Tudalen 1 o 1

Hyfforddiant Rhaglenwyr a Datblygwyr (Cyfle)

PostioPostiwyd: Maw 24 Mai 2011 2:35 pm
gan RIB
HYFFORDDIANT RHAN-AMSER GYDAG ARWEINIAD Y DIWYDIANT

DELTA DIGIDOL 2 – RHAGLENWYR A DATBLYGWYR
(PgCert)

Edrych am ffordd i fewn i fyd gêmau arlein, app’s â’r cyfryngau creadigol?

Ydi’r canlynol yn gyfarwydd i chi?
Javascript / jQuery / HTML / Actionscript / PHP / .Net / Python / Objective-C?

Be’ sy’n cael ei gynnig? – mynediad uniongyrchol i bobl broffesiynol o’r diwydiant am gyfnod o chwe mis o ddysgu rhan-amser i fynd â’ch gyrfa i’r lefel nesaf.

Dim ond yr wyth ymgeisydd gorau fydd yn cael cynnig lle ar y cwrs – Oes gen ti’r hyn sydd ei angen?

Dwi erioed wedi gweithio mor galed na wedi dysgu gymaint…ond oherwydd Cyfle â’r cwrs dwi bellach yn gwneud be dwi’n ei garu fel bywoliaeth.’ Ciron Gruffydd, Cyn-Hyffordai Aml-lwyfan Cyfle

***********

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 12yp, 6ed o Fehefin 2011
• Cynhelir y cyfweliadau ar y 13eg, 14eg â’r 15fed o Fehefin 2011
• Dyddiad dechrau’r cynllun: 18fed o Orffennaf 2011

***********

Gwybodaeth a Pecyn Ymgeisio - http://www.cyfle.co.uk/training-and-ski ... italdelta2

**********

Mae Cyfle yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal ac yn annog ceisiadau gan unigolion o bob cefndir

Ariannir y cynllun hwn gan S4C a TAC, a cefnogir gan Skillset Cymru â’r ATRiuM