12.12 #DatblyguYBoblLeol Rhaeadr-wch OGyDda!

Beth sy 'mlaen? Pob digwyddiad Diwylliannol, Gwleidyddol, Ieithyddol ayb. Dim Gigs!

Cymedrolwr: ceribethlem

Rheolau’r seiat
Beth sy 'mlaen? Pob digwyddiad Diwylliannol, Gwleidyddol, Ieithyddol ayb, Cofiwch gynnwys y drindod sanctaidd yn y teitl sef - Dyddiad : Beth : Lleoliad - e.e. 05.01.07 : Protest Achub ein Gwiwerod Coch : Cae, Pentrecagal. Rhowch gymaint o fanylion pellach ag sy'n bosib yn y neges ei hunan, gan gynnwys amser y digwyddiad, lleoliad, pris (os yn berthnasol), beth sy'n digwydd ac ati. Er mwyn cael y digwyddiad i ymddangos yn y calendr hefyd, cofiwch ddewis y tab 'Digwyddiad Calendr' ar waelod y dudalen pan yn llunio'r neges, a mewnddodwch y dyddiad perthnasol.

12.12 #DatblyguYBoblLeol Rhaeadr-wch OGyDda!

Postiogan David Wyn » Gwe 05 Rhag 2014 3:51 pm

Annwyl Gyfranogwyr Maes E,

mae'r #bilcynllunio fel y mai yn annigonol.


Rhaid cael Datblygu er Budd y Bobl Leol!

Dyma fanylion cyfarfod nesaf - pe bai
modd i chi "Rhaedr"-u ar ein rhan (ddrwg gen i ar y chwarae ar eiriau!) buaswn i'n ddiolchgar iawn.

>

"Datblygu'r Bobl Leol"

Cyfarfod Cynghrair Cymunedau Cymraeg ar y cyd gyda Jill Evans MEP

Gwesty Cwm Elan Valley Hotel,
Rhaeadr, Powys LD6 5HN ar nos Wener 12fed o Ragfyr 7-8.30yh.

6.45 Croeso a phaned.

7yh Cyflwyniad ac ymddiheuriadau - David Wyn

7.15 Yr ymgyrch Bil Cynllunio hyd yma - Tamsin Davies

8yh Ymgyrch i Ddatblygu er budd y Bobl Leol - Jill Evans MEP :

Cwestiynau, trafodaeth a chamau nesaf

8.30 Gorffen

[Ystafell ar gael i ni hyd 9yh]

>

Gan edrych ymlaen at y daith lan yr A470 i Bowys!

gyda diolch

David Wyn Williams

http://cymunedau.org/

RSVP david@cymunedau.org

07964 684 820

-------------------------

dilynwch:

http://twitter.com/cynghrair

http://facebook.com/cymunedaucymraeg
David Wyn
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 6
Ymunwyd: Gwe 17 Hyd 2014 11:46 am

Dychwelyd i Digwyddiadau

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig a 4 gwestai

cron