Sesiwn "Cymraeg a Saesneg mewn sgyrsiau pob dydd"

Beth sy 'mlaen? Pob digwyddiad Diwylliannol, Gwleidyddol, Ieithyddol ayb. Dim Gigs!

Cymedrolwr: ceribethlem

Rheolau’r seiat
Beth sy 'mlaen? Pob digwyddiad Diwylliannol, Gwleidyddol, Ieithyddol ayb, Cofiwch gynnwys y drindod sanctaidd yn y teitl sef - Dyddiad : Beth : Lleoliad - e.e. 05.01.07 : Protest Achub ein Gwiwerod Coch : Cae, Pentrecagal. Rhowch gymaint o fanylion pellach ag sy'n bosib yn y neges ei hunan, gan gynnwys amser y digwyddiad, lleoliad, pris (os yn berthnasol), beth sy'n digwydd ac ati. Er mwyn cael y digwyddiad i ymddangos yn y calendr hefyd, cofiwch ddewis y tab 'Digwyddiad Calendr' ar waelod y dudalen pan yn llunio'r neges, a mewnddodwch y dyddiad perthnasol.

Sesiwn "Cymraeg a Saesneg mewn sgyrsiau pob dydd"

Postiogan marikafusser » Mer 13 Gor 2011 4:17 pm

Mae gwahoddiad i sesiwn drafod ar y pwnc “Cymraeg a Saesneg mewn sgyrsiau pob dydd” yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.
Pa bryd defnyddiwyd y gair “adferteisio” yn y Gymraeg y tro cynta: ym 1974, 1880 ynteu 1763? Beth ydy tarddiad y gair “rhacs”? Ers faint mae pobl yn dweud “licio”?
I gael yr ateb i hyn a chael nifer o ffeithiau diddorol eraill, galwch draw i’n gweld yn stondin Prifysgol Bangor. Cewch gyfle i ddysgu am hanes y cysylltiad rhwng y Gymraeg a’r Saesneg yn ogystal â chael cipolwg ar sgwrsio dwyieithog yng Nghymru a chymunedau dwyieithog eraill yn y byd. Cewch hefyd roi cynnig ar ein cwis geiriau.
Dyma gyfle unigryw i glywed am ymchwil ddiweddaraf ein grŵp ymchwil, sydd wedi ei leoli yng Nghanolfan yr ESCR dros Ymchwil i Ddwyieithrwydd ym Mhrifysgol Bangor. Pwrpas ein hymchwil yw gweld sut mae pobl ddwyieithog yn defnyddio eu dwy iaith pan maent yn sgwrsio gyda’i gilydd.
Bydd y cyflwyniad yn dechrau am 4.00 ac yn mynd ymlaen tan 4.30 ddydd Mawrth 2 Awst ym mhabell Prifysgol Bangor ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ger Wrecsam. Mae croeso twymgalon i chi ddod draw. Bydd cyfle i gael sgwrs anffurfiol dros baned ar ddiwedd y sesiwn.
Buaswn yn ddiolchgar pe byddech yn rhoi gwybod i ni a ydych yn bwriadu dod trwy e-bostio m.fusser@bangor.ac.uk. Gobeithiwn eich gweld yno.
marikafusser
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 8
Ymunwyd: Llun 24 Ion 2011 10:15 am

Dychwelyd i Digwyddiadau

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron