Pererindod yn erbyn awyrennau di-beilot, Epynt 25/06/11

Beth sy 'mlaen? Pob digwyddiad Diwylliannol, Gwleidyddol, Ieithyddol ayb. Dim Gigs!

Cymedrolwr: ceribethlem

Rheolau’r seiat
Beth sy 'mlaen? Pob digwyddiad Diwylliannol, Gwleidyddol, Ieithyddol ayb, Cofiwch gynnwys y drindod sanctaidd yn y teitl sef - Dyddiad : Beth : Lleoliad - e.e. 05.01.07 : Protest Achub ein Gwiwerod Coch : Cae, Pentrecagal. Rhowch gymaint o fanylion pellach ag sy'n bosib yn y neges ei hunan, gan gynnwys amser y digwyddiad, lleoliad, pris (os yn berthnasol), beth sy'n digwydd ac ati. Er mwyn cael y digwyddiad i ymddangos yn y calendr hefyd, cofiwch ddewis y tab 'Digwyddiad Calendr' ar waelod y dudalen pan yn llunio'r neges, a mewnddodwch y dyddiad perthnasol.

Pererindod yn erbyn awyrennau di-beilot, Epynt 25/06/11

Postiogan Cymdeithas y Cymod » Sul 22 Mai 2011 4:16 pm

Sadwrn, 25 Mehefin, 2yp, Shoemakers Arms, Pentrebach, Pontsenni, Aberhonddu, LD3 8UB: Pererindod Cymdeithas y Cymod i Fynydd Epynt er cof am y bobl ddiniwed a laddwyd gan awyrennau di-beilot. Byddwn yn cychwyn o'r Shoemakers Arms am adfeilion Capel y Babell, sydd oddi fewn i faes ymarfer y fyddin. Yno cynhelir gwasanaeth dan ofal ein Llywydd, y Parch Guto Prys ap Gwynfor am 2.30yp. Yn dilyn y gwasanaeth byddwn yn ymweld â'r pentref ffug a adeiladodd y fyddin i gael ymarfer ymladd o dŷ i dŷ. Byddwn yn coffáu rhai o'r bobl ddiniwed a gafodd eu lladd gan awyrennau di-beilot drwy ysgrifennu eu henwau ar y cerrig beddi yn y fynwent ffug yno.
Yr ardal rhwng yr Epynt ac Aberporth ar arfordir Ceredigion yw un o'r ddau le yn Ewrop lle mae hawl i awyrennau di-beilot gael eu harbrofi. Mae'r awyrennau yma yn rhan o'r datblygiad diweddar mewn robotiaid sy'n cael eu defnyddio fel arfau ar faes y gad. Rheolir y rhai a ddefnyddir yn Afghanistan a Libya filoedd o filltiroedd i ffwrdd mewn canolfan yn Nevada yn yr Unol Daleithiau drwy dechnoleg cyfathrebu lloerennau. Canlyniad hyn yw bod llawer o bobl ddiniwed yn cael ei lladd oherwydd camddehongli delweddau ar sgrîn fideo sydd mor bell o'r ymladd.
Dewch gyda ni (ar eich menter eich hun) i'r Epynt i ddangos ein gwrthwynebiad i arbrofi'r awyrennau di-beilot yma yn awyr Cymru ac i anfon neges at y llywodraethau yn San Steffan a Bae Caerdydd nad oes croeso i filitareiddio Cymru.
Am fanylion gweler http://www.cymdeithasycymod.org.uk/epynt.htm neu cysylltwch â cymdeithasycymod@btinternet.com; 01286-830913.
Cymdeithas y Cymod
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 11
Ymunwyd: Llun 14 Chw 2011 9:48 pm

Dychwelyd i Digwyddiadau

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron