Mohammad Ashghar yn gadael Plaid Cymru

Newyddion a gwleidyddiaeth Cymru fach

Cymedrolwr: Mr Gasyth

Rheolau’r seiat
Newyddion a gwleidyddiaeth Cymru fach. Cofiwch, dim ymosodiadau personol.

Re: Mohammad Ashghar yn gadael Plaid Cymru

Postiogan Hedd Gwynfor » Mer 09 Rhag 2009 10:34 pm

Roedd yn wybyddus ers blynyddoedd ymysg aelodau Plaid Cymru fod gan Asghar syniadau bach yn doji. Ro'n i'n ymwybodol ers blynyddoedd ei fod yn gefnogwr brwd o'r teulu brenhinol er enghraifft. Dwi'n cytuno gyda'r mwyafrif mae Cardi'n ei ddweud, ond dwi ddim yn credu bod gan 'unrhyw un' hawl i sefyll i fod yn ymgeisydd Plaid Cymru, oes e? Mae rhaid i unrhyw un sydd am sefyll i fod yn ymgeisydd Plaid Cymru mewn etholaeth neu ar restr rhanbarth gael ei dderbyn gan bwyllgor canolog Plaid Cymru fel ymgeisydd addas. Ydw i'n gywir Cardi? Cyn ei dderbyn fel ymgeisydd addas, oni ddylai'r pwyllgor canolog fod wedi gofyn iddo beth oedd ei safbwynt ar hunan reolaeth i Gymru a materion eraill o bwys?

Roeddwn yn arfer cefnogi gwahaniaethu positif, er mwyn rhoi mwy o gyfle i elfennau mewn cymdeithas nad oedd yn cael eu cynrychioli yn deg yn y Cynulliad (e.e. pobl ifanc, menywod, lleiafrifoedd ethnig ayb) ond ar ôl y ffradach yma, dwi ddim mor siwr!!
Rhithffurf defnyddiwr
Hedd Gwynfor
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 6140
Ymunwyd: Llun 19 Awst 2002 12:51 pm
Lleoliad: Caerfyrddin

Re: Mohammad Ashghar yn gadael Plaid Cymru

Postiogan Ray Diota » Mer 09 Rhag 2009 10:57 pm

iaaasu moses!
Rhithffurf defnyddiwr
Ray Diota
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 4570
Ymunwyd: Gwe 19 Rhag 2003 3:52 pm
Lleoliad: Bow Street: It's like armageddon!

Re: Mohammad Ashghar yn gadael Plaid Cymru

Postiogan Hedd Gwynfor » Mer 09 Rhag 2009 11:10 pm

Rhithffurf defnyddiwr
Hedd Gwynfor
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 6140
Ymunwyd: Llun 19 Awst 2002 12:51 pm
Lleoliad: Caerfyrddin

Re: Mohammad Ashghar yn gadael Plaid Cymru

Postiogan Sleepflower » Iau 10 Rhag 2009 8:50 am

Rhithffurf defnyddiwr
Sleepflower
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1442
Ymunwyd: Iau 20 Tach 2003 6:23 pm
Lleoliad: Caerdydd

Re: Mohammad Ashghar yn gadael Plaid Cymru

Postiogan Sleepflower » Iau 10 Rhag 2009 9:10 am

Ychydig o bwyntiau ychwanegol:

1. Mae'r hyn mae Mohammad Ashghar wedi gwneud yn siomedig iawn, ond, yn anffodus, o fewn y rheolau. Y broblem yw fod gan hawl i aeldoau a'u hetholwyd ar y rhestr fel aelodau plaid wleidyddol i newid eu plaid o fewn sesiwn Cynulliad. Mae hyn yn hollol anemocrataidd, ac yn dangos gwendid sylfaenol yn y rheolau. Does dim ots pa blaid yr ydych yn eu cefnogi, a dyw hyn ddim yn gwestiwn amdan os yw'r Ceidwadwyr neu Plaid Cymru yn edyrch yn wael. Y gwir yw mae hyn yn broblem i ni i gyd.

2. Sai'n derbyn cyfiawnhad Mohammad Asghar wrth ddweud mai ond o 500-ish pleidlais cipiodd Plaid Cymru ail-sedd y rhestr o'r Ceidwadwyr, a hynny oherwydd ei bleidlais bersonol e. Gelllir dadlau byddai'r Cyng Colin Mann (dylai bod yn AC erbyn hyn), oedd yn 3ydd ar rhestr Plaid Cymru, wedi cipio'r un faint os nad mwy o bleidleisiau yn ardal Caerphilly oherwydd ei boblogrwydd personol yntau, petae'n 2il ar y rhestr ac yn debygol o gael ei ethol.
Rhithffurf defnyddiwr
Sleepflower
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1442
Ymunwyd: Iau 20 Tach 2003 6:23 pm
Lleoliad: Caerdydd

Re: Mohammad Ashghar yn gadael Plaid Cymru

Postiogan Cardi Bach » Iau 10 Rhag 2009 10:21 am

Rhithffurf defnyddiwr
Cardi Bach
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 2694
Ymunwyd: Maw 22 Hyd 2002 7:54 am
Lleoliad: Gal

Re: Mohammad Ashghar yn gadael Plaid Cymru

Postiogan Josgin » Iau 10 Rhag 2009 12:11 pm

Bobl bach , am grinc o ddyn ! . Ac eto , go brin fod y nodweddion annymunol yma'n anhysbys bryd y daeth i'r amlwg fel 'cenedlaetholwr' .
Buasai'n ddiddorol gweld os y bu cynnydd sydyn yn nifer aelodau o dras 'ethnig' arbennig yn union cyn ei ddewis fel ymgeisydd . Mae pethau fel hyn yn eithaf cyffredin yn ninasoedd Lloegr. Adlewyrchu'n wael ar y Ceidwadwyr ? - 'dream on ! '
Josgin
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 360
Ymunwyd: Sad 17 Chw 2007 11:21 pm
Lleoliad: Gogledd pell

Re: Mohammad Ashghar yn gadael Plaid Cymru

Postiogan Hogyn o Rachub » Iau 10 Rhag 2009 12:29 pm

So wot am be sy'n gyffredin yn Lloegr? Yn amlwg mae'r Ceidwadwyr ei eisiau am yr union resymau â Phlaid Cymru, sef cael aelod ethnig tocenistaidd, so ydi, mae o'n adlewyrchiad gwael iawn ohonyn nhw!

Ac o ystyried safon y dyn ei hun, gwaeth fyth ddywedwn i!
"Be gymrwch chi Wiliam, ai salad ta beth?"
"Oes rhaid i chi ofyn? Wel, tatws trwy crwyn!"

Rhithffurf defnyddiwr
Hogyn o Rachub
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 4939
Ymunwyd: Gwe 25 Hyd 2002 7:59 pm
Lleoliad: Caerdydd a Rachub

Re: Mohammad Ashghar yn gadael Plaid Cymru

Postiogan Aberblue » Iau 10 Rhag 2009 8:47 pm

Mae'n amlwg i mi fod eisiau i Blaid Cymru edrych o ddifri ar y ffordd maent yn dewis ymgeiswyr.

Dyma "Oscar" (fel mae pawb yn ei alw nawr) yn credu mewn Prydain Unedig a'r teulu brenhinol - digon teg, ond a ddywedodd wrth aelodau PC beth oedd ei gredoau?

Dyna chi Dafydd Wigley, aelod mwyaf galluog y Blaid o bell ffordd, yn cael ei roi yn AIL ar restr y Blaid am ei fod yn ddyn; oes unrhywun yn credu o ddifri fod Janet Ryder yn fwy o gyffeiliad i'r Cynulliad na Wigley? Mae'r un peth yn wir yn y de - rhoddwyd rhyw fenyw ddi-brofiad o flaen Simon Thomas am ei bod yn ddynes a dim rheswm arall.

O ddifri, ai dyma'r ffordd orau i ddewis Aelodau i'r Cynulliad?

Di ond un sail ddylai fod - yr ymgeiswyr gorau, dim ots os ydynt i gyd yn ddynion, yn wragedd, yn groenddu, yn wyn neu beth bynnag.
Aberblue
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 29
Ymunwyd: Maw 26 Meh 2007 5:37 pm
Lleoliad: Ceredigion

Re: Mohammad Ashghar yn gadael Plaid Cymru

Postiogan Nanog » Gwe 11 Rhag 2009 12:45 pm

Nanog
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 708
Ymunwyd: Llun 26 Rhag 2005 9:13 pm

NôlNesaf

Dychwelyd i Materion Cymru

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig a 2 gwestai

cron