Tudalen 1 o 1

Paned a phwdin yng nghwmni Fflur Dafydd

PostioPostiwyd: Sul 14 Awst 2011 9:26 pm
gan ManonElin
Paned a phwdin gyda Fflur Dafydd yn perfformio. Ar nos Wener yr 2il o Fedi, yn Festri Capel Penygraig, Croesyceiliog, Caerfyrddin SA32 8DR. Noson i ddechre am 6.30yh. Holl elw'r noson i fynd tuag at Apel Dwyrain Affrica, Cymorth Cristnogol. Pris mynediad: £5 (£3 i blant ysgol) Pris yn cynnwys amrywiaeth o bwdinau a diodydd. Tocynnau ar gael wrth y drws neu trwy gysylltu 'da fi.

Re: Paned a phwdin yng nghwmni Fflur Dafydd

PostioPostiwyd: Llun 15 Awst 2011 6:41 pm
gan ManonElin
Delwedd