Tudalen 1 o 1

Taith Cerdded Cymraeg, Cromford, Swydd Derbyn 26-6-11

PostioPostiwyd: Sul 19 Meh 2011 8:49 am
gan Jon Sais
Mi fydd Taith Cerdded Cymraeg i ddysgwyr a Chymry Cymraeg yn Swydd Derby, bore dydd Sul 26 o Fehefin. Cwrdd 10.30 y bore, maes parcio Middleton Top Engine House, ger Cromford, Swydd Derby.
Pob hwyl
Jon Sais
http://www.derbywelshlearnerscircle.blogspot.com