14.7.12 : Gweithdy Gwerin CLERA : Dinbych (3/3)

Beth sy 'mlaen? Pob digwyddiad Diwylliannol, Gwleidyddol, Ieithyddol ayb. Dim Gigs!

Cymedrolwr: ceribethlem

Rheolau’r seiat
Beth sy 'mlaen? Pob digwyddiad Diwylliannol, Gwleidyddol, Ieithyddol ayb, Cofiwch gynnwys y drindod sanctaidd yn y teitl sef - Dyddiad : Beth : Lleoliad - e.e. 05.01.07 : Protest Achub ein Gwiwerod Coch : Cae, Pentrecagal. Rhowch gymaint o fanylion pellach ag sy'n bosib yn y neges ei hunan, gan gynnwys amser y digwyddiad, lleoliad, pris (os yn berthnasol), beth sy'n digwydd ac ati. Er mwyn cael y digwyddiad i ymddangos yn y calendr hefyd, cofiwch ddewis y tab 'Digwyddiad Calendr' ar waelod y dudalen pan yn llunio'r neges, a mewnddodwch y dyddiad perthnasol.

14.7.12 : Gweithdy Gwerin CLERA : Dinbych (3/3)

Postiogan cwrwgl » Llun 21 Mai 2012 9:22 pm

Gweithdy Gwerin CLERA Dinbych (3/3)

Y drydedd mewn cyfres o weithdai cerddoriaeth draddodiadol, i offerynnau acwstig, yn Ninbych.

Ddydd Sadwrn 14 Gorffennaf 2012
1.30yh - 5yh
Canolfan Eirianfa, Factory Place, Dinbych LL16 3TS

Dosbarthiadau:
1. Sylfaen: Bryn Davies - Dechrau dysgu chwarae o'r glust.
2. Canolradd: Dave Ball - Alaw & chyfeiliant.
3. Uwch: Jem Hammond - Cyfeilio i ddawns.

£7.50 / £12 (tocyn teulu) / £5 (gostyngiadau),
Cyfyngir y niferoedd i 10 ymhob dosbarth.
Am wybodaeth pellach / ffurflen gofrestru cysylltwch a:
terry@sesiwn.com
(01824) 790072

Sesiwn werin yn yr Hope&Anchor, Dinbych o 7.30yh ymlaen. Am ddim. Croeso i bawb!

Maynlion llawn ar y wefan:
http://www.sesiwn.com/sesiwn/workshops/Dinbych3.html
………………………………………………………………………..

Cefndir:

Sesiwn Dros Gymru – Gweithdai Gwerin CLERA 2012

Galwad ar offerynwyr o bob lefel i gymeryd rhan mewn digwyddiad cerddorol newydd!!
Dystiwch y delyn, tiwniwch eich ffliwt a thynnwch y ffidil o'r to!

Mae Clera wrthi yn trefnu rhaglen uchelgeisiol o weithdai gwerin dan yr enw "Sesiwn Dros Gymru", gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru. Y bwriad yw cynnal 40 o weithdai offerynnol (hanner diwrnod) dros gyfnod o flwyddyn, mewn 4 ardal wahanol (gogledd-ddwyrain / gogledd-orllewin / de-orllewin / de-ddwyrain), sef 10 gweithdy i bob ardal.

Gweithdai i ddysgu a chwarae alawon traddodiadol Cymreig gyda thiwtoriaid profiadol. Os ydych yn chwarae ffidil, ffliwt, chwiban, telyn neu unrhyw offeryn acwstig sy'n addas ar gyfer cerddoriaeth werin, cewch ymuno a'r dosbarth sy'n addas i chi.
Bydd 3 dosbarth ym mhob gweithdy, ar gyfer gwahanol lefelau o allu a phrofiad cerddorol ac mi fydd niferoedd wedi eu cyfyngu i 10 mewn dosbarth.
Mi fydd dosbarth lefel sylfaen arbennig yn Llanberis a Dinbych yn canolbwyntio ar ddechrau dysgu sut i chwarae alawon Cymreig o'r glust - addas iawn i offerynnwyr clasurol sy'n newydd sbon i gerddoriaeth draddodiadol.

Dewch am jig! 8)
cwrwgl
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 244
Ymunwyd: Iau 20 Ion 2005 9:54 pm

Dychwelyd i Digwyddiadau

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron