Tudalen 1 o 1

1300 yh Dydd Llun Mehefin 13 Wyl Feithrin St Fagan

PostioPostiwyd: Sad 11 Meh 2011 4:11 pm
gan Dafydd ap Llwyd
Os ydych chi yn gysylltiedig yn barod a Chylch Mudiad Meithrin
http://www.meithrin.co.uk , neu am wybod mwy am eu gwaith,
dewch draw i Sain Ffagan am 1yh Dydd Llun yma 13eg o Fehefin
i weld sioe diweddaraf y Brodyr Gregory, sef "Dathlu".

Sioe arbennig i ddathlu 40 mlynedd y Mudiad Meithrin.

Parcio ceir yn £3.50 yno, mynediad am ddim heblaw hynny

am wybodaeth pellach : Wyn Williams Swyddog Datblygu Caerdydd ar
0779 294 8429 ; neges destun yn iawn hefyd