Sut Olwg360 sydd ar y lle?

Newyddion a gwleidyddiaeth Cymru fach

Cymedrolwr: Mr Gasyth

Rheolau’r seiat
Newyddion a gwleidyddiaeth Cymru fach. Cofiwch, dim ymosodiadau personol.

Sut Olwg360 sydd ar y lle?

Postiogan Dafydd Iwanynyglaw » Sul 06 Maw 2011 8:52 am

Be di'ch barn chi am Golwg 360?
Ie, ie. Na fe.
Dafydd Iwanynyglaw
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 462
Ymunwyd: Maw 30 Mai 2006 10:39 am
Lleoliad: yma

Re: Sut Olwg360 sydd ar y lle?

Postiogan Hogyn o Rachub » Sul 06 Maw 2011 9:32 am

Iawn, mi ddechreua i ar y gwael er mwyn gorffen yn gadarnhaol! O ddifrif, yr unig beth sy’n fy mhoeni am Golwg360 ydi bod safon yr iaith yn gallu bod yn isel, mae arna’ i ofn. Dwi’n deall nad oes gennym ni iaith newyddiadurol yn Gymraeg ond dydi hynny ddim yn esgus am gamdreiglo , geiriau gwallus, camsillafu a chyfieithiadau uniongyrchol o ymadroddion Saesneg (“yn yr un cwch” oedd un a’m tarodd yn ddiweddar ... ych a fi!). Rŵan, dim ond un elfen ar y wefan ydi honno ond mae’n elfen bwysig a buaswn i’n awgrymu mai efallai diffyg golygu cychwynnol sydd ar fai am hyn.

SERCH HYNNY

Dwi’n licio Golwg360 ar ei newydd wedd yn fawr iawn, mae’n welliant mawr o’r hyn a gafwyd. Mae’r erthyglau eu hunain yn well o ran y wybodaeth sydd ynddynt, mae ‘na drawstoriad da o straeon ac yn arbennig straeon na fyddech chi’n eu cael yn unman arall – mae hyn yn gryfder mawr achos mae’n anodd cystadlu â’r BBC. Dwi’n mwynhau’n fawr yr adran ‘Rhyfeddodau’ fy hun! Hefyd, roedd y blog byw ddydd Gwener, er iddo ddechrau marw tua chanol y pnawn, yn hawdd y ffynhonnell orau o wybodaeth drwy hanner cynta'r diwrnod.

Yn bersonol dwi’m yn rhyw fentro y tu allan i’r adran newyddion yn aml, ond mae syniadau’r adran Calendr, Blog a Bwyd yn dda. Un peth nad oedd rili yn gweithio ar yr hen wefan oedd ‘Lle Pawb’ ac ‘Y Maes’ yn fy marn i – dydi’r adrannau hynny heb eu cwblhau eto hyd y gwelaf i, felly gobeithio y byddan nhw’n wahanol.

Ar y cyfan, dwi’n licio’r wefan newydd a dwi’n mynd yno sawl gwaith y dydd.
"Be gymrwch chi Wiliam, ai salad ta beth?"
"Oes rhaid i chi ofyn? Wel, tatws trwy crwyn!"

Rhithffurf defnyddiwr
Hogyn o Rachub
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 4939
Ymunwyd: Gwe 25 Hyd 2002 7:59 pm
Lleoliad: Caerdydd a Rachub

Re: Sut Olwg360 sydd ar y lle?

Postiogan sian » Sul 06 Maw 2011 10:14 amsian
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 3413
Ymunwyd: Llun 19 Ebr 2004 4:37 pm
Lleoliad: trefor

Re: Sut Olwg360 sydd ar y lle?

Postiogan Hogyn o Rachub » Sul 06 Maw 2011 1:37 pm

Fydd rhaid ni gytuno i anghytuno ar y cwch!

Ga'i ychwanegu o ran yr iaith; mae hi wedi bod yn broblem o'r cychwyn cyntaf, ond mae'n broblem y mae digon o bobl wedi tynnu sylw ati ers nid misoedd, ond blynyddoedd erbyn hyn, ac mae'n drist bod Golwg360 yn amlwg ddim o'r farn ei bod hi'n bwysig oherwydd dydi'r safon heb wella mymryn. Piti mawr hyn ydi ei fod yn rhywbeth hawdd i'w wella a hynny drwy olygu; mae rhywun yn cael yr argraff nad ydi'r bobl sy'n 'sgwennu'r erthyglau yn darllen dros eu gwaith eu hunain weithiau, neu hyd yn oed nad oes trefn olygyddol sylfaenol ar waith.

Byddai rhedeg Cysill dros bob erthygl cyn ei chyhoeddi yn gam cyntaf da mewn nifer o achosion!
"Be gymrwch chi Wiliam, ai salad ta beth?"
"Oes rhaid i chi ofyn? Wel, tatws trwy crwyn!"

Rhithffurf defnyddiwr
Hogyn o Rachub
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 4939
Ymunwyd: Gwe 25 Hyd 2002 7:59 pm
Lleoliad: Caerdydd a Rachub

Re: Sut Olwg360 sydd ar y lle?

Postiogan sian » Sul 06 Maw 2011 2:40 pm

Wel, ie, mae Cysill yn help ac mae golygu yn help ond os nad ydi rhywun sy'n gwneud bywoliaeth trwy ysgrifennu yn sylweddoli mai benywaidd yw "dynes" ....

Dw i'n meddwl ei fod yn andros o cheek bod Jac Codi Baw yn y cylchgrawn Golwg yn tynnu sylw at bytiau gwallus sydd wedi cael eu cyfieithu gan beiriant a bodau dynol yn Golwg360 yn gwneud cymaint o lanast.

Mae Briws yn cytuno â fi (a Golwg360) am y cwch, gyda llaw :D :D :D


sian
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 3413
Ymunwyd: Llun 19 Ebr 2004 4:37 pm
Lleoliad: trefor

Re: Sut Olwg360 sydd ar y lle?

Postiogan Hogyn o Rachub » Sul 06 Maw 2011 4:09 pm

Haha iawn mi gei di'r cwch! :D

A ti'n hollol gywir, wrth gwrs. Serch hynny, yn fy marn i, o ystyried natur y camgymeriadau, brysio yn hytrach nag anallu ieithyddol efallai ydi gwraidd y broblem yn Golwg360. Hynny ydi, mae unrhyw un yn gallu gwneud camgymeriadau dwl wrth frysio gwaith, yn enwedig dybiwn i wrth fod ar frys i ysgrifennu a chyhoeddi erthyglau, a dyma lle mae proses wirio/golygu, boed honno'n fras ai peidio, yn sicrhau'r safon ieithyddol. Efallai mai'r darn gorau o gyngor y gallai rhywun ei roi i Golwg360 ydi treulio ychydig mwy o amser dros yr erthyglau i sicrhau safon yr iaith ... siarad o brofiad poenus dwi 'fyd o ran y cyngor hwnnw, achos dwi wedi'i gael droeon! ... achos mi fuaswn i'n poeni'n fawr petai rhai o'r pethau sy'n cael eu cyhoeddi ar Golwg360 yn cael eu golygu.
"Be gymrwch chi Wiliam, ai salad ta beth?"
"Oes rhaid i chi ofyn? Wel, tatws trwy crwyn!"

Rhithffurf defnyddiwr
Hogyn o Rachub
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 4939
Ymunwyd: Gwe 25 Hyd 2002 7:59 pm
Lleoliad: Caerdydd a Rachub

Re: Sut Olwg360 sydd ar y lle?

Postiogan Hedd Gwynfor » Sad 12 Maw 2011 7:47 pm

Rhithffurf defnyddiwr
Hedd Gwynfor
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 6140
Ymunwyd: Llun 19 Awst 2002 12:51 pm
Lleoliad: Caerfyrddin


Dychwelyd i Materion Cymru

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig a 3 gwestai

cron