Cwrs Cyfle - 'Cyfraith Hawlfraint Rhyngwladol...' Medi 1af

Beth sy 'mlaen? Pob digwyddiad Diwylliannol, Gwleidyddol, Ieithyddol ayb. Dim Gigs!

Cymedrolwr: ceribethlem

Rheolau’r seiat
Beth sy 'mlaen? Pob digwyddiad Diwylliannol, Gwleidyddol, Ieithyddol ayb, Cofiwch gynnwys y drindod sanctaidd yn y teitl sef - Dyddiad : Beth : Lleoliad - e.e. 05.01.07 : Protest Achub ein Gwiwerod Coch : Cae, Pentrecagal. Rhowch gymaint o fanylion pellach ag sy'n bosib yn y neges ei hunan, gan gynnwys amser y digwyddiad, lleoliad, pris (os yn berthnasol), beth sy'n digwydd ac ati. Er mwyn cael y digwyddiad i ymddangos yn y calendr hefyd, cofiwch ddewis y tab 'Digwyddiad Calendr' ar waelod y dudalen pan yn llunio'r neges, a mewnddodwch y dyddiad perthnasol.

Cwrs Cyfle - 'Cyfraith Hawlfraint Rhyngwladol...' Medi 1af

Postiogan RIB » Llun 16 Awst 2010 9:41 am

Bydd y cwrs yn gyflwyniad i bob agwedd ar gyfraith hawlfraint gan eu bod yn effeithio ar ail-ddefnyddio delweddau symudol ar ystod eang o lwyfannau gwahanol.

DYDDIAD – cwrs ½ diwrnod, dydd Mercher 1af o Fedi (bore)
LLEOLIAD – Yr Atrium (Ystafell Zen), Caerdydd
TIWTOR – Hubert Best / Sue Malden, FOCAL International
COST - £25 + TAW

Pwy ddylai fynychu? –

Unrhywun sy'n gweithio yn y diwydiannau cyfryngau creadigol sydd angen ymdrin a ffilm, cerddoriaeth a gwaith arall sy'n dod o dan hawlfraint.


PEIDIWCH AG OEDI, SICRHEWCH EICH LLE DRWY GOFRESTRU NAWR!

Ebostiwch ni yn nodi eich diddordeb mewn mynychu i - catrin@cyfle.co.uk
neu ffoniwch Catrin neu Shân ar 01286 685242

_____________________________

Oeddech chi'n gwybod? - Os oes gennych ddiddordeb yn y cwrs yma, mae'n bosib y byddwch hefyd a diddordeb mewn aros gyda ni ar gyfer sesiwn y prynhawn fydd yn ymdrîn â 'DEFNYDD A CAM-DDEFNYDD O DDELWEDDAU SYMUDOL' - CLICWICH YMA am wybodaeth bellach - http://www.cyfle.co.uk/training-and-ski ... urses/2028.

_____________________________


Ariannir y cwrs yma drwy Gronfa Sgiliau Ffilm Skillset*, S4C a TAC.

*Cefnogir Cronfa Sgiliau Ffilm Skillset gan y Loteri Genedlaethol drwy Cyngor Ffilm y DU a’r diwydiant ffilm drwy’r Gronfa Buddsoddi mewn Sgiliau.
RIB
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 30
Ymunwyd: Mer 13 Ion 2010 12:23 pm

Dychwelyd i Digwyddiadau

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron