Tudalen 1 o 1

Rali Genedlaethol Mawrth 20fed- 'Brwydrwch dros Heddwch!'

PostioPostiwyd: Maw 17 Chw 2004 12:11 pm
gan bethan
Dydd Byd-eang o Weithredu dors Heddwch Mawrth 20fed 2004.

Mi fydd Rhwydwaith Heddwch a Chyfiawnder Aberystwyth mewn cydweithrediad ag CND Cymru yn cynnal Rali Genedlaethol 'Brwydrwch dros Heddwch!' Terfyn ar Oresgyniad Irac!' yn Aberystwyth yn cychwyn am 10.30 yng ngoed lan y Parc( cyferbyn ag Orsaf yr Heddlu) Mi fydd Jill Evans ASE a Muneer Ashi o'r Cygnor Mwslemiaid yn siarad. Yn ogystal a hyn mi fydd trafodaeth cyhoeddus yn yr Hen Goleg am 2.30pm efo'r siardwyr Corin Redgrave, Sylfaenydd Comisiwn hawliau Dynol Guantanaomo, Eleanor White o Amnest a Azmat Begg, tad carcharor Guantanamo.

PostioPostiwyd: Sul 22 Chw 2004 8:31 am
gan Lowri Fflur