Cofio Hiroshima a gwrthwynebu Trident yng Nghymru, 6 Awst

Beth sy 'mlaen? Pob digwyddiad Diwylliannol, Gwleidyddol, Ieithyddol ayb. Dim Gigs!

Cymedrolwr: ceribethlem

Rheolau’r seiat
Beth sy 'mlaen? Pob digwyddiad Diwylliannol, Gwleidyddol, Ieithyddol ayb, Cofiwch gynnwys y drindod sanctaidd yn y teitl sef - Dyddiad : Beth : Lleoliad - e.e. 05.01.07 : Protest Achub ein Gwiwerod Coch : Cae, Pentrecagal. Rhowch gymaint o fanylion pellach ag sy'n bosib yn y neges ei hunan, gan gynnwys amser y digwyddiad, lleoliad, pris (os yn berthnasol), beth sy'n digwydd ac ati. Er mwyn cael y digwyddiad i ymddangos yn y calendr hefyd, cofiwch ddewis y tab 'Digwyddiad Calendr' ar waelod y dudalen pan yn llunio'r neges, a mewnddodwch y dyddiad perthnasol.

Cofio Hiroshima a gwrthwynebu Trident yng Nghymru, 6 Awst

Postiogan Cymdeithas y Cymod » Llun 30 Gor 2012 8:40 pm

Bydd Cymdeithas y Cymod yn cynnal gwasanaeth i gofio bom atomig Hiroshima ac i wrthwynebu arfau niwclear yng Nghymru ar fore Llun, 6 Awst, am 11yb ym mhabell Cytûn ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol. Union 67 mlynedd ar ôl bom Hiroshima, a laddodd 130,000 o bobl mewn chwinciad, bydd y gymdeithas yn cofio am yr holl bobl a ddioddefodd ac sydd yn dal i ddioddef mewn rhyfeloedd. Bydd hefyd yn lleisio ei gwrthwynebiad i'r awgrym y gallai arfau niwclear y DU, llongau tanfor Trident, ddod i Aberdaugleddau petai'r Alban yn mynd yn annibynnol. Y Parchedig Owain Llŷr Evans fydd yng ngofal y gwasanaeth, a bydd croeso cynnes i bawb.

Meddai Marika Fusser, Cydlynydd Cymdeithas y Cymod: "Wrth gofio am y cannoedd ar filoedd o bobl a gafodd eu lladd neu eu niweidio drwy'r bom atomig cyntaf erioed byddwn hefyd yn lleisio ein gwrthwynebiad i system arfau niwclear Prydain, ac yn enwedig i ddatganiad Carwyn Jones y buasai pobl Cymru'n rhoi croeso iddynt yn Aberdaugleddau. Os gwnaethoch chi feddwl hefyd, 'Sgwn i yn enw pwy mae o'n siarad, ddim yn fy enw i beth bynnag', yna ymunwch â ni i ddangos eich gwrthwynebiad."

Dilynir gwasanaeth Cymdeithas y Cymod gan gyfarfod "Callia Carwyn", a drefnir gan CND a mudiadau eraill yn y Babell Heddwch (uned 113-114).
Cymdeithas y Cymod
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 11
Ymunwyd: Llun 14 Chw 2011 9:48 pm

Dychwelyd i Digwyddiadau

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig a 2 gwestai

cron