Geirfa gwael sy'n cael ei ddefnyddio

Beth sy 'mlaen? Pob digwyddiad Diwylliannol, Gwleidyddol, Ieithyddol ayb. Dim Gigs!

Cymedrolwr: ceribethlem

Rheolau’r seiat
Beth sy 'mlaen? Pob digwyddiad Diwylliannol, Gwleidyddol, Ieithyddol ayb, Cofiwch gynnwys y drindod sanctaidd yn y teitl sef - Dyddiad : Beth : Lleoliad - e.e. 05.01.07 : Protest Achub ein Gwiwerod Coch : Cae, Pentrecagal. Rhowch gymaint o fanylion pellach ag sy'n bosib yn y neges ei hunan, gan gynnwys amser y digwyddiad, lleoliad, pris (os yn berthnasol), beth sy'n digwydd ac ati. Er mwyn cael y digwyddiad i ymddangos yn y calendr hefyd, cofiwch ddewis y tab 'Digwyddiad Calendr' ar waelod y dudalen pan yn llunio'r neges, a mewnddodwch y dyddiad perthnasol.

Geirfa gwael sy'n cael ei ddefnyddio

Postiogan robin hughes » Llun 10 Mai 2010 12:50 pm

Mi gefais ffurflen trwy'r post y diwrnod diwethaf gan yr heddlu.
Nid yw fy iaith yn rhy ddrwg ond nid roeddwn yn deall yr ystyr, achos yr oedd llawer o'r geiriau yn ddiethr i mi fel sais wedi dysgy cymraeg yn yr ysgol. Yn fforddus yr oedd yr ystyr saesneg ar y tu ol i'r ffurflen. Mi benderfynais ofyn i bobol yn yr ardal os oedden nhw yn deall geiriau a oedd yn naturiol i bobol academaidd enwedig hen ffrind i mi a oedd yn brif athro o Sir Fon. Yr oedd y rhan fwyaf o'r bobl lleol ddim yn deall geiriau crach a oedd yn cael ei ddefnyddio yn y ffurflen. Yr oedd y rhan fwyaf yn darllen yr ochr saesneg..Yr oedden nhw yn cwyno bod neb yn defnyddio cymraeg " posh' fel hyn!Yr oedd y rhan fwaf hefyd yn teimlo'n well hefo defnyddio geiriau saesneg pan yr oedden yn siarad. Rwyn drist bod yr iaith yn diflanu yn araf deg? Mae o'n cymyd trafferth ofnadwy i ddysgu rhestr o eiriau anodd. Geiriau fel hymrwymiad,Ymddygiad,Gwrthgymdeithiasol,Arllwys,Gwawd, Bondigrybwyll,Tueddiad rhywiol.a canoedd o eiriay eraill sydd yn cael eu ddefnyddio ar s4c neu radio cymru! Mae,n rhaid i ni wneud rhywbeth. Oes na broblem? Robin
robin hughes
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 8
Ymunwyd: Sul 17 Ion 2010 1:26 pm

Re: Geirfa gwael sy'n cael ei ddefnyddio

Postiogan sian » Llun 10 Mai 2010 4:01 pm

Rwyf i'n gyfieithydd ac mae hyn yn fater sy'n codi trwy'r amser. Mae'n anodd gwybod weithiau at ba lefel i anelu.
Rwy'n ceisio peidio â defnyddio jargon pan nad oes angen ond mae rhai geiriau y mae'n rhaid i rywun eu defnyddio - mae'n rhaid i iaith gael geiriau!
Dwi'n meddwl weithiau bod pobol mor gyfarwydd â'r geiriau Saesneg fel eu bod yn meddwl eu bod nhw'n eu deall nhw.
Efallai gyda'r twf mewn addysg Gymraeg, bydd pobl yn dod yn fwy cyfarwydd â thermau technegol yn y Gymraeg.

Beth sy'n gwneud "gwrthgymdeithasol" yn fwy anodd nag "anti-social"? Os rhywbeth, fyswn i'n dweud bod "tueddiad rhywiol" yn haws i'w ddeall na "sexual orientation". Efallai bod "arllwys" yn cael ei ddefnyddio mwy yn y de, ond mae'n rhaid i chi gael gair am "pour". Mae "ymrwymiad" yn air da am "commitment" - rydych chi'n rhwymo neu'n clymu eich hunan i rywbeth, a'r ffordd rydych chi'n ymddwyn yw "ymddygiad"

Fe wnes i am hyn sbel yn ôl.


sian
Gweinyddwr
Gweinyddwr
 
Negeseuon: 3413
Ymunwyd: Llun 19 Ebr 2004 4:37 pm
Lleoliad: trefor

Re: Geirfa gwael sy'n cael ei ddefnyddio

Postiogan Josgin » Llun 10 Mai 2010 4:23 pm

Mae arnaf ofn, Robin, mai dy gyfrifoldeb di yw dysgu'r iaith cystal ac sy'n bosibl. Petaet yn Gymro sy'n dysgu Saesneg, buasai pobl yn gwneud hwyl am dy ben petaet yn defnyddio geiriau Cymraeg yn lle geiriau Saesneg. O ddysgu iaith gyfandirol, rhaid dysgu'r gramadeg a'r geirfa'n iawn. Yn anffodus, isel iawn yw safon ein arholiadau (iaith gyntaf ac ail iaith ) , felly mae pobl yn dueddol o feddwl fod safon eu hiaith yn foddhaol pan nad ydyw ( mae'n sicr yn wir am raddedigion bellach, hefyd ) . Rhaid peidio torri'r iaith i lawr i rhyw fersiwn 'pidgin' o'r ffurf gywir . Ni welaf ddim byd o'i le, nac yn ddiarth , yn y termau yr wyt yn cwyno amdanynt.
Wedi dweud hynny , mae ambell i ffurflen yn gallu bod yn anodd i'w deall.
Josgin
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 360
Ymunwyd: Sad 17 Chw 2007 11:21 pm
Lleoliad: Gogledd pell


Dychwelyd i Digwyddiadau

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron