Tudalen 1 o 1

Darlith Waldo, Porthmadog, 6 Hydref 2011

PostioPostiwyd: Sad 24 Medi 2011 5:14 pm
gan Cymdeithas y Cymod
Iau, 6 Hydref, 7.30yh, festri Capel y Porth, Porthmadog: Waldo - bardd heddwch ddoe a heddiw. Noson yng nghwmni Mererid Hopwood a drefnir gan gell Dwyryd a Glaslyn o Gymdeithas y Cymod. Bydd Mererid hefyd yn cyflwyno'r gynulleidfa i Lyfr Gwyn Caerfyrddin, a lansiwyd ar 21 Medi eleni. Croeso i bawb. Manylion: 01766-523794.