oleia byddai na llai o clangers...
johnkeynes
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 34
Ymunwyd: Maw 24 Meh 2008 10:19 am

Nesaf

Dychwelyd i Materion Cymru

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron