Cwrs Diwrnod - Egwyddorion Rheoli Archif a Hawliau Digidol

Beth sy 'mlaen? Pob digwyddiad Diwylliannol, Gwleidyddol, Ieithyddol ayb. Dim Gigs!

Cymedrolwr: ceribethlem

Rheolau’r seiat
Beth sy 'mlaen? Pob digwyddiad Diwylliannol, Gwleidyddol, Ieithyddol ayb, Cofiwch gynnwys y drindod sanctaidd yn y teitl sef - Dyddiad : Beth : Lleoliad - e.e. 05.01.07 : Protest Achub ein Gwiwerod Coch : Cae, Pentrecagal. Rhowch gymaint o fanylion pellach ag sy'n bosib yn y neges ei hunan, gan gynnwys amser y digwyddiad, lleoliad, pris (os yn berthnasol), beth sy'n digwydd ac ati. Er mwyn cael y digwyddiad i ymddangos yn y calendr hefyd, cofiwch ddewis y tab 'Digwyddiad Calendr' ar waelod y dudalen pan yn llunio'r neges, a mewnddodwch y dyddiad perthnasol.

Cwrs Diwrnod - Egwyddorion Rheoli Archif a Hawliau Digidol

Postiogan RIB » Mer 21 Ebr 2010 11:49 am

Egwyddorion Rheoli Archif Digidol a Hawliau Digidol

Dyddiad: 18fed o Fai 2010
Canolfan: Yr Atrium, Caerdydd
Cost: £50 + TAW

Mae'r digwyddiad hwn yn un o gyfres sydd i'w cynnal ar bwnc rheoli archifau cyfryngol yng Nghaerdydd. Bydd dau siaradwr ar y dydd yn canolbwyntio ar ddamcaniaeth catalogio a chreu meta data ar gyfer archif cyfryngol.

Yn ystod y dydd bydd y siaradwyr yn rhoi enghreifftiau ymarferol o ymarfer da wrth gatalogio a chofnodi ynghyd ậ rheoli bas data’n effeithiol.

Siaradwyr - Karen Edwards a Luke Smedley.

Trefnir y digwyddiad hwn mewn cydweithrediad â FOCAL International.

Pwy ddylai fynychu? -
Unrhywun sy'n gweithio yn y diwydiannau cyfryngau creadigol sydd angen ymdrin a chreu a chadw archifau cyfryngol, boed hynny mewn cwmni cynhyrchu, fel darlledwr neu archif ffilm.

PEIDIWCH AG OEDI, SICRHEWCH EICH LLE DRWY GOFRESTRU NAWR!
___________________


GELLIR COFRESTRU AR GYFER Y CWRS DRWY WASGU AR FOTWM CYRSIAU BYRION AR DUDALEN FLAEN GWEFAN CYFLE -Cyswllt ar gyfer cwestiynnau – 01286 685242 / caernarfon@cyfle.co.uk


Ariannir gan Gronfa Sgiliau Ffilm Skillset*, S4C a TAC.
*Cefnogir Cronfa Sgiliau Ffilm Skillset gan y Loteri Genedlaethol drwy Cyngor Ffilm y DU a’r diwydiant ffilm drwy’r Gronfa Buddsoddi mewn Sgiliau.
RIB
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 30
Ymunwyd: Mer 13 Ion 2010 12:23 pm

Dychwelyd i Digwyddiadau

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron