Sad 18 Ion 10yb Aberystwyth Cyfarfod Cymdeithas yr Iaith

Beth sy 'mlaen? Pob digwyddiad Diwylliannol, Gwleidyddol, Ieithyddol ayb. Dim Gigs!

Cymedrolwr: ceribethlem

Rheolau’r seiat
Beth sy 'mlaen? Pob digwyddiad Diwylliannol, Gwleidyddol, Ieithyddol ayb, Cofiwch gynnwys y drindod sanctaidd yn y teitl sef - Dyddiad : Beth : Lleoliad - e.e. 05.01.07 : Protest Achub ein Gwiwerod Coch : Cae, Pentrecagal. Rhowch gymaint o fanylion pellach ag sy'n bosib yn y neges ei hunan, gan gynnwys amser y digwyddiad, lleoliad, pris (os yn berthnasol), beth sy'n digwydd ac ati. Er mwyn cael y digwyddiad i ymddangos yn y calendr hefyd, cofiwch ddewis y tab 'Digwyddiad Calendr' ar waelod y dudalen pan yn llunio'r neges, a mewnddodwch y dyddiad perthnasol.

Sad 18 Ion 10yb Aberystwyth Cyfarfod Cymdeithas yr Iaith

Postiogan Dafydd ap Llwyd » Iau 16 Ion 2014 7:41 pm

18/01/2014 - 10:00
Canlyniadau’r Cyfrifiad - Oes angen ymgyrch gweithredu uniongyrchol yn erbyn Llywodraeth Cymru?
Cyfarfod Cyngor, Dydd Sadwrn 18fed Ionawr o 10yb - 3yp

Capel Seion, Stryd y Popty, Aberystwyth

Ydy Llywodraeth Cymru wedi gwneud digon i ymateb i argyfwng canlyniadau’r Cyfrifiad? Dyna fydd prif bwnc trafod y Cyfarfod Cyngor Cymdeithas yr Iaith sy’n cael ei gynnal yn Aberystwyth ar ddydd Sadwrn 18fed Ionawr o 10 y bore tan 3 y prynhawn. Yn y cyfarfod byddwn ni’n penderfynu a ddylen ni gychwyn ymgyrch gweithredu uniongychol yn erbyn Llywodraeth Cymru yn dilyn ei hymateb - neu ddiffyg ymateb - i ganlyniadau’r Cyfrifiad.

Daw’r cyfarfod ar y 18fed bron i 6 mis ers i ni yrru llythyr yn mynnu bod Llywodraeth Cymru yn gweithredu trwy ddangos arweiniad yn y 6 maes canlynol (ein “6 pheth”):

1. Addysg Gymraeg i Bawb

2. Tegwch Ariannol i'r Gymraeg

3. Gweinyddu'n fewnol yn Gymraeg

4. Safonau Iaith i Greu Hawliau Clir

5. Trefn Cynllunio er budd ein Cymunedau

6. Y Gymraeg yn greiddiol i Ddatblygu Cynaliadwy

Bydd trafodaeth agored yn y prynhawn - cyfle i chi holi unrhyw gwestiynau a chael dweud eich dweud am safbwyntiau polisi y gymdeithas.

Cofiwch fod croeso i unrhyw aelod o’r Gymdeithas mewn cyfarfodydd Cyngor.

Ymunwch efo'r sgwrs ar a

Diolch

http://www.cymdeithas.org
Rhithffurf defnyddiwr
Dafydd ap Llwyd
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 30
Ymunwyd: Gwe 31 Awst 2007 9:32 pm
Lleoliad: Caerdydd

Dychwelyd i Digwyddiadau

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron