Dathlu 200mlwyddiant Henry Richard, 23 Mawrth 2012, Tregaron

Beth sy 'mlaen? Pob digwyddiad Diwylliannol, Gwleidyddol, Ieithyddol ayb. Dim Gigs!

Cymedrolwr: ceribethlem

Rheolau’r seiat
Beth sy 'mlaen? Pob digwyddiad Diwylliannol, Gwleidyddol, Ieithyddol ayb, Cofiwch gynnwys y drindod sanctaidd yn y teitl sef - Dyddiad : Beth : Lleoliad - e.e. 05.01.07 : Protest Achub ein Gwiwerod Coch : Cae, Pentrecagal. Rhowch gymaint o fanylion pellach ag sy'n bosib yn y neges ei hunan, gan gynnwys amser y digwyddiad, lleoliad, pris (os yn berthnasol), beth sy'n digwydd ac ati. Er mwyn cael y digwyddiad i ymddangos yn y calendr hefyd, cofiwch ddewis y tab 'Digwyddiad Calendr' ar waelod y dudalen pan yn llunio'r neges, a mewnddodwch y dyddiad perthnasol.

Dathlu 200mlwyddiant Henry Richard, 23 Mawrth 2012, Tregaron

Postiogan Cymdeithas y Cymod » Llun 20 Chw 2012 9:38 pm

Bydd Cymdeithas y Cymod yn dathlu Henry Richard, yr "Apostol Heddwch" yng ngwesty'r Talbot, Tregaron ar nos Wener a bore Sadwrn, 23-24 Mawrth 2012. Bron yn union 200 mlynedd ers ei eni ar 3 Ebrill 1812, bydd y Gymdeithas yn cyfarfod yn ei dref enedigol i ddathlu ei waith dros heddwch rhwng cenhedloedd y byd gyda sgwrs ar y nos Wener ac oedfa ar y bore Sadwrn.
Nos Wener, 23 Mawrth, 7.30yh, ceir sgwrs gan Gwyn Griffiths am fywyd a gwaith Henry Richard yn y Talbot. Cyhoeddir llyfr newydd Gwyn, 'Henry Richard - Apostle of Peace and Welsh Patriot', ym mis Mawrth eleni. Ynddo mae'n olrhain hanes y dyn hynod yma o Dregaron a gododd faterion Cymreig ar lawr Tŷ'r Cyffredin am y tro cyntaf erioed ac a drefnodd gyfres o gynadleddau heddwch dylanwadol ar draws Ewrop ganol y 19eg ganrif. Bydd Gwyn yn rhannu peth o'i ymchwil gyda'r gynulleidfa nos Wener. Bydd croeso i bawb.
Fore Sadwrn, 24 Mawrth, 10.30yb, bydd y Dr Robin Gwyndaf yn arwain oedfa fach i gofio Henry Richard wrth ei gofgolofn yn sgwâr Tregaron. Bydd croeso cynnes i bawb.
Am fanylion pellach cysylltwch â Marika Fusser ar 01286-830913 neu cymdeithasycymod@btinternet.com.
Gallwch ddarllen erthygl gan Gwyn Griffiths am Henry Richard ar http://www.cymdeithasycymod.org.uk/henryrichard.htm.
Cymdeithas y Cymod
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 11
Ymunwyd: Llun 14 Chw 2011 9:48 pm

Dychwelyd i Digwyddiadau

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron