Cyfarfod Cyhoeddus Achub S4C

Beth sy 'mlaen? Pob digwyddiad Diwylliannol, Gwleidyddol, Ieithyddol ayb. Dim Gigs!

Cymedrolwr: ceribethlem

Rheolau’r seiat
Beth sy 'mlaen? Pob digwyddiad Diwylliannol, Gwleidyddol, Ieithyddol ayb, Cofiwch gynnwys y drindod sanctaidd yn y teitl sef - Dyddiad : Beth : Lleoliad - e.e. 05.01.07 : Protest Achub ein Gwiwerod Coch : Cae, Pentrecagal. Rhowch gymaint o fanylion pellach ag sy'n bosib yn y neges ei hunan, gan gynnwys amser y digwyddiad, lleoliad, pris (os yn berthnasol), beth sy'n digwydd ac ati. Er mwyn cael y digwyddiad i ymddangos yn y calendr hefyd, cofiwch ddewis y tab 'Digwyddiad Calendr' ar waelod y dudalen pan yn llunio'r neges, a mewnddodwch y dyddiad perthnasol.

Cyfarfod Cyhoeddus Achub S4C

Postiogan MELOG » Iau 18 Tach 2010 12:09 am

Mae bodolaeth S4C yn y fantol, dewch i'r cyfarfod yma Ym Mhrifysgol Caerdydd nos fercher y 24eg, am 7.30 ystafell 2.10 adeilad y Dyniaethau i achub unig sianel Gymraeg y byd.

Siaradwyr: Dr Simon Brooks ac eraill i'w cadarnhau.

Gall y ddedf a ganieteir i’r Toriaid diddymu S4C gael ei basio yn yr WYTHNOSAU nesaf.
...
Mae’r sefyllfa’n ddifrifol ac mae wir angen gwirfoddolwyr ac ymgyrchwyr arnom. Dewch i drafod ein ymgyrch ac i gael gweld be allech ei wneud i achub y sianel brwydrodd y cenhedlaeth gynt mor galed drosto.

Mae angen gwirfoddolwyr arnom i ddosbarthu ffurfleni 'gwrthod talu y trwydded deledu', mae hefyd angen pobol i ddod i'r swyddfa i ffonio pobol i ofyn wrthyn nhw wrthod talu'r drwydded mewn protest (cewch sgript iw ddilyn i wneud hyn).

Yn fwy na dim mae angen i fobol ymrwymo i beidio talu eu trwyddedi teledu a dweud wrthom fel cawn ddangos i'r Toriaid ein bod o ddifri am achub S4C. Os hoffwch cael eich ychwanegu ar y rhestr o'r rhai sydd yn gwrthod talu eu trwydded teledu (o Ragfyr y 1af) gyrrwch neges atom er mwyn i chi cael bod ar yr rhestr byddwn yn cyflwyno i'r llywodraeth- (mae rhoi eich enw i ni yn hollbwysig)

Yr um hefyd eisiau clywed eich syniadau chi, lle ddylai'r ymgyrch fynd nesaf? Beth hoffech weld yn digwydd? Dewch gyda'ch syniadau!


Mae'r cyfarfod yma wedi ei gefnogi gan:
Y GYM GYM
Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd
Cell Prifysgol Caerdydd Cymdeithas yr Iaith GymraegGweld Mwy
'Marw i fyw mae'r haf -o hyd, gwell wyf o'i golli hefyd!' - ploncar
MELOG
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 39
Ymunwyd: Maw 26 Hyd 2010 10:15 pm

Dychwelyd i Digwyddiadau

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron