Tudalen 1 o 1

Cwrs Cyfle 'Cymraeg Addas ar gyfer y Cyfryngau' 15+16 Medi

PostioPostiwyd: Llun 16 Awst 2010 10:02 am
gan RIB
Cymraeg Addas ar gyfer y Cyfryngau (Caernarfon)

Cwrs dau-ddiwrnod fydd o ddiddordeb i bawb sydd yn gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn y cyfryngau creadigol.

DYDDIADAU – Dydd Mercher 15fed a dydd Iau 16eg o Fedi
LLEOLIAD – Caernarfon (canolfan i’w gadarnhau) (hefyd ar gael yng Nghaerdydd ar dyddiad arall)
TIWTOR – Cen Williams, Taliesin Môn
COST - £50+TAW

Am ychydig mwy o wybodaeth ar y cwrs ewch i - http://www.cyfle.co.uk/training-and-ski ... caernarfon

NIFEROEDD CYFYNGEDIG - SICRHEWCH EICH LLE NAWR COFRESTRWCH – 01286 685242 / catrin@cyfle.co.uk

NODYN - Bydd cwrs arall yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd ar yr 28 a 29ain o Fedi.


Ariannir y cwrs CYFLE hwn gan S4C a TAC, a cefnogir gan Skillset Cymru