Tudalen 1 o 1

Yr amserlen

PostioPostiwyd: Llun 01 Awst 2011 7:02 pm
gan Hazel
Ble mae'r amserlen lawn-wythnos yr Eisteddfod ar-lein, ogwydd?

Re: Yr amserlen

PostioPostiwyd: Llun 01 Awst 2011 9:04 pm
gan Mali
Helo Hazel . Mae'n wythnos reit ddistaw ar maes-e gan fod pawb yn yr Eisteddfod.... :winc:
Wedi edrych ar wefan yr Eisteddfod yma :

Gwelaf fod 'na linc i'r gweithgareddau ar ochr dde'r dudalen uchod. Clicia ar 'gweithgareddau a map' , wedyn ar 'llyfryn gweithgareddau' [ ochr dde'r dudalen ] . Ac mi wnaiff agor mewn PDF i ti !
Gobeithio y bydd hyn o help i ti .... :)

Re: Yr amserlen

PostioPostiwyd: Llun 01 Awst 2011 9:24 pm
gan Hazel
Diolch, Mali. Dyna ddryslyd ond gallaf ddod o hyd i hyn rwyf yn moyn. :)

Re: Yr amserlen

PostioPostiwyd: Llun 01 Awst 2011 9:35 pm
gan Mali

Re: Yr amserlen

PostioPostiwyd: Llun 01 Awst 2011 10:27 pm
gan Hazel
Hynny'n iawn, Mali. Gallaf ei gweithio hi allan - yn araf. Dim ond y dygodd rhywun fy motwm amynedd oddi wrthaf. :-( Fodd bynnag, gallaf i'w dweud hi. Arfer da i fi. A wnaeth ti weld y coroni heddiw? Deimladwy iawn.

Re: Yr amserlen

PostioPostiwyd: Iau 04 Awst 2011 3:04 am
gan Mali
Do , wedi gweld y coroni . Oedd, mi 'roedd y seremoni yn un deimladwy iawn i'r enillydd Geraint Lloyd Owen.
Wyt ti'n gwylio'r gweithgareddau yn fyw ? Mi wnês i wylio ychydig o seremoni heddiw yn fyw ar wefan y BBC, ond fel arfer , byddwn yn gwylio yr uchafbwyntiau neu recordiad , ar safle we Clic gyda'r nôs. :D

Re: Yr amserlen

PostioPostiwyd: Iau 04 Awst 2011 11:01 am
gan Hazel
Yr wyf yn gwylio'r seremoni bob dydd ond fydd i ddim yn ei gweld hi heddiw achos rhaid i mi fynd allan. Yr wyf yn gwylio rhai o'r gweithgareddau eraill. Mae'n dibynnu ar yr hyn sy'n yno.

Boed i di ddiwrnod da.

Re: Yr amserlen

PostioPostiwyd: Iau 04 Awst 2011 5:33 pm
gan Mali
Ia , tydi'r amser ddim wastad yn gyfleus i ninnau chwaith i wylio yn fyw , gan ein bod wyth awr ar ôl amser Cymru fach. Ond mi rydan ni wedi mwynhau'r rhaglenni sydd ar safle Clic:

Maent yn dangos uchafbwyntiau bob diwrnod , sydd yn handi iawn . :D

Re: Yr amserlen

PostioPostiwyd: Iau 04 Awst 2011 7:51 pm
gan Hazel
Diolch, Mali