Tudalen 2 o 5

Re: Cyhoeddi costau aelodau'r Cynulliad

PostioPostiwyd: Iau 14 Awst 2008 8:50 pm
gan sian
Os ydw i wedi deall yn iawn, onid costau ail gartref yw'r rhain?
Os oes ganddyn nhw ail gartref yng Nghaerdydd, pam yr holl wariant ar fwyta allan?
Dw i'n meddwl bod un aelod wedi hawlio rhywbeth fel £280 am gostau galwadau ffôn symudol hefyd - shwt mae hyn yn dod o dan gostau ail gartref?

Re: Cyhoeddi costau aelodau'r Cynulliad

PostioPostiwyd: Iau 14 Awst 2008 9:06 pm
gan Y tlawd hwn

Re: Cyhoeddi costau aelodau'r Cynulliad

PostioPostiwyd: Iau 14 Awst 2008 9:12 pm
gan Y tlawd hwn

Re: Cyhoeddi costau aelodau'r Cynulliad

PostioPostiwyd: Gwe 15 Awst 2008 10:34 am
gan Rhys Llwyd

Re: Cyhoeddi costau aelodau'r Cynulliad

PostioPostiwyd: Gwe 15 Awst 2008 3:36 pm
gan Garnet Bowen
Does gen i ddim llawer o fynedd efo'r agwedd yma sy'n collfarnu Aelodau Cynulliad am ennill arian (a chostau da). Mae'r bobl hyn yn gwneud gwaith hynod o galed, dros oriau hir iawn. Ac yn wahanol i'r rhan fwyaf o swyddi, does dim sicrwydd hir dymor. Be mae rhywun yn ei wneud ar ol colli sedd yn y Cynulliad? Be ydi'r cam nesaf yn eich gyrfa?
O ystyried hyn i gyd, mae tal Aelodau Cynulliad yn gymhedrol iawn. Mae nhw'n ennill llai o lawer na nifer o bobl sy'n gweithio yn ein gwasanaethau cyhoeddus. Ydi hi'n deg disgwyl i Aelod Cynulliad fodloni ar gyflog sydd yn llai na llawer iawn o'i gweision sifl, neu reolwyr gwasanaeth iechyd, neu hyd yn oed uwch-swyddogion ein cynghorau sir?

Re: Cyhoeddi costau aelodau'r Cynulliad

PostioPostiwyd: Gwe 15 Awst 2008 4:35 pm
gan Gwahanglwyf Dros Grist

Re: Cyhoeddi costau aelodau'r Cynulliad

PostioPostiwyd: Gwe 15 Awst 2008 6:45 pm
gan sian
Dw i'n meddwl bod pennawd y Daily Post - "She spent £2,078 of your cash on a sofa ... and she's not alone as £400K splashed out on second homes" - yn hollol annheg.
Mae'n iawn i Aelodau Cynulliad gael lle cysurus i aros yng Nghaerdydd.
Ond mae gwario £3000 ar "meals" yn siwr o ddenu beirniadaeth.
Ac erbyn edrych, fe hawliodd Jocelyn Davies £647.86 + £286.55 ar gostau ffonio ar gyfer ei hail gartref - shwt mae hynny'n bosib?

Re: Cyhoeddi costau aelodau'r Cynulliad

PostioPostiwyd: Gwe 15 Awst 2008 8:36 pm
gan Darth Sgonsan

Re: Cyhoeddi costau aelodau'r Cynulliad

PostioPostiwyd: Gwe 15 Awst 2008 10:18 pm
gan 7ennyn
Faint yn llai na £400,000 fysa hi'n gostio i redeg bloc o fflatiau hefo ffreutur, bwrdd snwcer ac ystafell deledu ar gyfer y moch? Dwi'n siwr bod yma wardeiniaid neu gyn-wardeiniaid neuaddau preswyl ar y maes 'ma fedar rhoi rhyw syniad o be fysa'r gost.

Re: Cyhoeddi costau aelodau'r Cynulliad

PostioPostiwyd: Llun 18 Awst 2008 9:27 am
gan Garnet Bowen