Gŵyl Nos: peidiwch cysgu am y Gymaeg a'r MESS HIR!

Beth sy 'mlaen? Pob digwyddiad Diwylliannol, Gwleidyddol, Ieithyddol ayb. Dim Gigs!

Cymedrolwr: ceribethlem

Rheolau’r seiat
Beth sy 'mlaen? Pob digwyddiad Diwylliannol, Gwleidyddol, Ieithyddol ayb, Cofiwch gynnwys y drindod sanctaidd yn y teitl sef - Dyddiad : Beth : Lleoliad - e.e. 05.01.07 : Protest Achub ein Gwiwerod Coch : Cae, Pentrecagal. Rhowch gymaint o fanylion pellach ag sy'n bosib yn y neges ei hunan, gan gynnwys amser y digwyddiad, lleoliad, pris (os yn berthnasol), beth sy'n digwydd ac ati. Er mwyn cael y digwyddiad i ymddangos yn y calendr hefyd, cofiwch ddewis y tab 'Digwyddiad Calendr' ar waelod y dudalen pan yn llunio'r neges, a mewnddodwch y dyddiad perthnasol.

Gŵyl Nos: peidiwch cysgu am y Gymaeg a'r MESS HIR!

Postiogan Menna Mach » Mer 15 Medi 2010 10:58 am

Pam Gŵyl Nos?

Rydym ni'n mynd i aros allan drwy'r nos. Mae aelodau Cymdeithas yn effro i anghenion pobl sydd eisiau defnyddio'r Gymraeg. Rydym ni'n galw am statws swyddogol, hawliau a Chomisiynydd annibynnol yn y mesur newydd ac mae'r Llywodraeth wedi delifro 0.5 allan o 3.

Mae Llywodraeth y Cynulliad yn cysgu. Dyna pam mae'r Mesur Iaith yn wan. Mae'n FESS HIR.

Yn lle dilyn arfer da gwledydd eraill a rhoi hawliau i ddinasyddion defnyddio'r Gymraeg a gwrando ar yr 80% o siaradwyr Cymraeg sydd eisiau hawliau (adroddiad Llais Defnyddwyr Cymru), maent wedi gwneud MESS HIR (136 tudalen) o'r mesur iaith Gymraeg.

Mae'r Llywodraeth yn rhoi y bai ar yr diffyg pwerau, eu partneriaid mewn clymblaid, cyfreithwyr...ond mae'r pwerau ganddyn nhw. Pam na allwn ni gamu mas o'r meddylfryd Prydeinig a gwneud rhywbeth positif ein hunain dros y Gymraeg?


Beth sy'n digwydd ar yr 21ain?

Mae'r Gweinidog Treftadaeth, Alun Ffred Jones, yn cyflwyno gwelliannau i drafft presennol y Mesur Iaith. Dyma ei gyfle olaf i wneud gwahaniaeth!!

DEWCH GYDA NI!
DEWCH I'N CEFNOGI YN YSTOD Y NOS NEU YN Y BORE - UNRHYW BRYD Y GALLWCH!
O 5PM YMLAEN AR FEDI'R 20FED.

Cysylltwch â menna@cymdeithas.org neu bethan@cymdeithas.org os chi angen lifft neu gydag unryw gwestiwn.

* adroddiad Llais Defnyddwyr Cymru: http://www.consumerfocus.org.uk/assets/ ... efnyddwyr-âr-laith-Gymraeg.pdf)
Menna Mach
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 3
Ymunwyd: Mer 15 Medi 2010 10:19 am

Dychwelyd i Digwyddiadau

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron