Tudalen 1 o 1

Marchnad y garddwyr - 14 Awst, Llanwnda

PostioPostiwyd: Mer 13 Gor 2011 4:20 pm
gan marikafusser
Sul, 14 Awst, 10yb-1yp, Canolfan Bro Llanwnda, Arfon: Marchnad garddwyr er budd Eisteddfod yr Urdd Eryri 2012. Cyfle i brynu cynnyrch ffres gerddi, gweithdai a cheginau aelodau Clwb Garddio Felinwnda, yn cynnwys ffrwythau a llysiau, planhigion a hadau, crefftau a danteithion o bob math.
Manylion: 01286-830913/830615 neu clwbgarddio@yahoo.com.