Busnes y Cyfryngau Cymdeithasol - cwrs cyfrwng Cymraeg

Beth sy 'mlaen? Pob digwyddiad Diwylliannol, Gwleidyddol, Ieithyddol ayb. Dim Gigs!

Cymedrolwr: ceribethlem

Rheolau’r seiat
Beth sy 'mlaen? Pob digwyddiad Diwylliannol, Gwleidyddol, Ieithyddol ayb, ond dim Gigs! Cofiwch gynnwys y drindod sanctaidd yn y teitl sef - Dyddiad : Beth : Lleoliad - e.e. 05.01.07 : Protest Achub ein Gwiwerod Coch : Cae, Pentrecagal. Rhowch gymaint o fanylion pellach ag sy'n bosib yn y neges ei hunan, gan gynnwys amser y digwyddiad, lleoliad, pris (os yn berthnasol), beth sy'n digwydd ac ati. Er mwyn cael y digwyddiad i ymddangos yn y calendr hefyd, cofiwch ddewis y tab 'Digwyddiad Calendr' ar waelod y dudalen pan yn llunio'r neges, a mewnddodwch y dyddiad perthnasol. Pwyswch yma i ddarllen canllawiau cyffredinol maes-e.

Busnes y Cyfryngau Cymdeithasol - cwrs cyfrwng Cymraeg

Postiogan RIB » Mer 01 Meh 2011 9:51 am

Busnes y Cyfryngau Cymdeithasol

CAERNARFON

_____________________

Dyddiadau: 26+27 o Orffennaf 2011

Lleoliad: Canolfan Hyfforddi Cyfle, Galeri, Caernarfon

Tiwtor: Carl Morris, NativeHQ

Cost: £250+TAW

Cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg fydd hwn

_____________________

Mae nifer o fusnesau bellach yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol er mwyn creu perthnasau ymglymol gyda pobl a marchnadoedd, cysylltu am gynnyrch, cynnig bargeinion arbennig, datblygu ffyddlondeb cwsmer ac i ymateb i gwestiynnau a thrafodaethau am eu brand.

    Sut mae modd i chi ddefnyddio teclynnau’r cyfryngau digidol er mwyn cyrraedd yr amcanion busnes yma?
    Sut gall y cyfryngau digidol gael ei ddefnyddio er mwyn annog creadigrwydd, taclo problemau, galluogi cydweithredu, datblygu cynulleidfaoedd ac adrodd straeon?
    Pa declynnau sy’n addas ar gyfer eich gwaith chi a beth mae’n nhw’n ei wneud?
    Sut wyt ti’n mynd o gofrestru i gael cyfri ar declyn arlein i’w ddefnyddio’n effeithol ar brosiect go iawn?

Bydd y cyfranogwyr yn cael y cyfle i archwilio’r cwestiynnau yma a chael profiad ymarferol ar lwyfannau sy’n boblogaidd ar hyn o bryd.

_____________________

Pwy ddylai fynychu? -


Unigolion sy’n gweithio mewn marchnata, hyrwyddo neu datblygu busnesau bychan a mawrion yn ogystal a sefydliadau.

Cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg yw hwn. Cysylltwch â ni os fasai’n well gennych ddilyn y cwrs yn y Saesneg.

_____________________

CLICIWCH YMA AM FWY O WYBODAETH - http://www.cyfle.co.uk/training-and-skills/professional-development/short-courses/social-media?diablo.lang=cym

_____________________

I SICRHAU LLE AR GWRS NEU I OFYN CWESTIWN CYSYLLTWCH Â –

caernarfon@cyfle.co.uk / 01286 685242

_____________________
RIB
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 30
Ymunwyd: Mer 13 Ion 2010 12:23 pm

Dychwelyd i Digwyddiadau

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron