Tudalen 1 o 2

Cymru a'r Somme

PostioPostiwyd: Iau 26 Ion 2006 3:56 pm
gan caws_llyffant
Tua blwyddyn yn

PostioPostiwyd: Iau 26 Ion 2006 4:15 pm
gan Dewi Lodge
Fues i yno efo'n nhad yn ol yn 2000. Oedd nhad wedi crefu ers blynyddoedd am gael mynd i weld meysydd y gad yn Ffrainc.

Trawiadol iawn ydi'r gofadail i'r milwyr Cymreig yng Nghoedwig Mametz.

Cafon y fraint o sefyll o dan y Menin Gate yn Ypres hefyd tra roedd biwglwyr brigad dan y dref yn canu'r Last Post. Profiad teimladwy iawn!

Fuodd fy nhaid digon ffodus i gael osgoi fynd i'r ffosydd yn Ffrainc. Gwirfoddolodd i'r Royal Flying Corps fel saer coed a gyrrwyd ef i'r Eidal. Oedd ei gefndar wedi dod adra o'r ffosydd am seibiant a wedi gynghori fo i wirfoddoli cyn cael ei orfodi i fynd i'r hunllef yn Ffrainc.

PostioPostiwyd: Iau 26 Ion 2006 5:32 pm
gan caws_llyffant
Diolch am y gywiriad , Dewi . Coedwydd Mametz , a dim Memet Woods .

Fues i i Ypres hefyd . Mae 'na eglwys fana hefo 'stained glass window ' ( elli di helpu fi eto plis Dewi !) sy'n gofiant i'r milwyr Cymreig . Oedd fy nhaid yn Ypres hefyd . Roedd o'n ifanc iawn , a ddaru o briodi pan oedd o'n reit h

PostioPostiwyd: Gwe 27 Ion 2006 12:34 pm
gan Dewi Lodge
caws_llyffant a ddywedodd:Wyt ti'n s

PostioPostiwyd: Gwe 27 Ion 2006 2:44 pm
gan S.W.
Wedi bod i Ypres sawl gwaith i weld y ffosydd ac i lawr i Verdun yng nghanolbarth Ffrainc oed wedi gweld ymladd ffyrnig yn y ddwyt ryfel dwin meddwl. Ardal diddorol iawn.

PostioPostiwyd: Gwe 27 Ion 2006 4:28 pm
gan caws_llyffant
Ia , mae'r ardal yn ddiddorol dros ben , S.W. Yn drist hefyd . Dwi o hyd yn crio fel babi pan dwi'n mynd yno . Yn

Re: Cymru a'r Somme

PostioPostiwyd: Sul 04 Meh 2006 2:29 pm
gan jammyjames60
caws_llyffant a ddywedodd:

Mae 'na fryn bach fana , hefo cofadail i'r milwyr Cymraeg . Mae o'n hawdd i ffeindio , a mae'r seins o Robert yn Gymraeg ac yn Ffrangeg .

Oes rywun arall wedi bod yna , neu oes gen rywun arall teulu a oedd yn yr un brwydyr ?


Aeth criw o Ysgol friars yno i goedwig Mammetz i gofio y milwyr a farwodd yno... roedd o'n cerfiad aruthrol o dda a fe daeth cunllynydd i siarad gyda ni a sut codwyd y pres.....hynod o trip diddorol a bythgofiadwy!

PostioPostiwyd: Sul 04 Meh 2006 7:28 pm
gan Llopan
Wi'n credu buodd hen hen ewythr i fi farw ym Mrwydr y Somme yn y Rhyfel Byd Cyntaf. A shathre ma 'da ni lythyr nath e sgrifennu adre i'w chwaer e o'r trenches. Ma fe fel oes arall, ble ti methu dychmygu sut oedd e.

PostioPostiwyd: Sul 04 Meh 2006 8:04 pm
gan Tegwared ap Seion
Fuon ni fel teulu at o gofgolofn yng Nghoedwig Mametz, ma' tîn y nyth yn gwirioni efo'r rhyfel byd cynta' a ballu :? Cerflun gwych. Cofio'r trip yn iawn - ethon ni â'r garafan at y cerflun os gofiai, ac ar hyd lôn anhygoel o fach i un o'r mynwentydd! Gorfod rifyrsho am hydoedd!

PostioPostiwyd: Llun 05 Meh 2006 3:56 pm
gan jammyjames60
Delwedd

Dyma'r cofgolofn ei hun a finnau yn sefyll o'i blaen.