Tudalen 1 o 1

29.9.12 - 13.10.12 : Gweithdai Gwerin CLERA : Dros Cymru!

PostioPostiwyd: Maw 25 Medi 2012 10:56 am
gan cwrwgl
Y Gweithdai CLERA Cyfredol: Sesiwn Dros Gymru 2012
http://www.sesiwn.com

29.9.12 : Abertawe / Swansea : Helen Adam / Delyth Jenkins / Geraint Roberts

29.9.12 : Y Gelli / Hay : Bernard Kilbride / Donald Stewart

6.10.12 : Drefach Felindre : Helen Adam / George Whitfield

6.10.12 : Dinbych / Denbigh : Angharad Jenkins / Dave Ball / Jem Hammond

6.10.12 : Llanilltyd Fawr / Llantwit Major : Bob Evans / Kate Strudwick

13.10.12 : Blaenafon, Torfaen : Mike Lease / Chris Jones / Donald Stewart

Croeso mawr i bawb. Dosbarthiadau yn addas i bob lefel o brofiad a gallu. Ewch i'r wefan am fanylion llawn y gweithdai unigol.