AR Y FAINC - Noson o Farddoniaeth i Dafydd Jones

Beth sy 'mlaen? Pob digwyddiad Diwylliannol, Gwleidyddol, Ieithyddol ayb. Dim Gigs!

Cymedrolwr: ceribethlem

Rheolau’r seiat
Beth sy 'mlaen? Pob digwyddiad Diwylliannol, Gwleidyddol, Ieithyddol ayb, Cofiwch gynnwys y drindod sanctaidd yn y teitl sef - Dyddiad : Beth : Lleoliad - e.e. 05.01.07 : Protest Achub ein Gwiwerod Coch : Cae, Pentrecagal. Rhowch gymaint o fanylion pellach ag sy'n bosib yn y neges ei hunan, gan gynnwys amser y digwyddiad, lleoliad, pris (os yn berthnasol), beth sy'n digwydd ac ati. Er mwyn cael y digwyddiad i ymddangos yn y calendr hefyd, cofiwch ddewis y tab 'Digwyddiad Calendr' ar waelod y dudalen pan yn llunio'r neges, a mewnddodwch y dyddiad perthnasol.

AR Y FAINC - Noson o Farddoniaeth i Dafydd Jones

Postiogan Nei » Maw 31 Mai 2011 10:31 am

‘Ar y Fainc’ yw enw’r noson ac mae hi’n cynnwys 15 o feirdd(naw yn brifeirdd!) sy’n canu clodydd Dafydd Jones a’r Scarlets. Mae’r beirdd yn cynnwys yr Archdderwydd T James Jones, Tudur Dylan Jones, Ceri Wyn Jones, mererid Hopwood, idris Reynolds, Emyr Lewis, Robat Powell, Tudur Hallam a Hywel Griffiths i enwi dim ond rhai o’r pymtheg!

Mi fydd y beirdd i gyd yn gwisgo crysau Scarlets ar y noson ac yn cadw trefn arnyn nhw yn ei wisg reffarî bydd neb llai na Nigel Owens. Mi fydd Mainc bwrpasol yn cael ei cherfio ar gyfer y noson a honno yn cael ei llofnodi gan y beirdd i gyd. Yn lle bod bardd yn cael ei gadeirio, mi fydd un person yn y gynulleidfa yn cael ei ‘feincio’ a wedi iddo fe neu iddi hi dalu;’r mwyaf am y fainc mewn ocsiwn. Mi fydd elw’r noson i gyd yn mynd i gronfa Dafydd Jones. Mi fydd Dafydd ei hunan yna wrth gwrs ynghyd â sêr rhanbarth y sgarlets hefyd.

Pris tocyn yw £10 sy’n cynnwys bowlen o gawl i bawb fel rhan o’r pris yn ogystal â’r arlwy barddonol wrth gwrs. Cynhelir y noson yn y Bar Quinnell ac mi fydd yna far hwyr yno hefyd.

Gellir prynnu tocynnau drwy ffonio Adrian Howells ar y rhif canlynol(Neu dalu ar y drws):

01554 880826


Mae’r poster i’r noson wedi ei atodi yn yr e-bost. Unrhyw gwestiynnau, peidiwch ag oedi a’u gofyn i fi. Os am sgwrs bellach, ffoniwch fi ar 07973763419.
Me meus nemed naou miz da roul va yaounkiz...
Rhithffurf defnyddiwr
Nei
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 235
Ymunwyd: Llun 27 Hyd 2003 6:37 pm
Lleoliad: Pontypridd

Re: AR Y FAINC - Noson o Farddoniaeth i Dafydd Jones

Postiogan Nei » Maw 31 Mai 2011 10:32 am

Mae'r noson yn digwydd gyda llaw am 7 o'r gloch Nos iau yr 2il o Fehefin! Dewch yn llu
Me meus nemed naou miz da roul va yaounkiz...
Rhithffurf defnyddiwr
Nei
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 235
Ymunwyd: Llun 27 Hyd 2003 6:37 pm
Lleoliad: Pontypridd


Dychwelyd i Digwyddiadau

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron