19.1.13 : Gweithdy Gwerin CLERA : Bangor

Beth sy 'mlaen? Pob digwyddiad Diwylliannol, Gwleidyddol, Ieithyddol ayb. Dim Gigs!

Cymedrolwr: ceribethlem

Rheolau’r seiat
Beth sy 'mlaen? Pob digwyddiad Diwylliannol, Gwleidyddol, Ieithyddol ayb, Cofiwch gynnwys y drindod sanctaidd yn y teitl sef - Dyddiad : Beth : Lleoliad - e.e. 05.01.07 : Protest Achub ein Gwiwerod Coch : Cae, Pentrecagal. Rhowch gymaint o fanylion pellach ag sy'n bosib yn y neges ei hunan, gan gynnwys amser y digwyddiad, lleoliad, pris (os yn berthnasol), beth sy'n digwydd ac ati. Er mwyn cael y digwyddiad i ymddangos yn y calendr hefyd, cofiwch ddewis y tab 'Digwyddiad Calendr' ar waelod y dudalen pan yn llunio'r neges, a mewnddodwch y dyddiad perthnasol.

19.1.13 : Gweithdy Gwerin CLERA : Bangor

Postiogan cwrwgl » Mer 19 Rhag 2012 2:22 pm

GWEITHDY GWERIN CLERA BANGOR
Sesiwn Dros Gymru 2012-13

Dydd Sadwrn, 19 Ionawr 2013
1.30pm - 5.30pm

Berea Newydd, Rhodfa Dewi Sant, Ffordd Penrhos, Bangor LL57 2AX

Dosbarthiadau:
Grwp Uwch - Stephen Rees
Grwp Canolig - Gwenno Roberts
Grwp Sylfaen - Nial Cain

£7.50, £5 gostyngiadau, £12 teulu (1 oedolyn + plant, oedolyn ychwanegol £5)

Manylion pellach neu gofrestru:
catrin@sesiwn.com
(01286) 831344
http://www.sesiwn.com

...............................................................................

Cefndir:

Sesiwn Dros Gymru – Gweithdai Gwerin CLERA 2012
Galwad ar offerynwyr o bob lefel i gymeryd rhan mewn digwyddiad cerddorol arbennig!!
Dystiwch y delyn, tiwniwch eich ffliwt a thynnwch y ffidil o'r to!

Mae Clera wrthi yn trefnu rhaglen uchelgeisiol o weithdai gwerin dan yr enw "Sesiwn Dros Gymru", gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru. Y bwriad yw cynnal 40 o weithdai offerynnol (hanner diwrnod) dros gyfnod o flwyddyn, mewn 4 ardal wahanol (gogledd-ddwyrain / gogledd-orllewin / de-orllewin / de-ddwyrain), sef 10 gweithdy i bob ardal.

Gweithdai i ddysgu a chwarae alawon traddodiadol Cymreig gyda thiwtoriaid profiadol. Os ydych yn chwarae ffidil, ffliwt, chwiban, telyn neu unrhyw offeryn acwstig sy'n addas ar gyfer cerddoriaeth werin, cewch ymuno a'r dosbarth sy'n addas i chi.
Bydd 3 dosbarth ym mhob gweithdy, ar gyfer gwahanol lefelau o allu a phrofiad cerddorol ac mi fydd niferoedd wedi eu cyfyngu i 10 mewn dosbarth.
cwrwgl
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 244
Ymunwyd: Iau 20 Ion 2005 9:54 pm

Re: 19.1.13 : Gweithdy Gwerin CLERA : Bangor

Postiogan cwrwgl » Maw 08 Ion 2013 3:33 pm

Alaw y gweithdy (i ddathlu yr Hen Galan Gymreig ar yr 13eg Ionawr):
Iup, DWY alaw fel gwaith cartref!

Nos Galan x 1 / Llwytcoed x2 (gadael allan Glanbargoed)

Ni dreulir amser yn dysgu yr alawon yma yn y gweithdy gyda llaw, gwaith cartref ydynt! Mae'r ddwy alaw i'w cael yn llyfrau Pwt ar y Bys a Blodau'r Grug, neu ar y wefan yma:
http://www.meucymru.co.uk/music/Tunes/N ... sGalSt.htm
cwrwgl
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 244
Ymunwyd: Iau 20 Ion 2005 9:54 pm


Dychwelyd i Digwyddiadau

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron