Jôcs Cymrâg

Unrhyw beth "diwylliannol" arall

Cymedrolwr: Tracsiwt Gwyrdd

Jocs Cymraeg

Postiogan Cymro13 » Mer 28 Ebr 2004 11:54 pm

Hen jocs
Be ti'n galw boi o Bala sy'n dwyn ceir

WA 'n car

Beth mae dad yn cael i frecwast
mam-ar-led
Rhithffurf defnyddiwr
Cymro13
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1279
Ymunwyd: Sad 01 Tach 2003 2:36 pm
Lleoliad: Y Bydysawd

jocs Cymraeg

Postiogan Cymro13 » Iau 29 Ebr 2004 1:11 am

YSGOL CWM-COCH
Sais bach yn dod adre o ysgol gynradd Cwm-coch, ac yn gweud yn yr iaith fain wrth ei fam,
"Dysgon nhw i ni heddi sut i gyfri yn Gymraeg. A fi oedd y gorau! Dim ond hyd at bump o'dd y lleill yn gallu mynd, ond o'n i'n gallu cyfri hyd at ddeg. Gwrando, mami - un, dau, tri, pedwar, pump, chwech, saith, wyth, naw, deg!"
"Da iawn, machgen i."
"Ai oherwydd taw Sais w i mod i'n gwneud yn well na nhw?"
"Ie, wrth gwrs, machgen i. Ryn ni'r Saeson ym maeddu'r Cymry bob tro."
Y diwrnod wedyn, dyma'r Sais bach yn dod nôl o ysgol gynradd Cwm-coch, ac yn gweud yn yr iaith fain wrth ei fam,
"Dysgon nhw i ni heddi sut i ddweud yr abiéc. A fi oedd y gorau! Dim ond hyd at 'D' o'n nhw'n gallu mynd, ond o'n i'n gallu dweud hyd at 'G'! Gwrando, mami - A, B C, CH, D, DD, E, F, NG, G!"
"Da iawn, machgen i."
"Ai oherwydd taw Sais w i mod i'n gwneud yn well na nhw?"
"Ie, wrth gwrs, machgen i. Mae'r Saeson yn glyfrach o lawer na'r hen Welshis twp 'na."
Y diwrnod wedyn, dyma'r Sais bach yn cyrraedd adre o ysgol gynradd Cwm-coch, ac yn gweud yn yr iaith fain wrth ei fam,
"Dysgon nhw i ni heddi am droedfeddi a modfeddi. A bu rhaid gweud pa mor dal w i , a fi oedd y tala! Ro'n i'n dalach o ddwy droedfedd na gweddill y dosbarth!"
"Da iawn, machgen i."
"Ai oherwydd taw Sais w i mod i'n dalach na nhw?"
"Nage, cariad bach. Chwech oed ÿw pawb arall, ond saith ar hugain wÿt ti."
Rhithffurf defnyddiwr
Cymro13
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1279
Ymunwyd: Sad 01 Tach 2003 2:36 pm
Lleoliad: Y Bydysawd

Postiogan bartiddu » Iau 15 Gor 2004 4:04 pm

Thema ysgolig ar hon hefyd, a chant y cant yn wir!

Cyn bo’r ysgol yn torri lan am y prynhawn, ma’r prifathro yn atgofa’r plant I fod yn brydlon y bore canlynol oherwydd eu bod yn gadael yn gynnar ar drip yr ysgol.
“A pheidiwch anghofio eich phecyn brechdannau ‘fori blant” medde fe.
Y bore wedyn tra bod y rhieni yn dod a’i plant i’r ysgol, ma un tad di-gymraeg yn dod lan at y prifathro mewn tymer ddrwg ac yn dweud wrth y prifathro rhywbeth tebyg i “Hey! What on earth are you teaching my child in the classroom, she came home last night and said that you had told the class to bring their Fucking sandwiches tomorrow!”
A dyna lle roedd yr hen brifathro druan yn gorfod egluro rheolau treiglo cymraeg i’r tad!
:)
Rhithffurf defnyddiwr
bartiddu
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 2285
Ymunwyd: Sad 21 Chw 2004 12:22 am
Lleoliad: Pentrwyn Cynwyl

Re: jôcs

Postiogan Iesu Nicky Grist » Iau 22 Gor 2004 3:04 pm

elena mai a ddywedodd:be ddudodd iesu grist ar dydd gwenar groglith??

Peidiwch a byta'n wya pasg i, dwi'n nôl dydd Sul!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Wel, a dweud y gwir Elena fach, nid dyna beth y ddwe'dais i. Fy ngeiriau i oedd -

"Fi mynd i ga'l 'y'm ffacin croeshoelio ymhen rhyw awr fach, ond ma' Father wedi addo byddai nol erbyn dydd Sul os arhosa'i 'in the zone'...yo Judas dere 'ma am gusan fach ya fuckin' dirty tricks, back-stabbin' cunt...yo kids, b-e-l-i-e-v-e, believe bra, the word is good..."

Ond beth bynnag, joc Gymra'g -

CWESTIWN: Beth yw'r gacen gryfa yn y byd?

ATEB: Mike Teisen
Yn enw'r Tad, y Mab, a Juha Kankkunen
Rhithffurf defnyddiwr
Iesu Nicky Grist
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 2744
Ymunwyd: Iau 08 Ebr 2004 10:27 am
Lleoliad: sied go'd

Re: jôcs

Postiogan Sleepflower » Iau 22 Gor 2004 3:39 pm

Iesu Nicky Grist a ddywedodd:
CWESTIWN: Beth yw'r gacen gryfa yn y byd?

ATEB: Mike TeisenSon am baffwyr, mae Frank Bruno wedi dod allan a mec newydd o toasters, er mwyn dilyn llwyddiant Geoge Foreman gyda'i grils. Ma nhw'n olreit i ddechrau, ond yn ffycd ar ol tri rownd! :lol:
Rhithffurf defnyddiwr
Sleepflower
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1442
Ymunwyd: Iau 20 Tach 2003 6:23 pm
Lleoliad: Caerdydd

Postiogan Ray Diota » Iau 22 Gor 2004 4:09 pm

carwyn a ddywedodd:oes 'na rywun arall di clywed hyn-ma nhw'n meddwl symud y london eye rwan, achos bod hype y mileniwm 'di bod, ma nhw'n symud o i fangor, a'i alw fo'n...wait for it...bangor aye! :rolio: :D


Ma nhw'n meddwl symud e i Japan fyd... :winc:
iaaasu moses!
Rhithffurf defnyddiwr
Ray Diota
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 4570
Ymunwyd: Gwe 19 Rhag 2003 3:52 pm
Lleoliad: Bow Street: It's like armageddon!

Postiogan Rhodri Nwdls » Mer 28 Gor 2004 12:10 am

Be ti'n galw boi drwg ar dop y grisia?

Osama Ben Landing
Maes-eio ers 2002, yo.
Rhithffurf defnyddiwr
Rhodri Nwdls
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 3061
Ymunwyd: Sad 23 Tach 2002 4:31 pm
Lleoliad: Maesymwstwr

Postiogan denzil dexter » Llun 09 Awst 2004 4:00 pm

dyn yn cerdded mewn i siop, ac mae'n gofyn i'r boi tu ol y cowntyr - " esgusodwch fi os gwelwch yn dda, ond ydech chi'n gwerthu gwenyn??"
"nacyden sori, siop fwyd ydi hon"
"ie",medde'r boi, "ond mae na llwyth o rai yn y ffenest...." :rolio:
Rhithffurf defnyddiwr
denzil dexter
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 537
Ymunwyd: Gwe 10 Hyd 2003 9:17 am
Lleoliad: Os na dwi'n fan hyn - dwi rhwle'n agos!

Re: Jôcs Cymrâg

Postiogan peri » Iau 22 Medi 2011 9:32 pm

Un nos, yr oedd dyn tlawd a benderfynodd droi at fywyd o ddrwg weithiau. Torrodd i mewn i ardd ty enfawr a wal fawr o'i gwmpas, a dechrau cerdded yn araf tua'r ty.

Yn sydyn, clywodd lais yn dweud, "Mae Iesu yn dy wylio di."

Arhosodd y dyn am funud, a meddwl ei bod e wedi dychmygu'r llais. Ail ddechreuodd gerdded, a chlywed y llais unwaith eto yn dweud, "Mae Iesu yn dy wylio di."

Dechreuodd feddwl mai ei gydwybod oedd yn siarad efo fo. Edrychodd o'i gwmpas ac o'r diwedd gwelodd barot mawr yn eistedd ar gangen.

Dywedodd y dyn wrtho, "Ti 'wedodd, 'Mae Iesu yn dy wylio di?'"

"Ie," atebodd y parot.

"Beth ydy dy enw di?" gofynnodd y dyn.

"Pinocchio," oedd yr ateb.

"Pinocchio? Pa fath o ynfytyn fasai'n galw ei barot yn Binocchio?"

"Yr yn fath o ynfytyn fasai'n galw ei ddoberman yn Iesu," oedd ateb y parot.
peri
Defnyddiwr
Defnyddiwr
 
Negeseuon: 1
Ymunwyd: Sul 03 Ebr 2011 2:11 pm

Nôl

Dychwelyd i Cell gymysg ddiwylliannol

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron