Tudalen 1 o 1

Celf yn fwy perthnasol na llenyddiaeth?

PostioPostiwyd: Sul 18 Ion 2009 5:27 pm
gan sian
Dafydd Elis-Thomas wedi dweud wrth agor arddangosfa newydd Mary Lloyd Jones yn Oriel Môn:

"Rwy'n teimlo ers rhai blynyddoedd ein bod wedi cyrraedd y sefyllfa lle mae celf weledol... yn dweud mwy wrthom ni am ein hunaniaeth fel cenedl nag ydy'r hen ffurfiau blinedig hynny sy'n defnyddio'r gair yn unig."

Stori .

Ai corddi er mwyn corddi y mae e 'ta oes 'na wirionedd yn yr honiad?

Ydi gwaith pobl fel Emyr Lewis, Myrddin ap Dafydd, Robin Llywelyn, Eurig Salisbury a Wiliam Owen Roberts, Dewi Prysor a Llwyd Owen yn flinedig?

A oes angen gosod celf weledol a llenyddiaeth yn erbyn ei gilydd fel hyn?

Re: Celf yn fwy perthnasol na llenyddiaeth?

PostioPostiwyd: Iau 29 Ion 2009 9:41 pm
gan Meg
Dwi'n meddwl bod yr hen Daf El yn 'frustrated author.'

Re: Celf yn fwy perthnasol na llenyddiaeth?

PostioPostiwyd: Gwe 30 Ion 2009 10:35 am
gan Hogyn o Rachub
Corddi mae'r hen dorth, fel arfer. Dydyn ni ddim wir i gredu bod ganddo farn ar unrhyw beth erbyn hyn, nac ydym?