Tudalen 2 o 3

Re: Nodweddion Newydd maes-e.com

PostioPostiwyd: Iau 26 Chw 2009 11:13 pm
gan Hedd Gwynfor
Swdocw wedi ychwanegu - sudoku/sudoku.php

Manylion llawn am yr holl Nodweddion Newydd yma - newydd.php

Re: Nodweddion Newydd maes-e.com

PostioPostiwyd: Sad 28 Chw 2009 11:58 pm
gan Hedd Gwynfor
Mae un Nodwedd ychwanegol wedi'i ychwanegu, diolch eto i Duw. Radio yw'r dolen diweddaraf i ymddangos islaw logo maes-e. Trwy bwyso ar y ddolen yma, bydd modd i chi wrando ar Radio Cymru neu Radio Curiad yn hawdd, ac yn fyw arlein.

Cofiwch bod rhaid i chi fewngofnodi cyn gallu gweld nifer o'r nodweddion newydd.

Re: Nodweddion Newydd maes-e.com

PostioPostiwyd: Maw 10 Maw 2009 3:53 pm
gan Mali
Newydd fod ar y dudalen sgwrsio , ond neb yno. Mi driais i agor ffenestri eraill er mwyn cael clywed y ping ....ond yn ofer. :(
Sut mae cael sgwrs felly ar y dudalen sgwrsio? :?

Re: Nodweddion Newydd maes-e.com

PostioPostiwyd: Maw 10 Maw 2009 4:51 pm
gan Duw
Mae cyn lleied o bobl yn mewngofnodi ar yr un pryd yn bresennol, mae'n anodd i ddal pobl. Felly dyfal donc... am nawr. Efalle bod syniad gan Hedd o ran trefnu amseroedd penodol bod pobl yn mynd i fod arlein???

Re: Nodweddion Newydd maes-e.com

PostioPostiwyd: Maw 10 Maw 2009 10:29 pm
gan Mali
Diolch .... :) Oes modd gwybod os oes 'na rhywun yn y stafell sgwrsio , ac fe fuasa hynny'n rhoi dewis i chi fynd yno a'i peidio ?
Ddim isho bod yn niwsans chwaith.... :P

Re: Nodweddion Newydd maes-e.com

PostioPostiwyd: Mer 11 Maw 2009 9:40 am
gan Duw
Syniad ffantastig Mali - stim syniad gen i ble i rhoi hwnna - mae cwynion wedi codi parthed 'clyter' eisoes - sy digon teg. Beth am gosod seren (*) ar ol sgwrsio yn y pennyn pan fydd rhywun yn myned i mewn i'r peth, e.e.

FFORWM SGWRS NEWYDDION BLOGIAU GEMAU RADIO : neb yn sgwrsio

FFORWM SGWRS* NEWYDDION BLOGIAU GEMAU RADIO : rhywun wedi myned i sgwrsio

Neu ydy hyn yn rhy subtle?


//GOLYGU 16:39 11/03/09
Dwi'n meddwl fy mod wedi'i ddatrys - haws nag oeddwn yn meddwl. Dyle fod seren yn ymddangos drws nesaf i SGWRSIO os ydy rhywun wedi myned iddo a dim os nac oes unrhyw un yna. Dwi ddim yn gwybod os gall sefyllfa godi lle bo'r seren yn wag - bydd angen ei brofi i ffeindio mas - os allech roi gwybod i mi os ydy'r seren ymlaen a bod neb yna (hynny yw bod dim enw o gwbl yn y golofn dde heb law eich enw chi).

//GOLYGU 20:15 11/03/09
Wedi newid y seren i nifer y pobl sydd tu fewn SGWRSIO (cais Hedd). Ychydig mwy i weithio ar fan hyn. Nid yw'r nifer yn diweddaru pan na fydd aelod wedi allgofnodi gan law. Angen i mi osod 'cron job' er mwyn tacluso'r gweddillion.

Re: Nodweddion Newydd maes-e.com

PostioPostiwyd: Mer 11 Maw 2009 11:39 pm
gan Mali
Wel, mi edrychaf allan am y seren / nifer felly ! :D

Re: Nodweddion Newydd maes-e.com

PostioPostiwyd: Sad 14 Maw 2009 4:37 pm
gan Arthur

Re: Nodweddion Newydd

PostioPostiwyd: Sad 14 Maw 2009 4:39 pm
gan Arthur

Re: Nodweddion Newydd

PostioPostiwyd: Sad 14 Maw 2009 4:49 pm
gan Mali