Cweir i America yn Irac: Gorau po gynta

Newyddion, protestiadau, trafod

Cymedrolwr: Cwlcymro

Rheolau’r seiat
Newyddion, protestiadau, trafod. Cofiwch, dim ymosodiadau personol. Pwyswch yma i ddarllen canllawiau cyffredinol maes-e.

Postiogan Sioni Size » Gwe 16 Ebr 2004 2:44 pm

Dielw

Lle mae dy logic di yn mynd o'i le yw efallai nad yw trigolion gwledydd eraill yn rhy hoff o'r llonydd hwnnw - i gael eu dienyddio, eu treisio, a'u lladd gan llywodraethau eu hunain.


Felly os yw America, gwlad sy'n gyfrifol am ei siar o ddienyddio a lladd o werin bobl y byd a chynnal llywodraethau 'compliant' sy'n parhau i wneud, yn medru darbwyllo ei thrigolion, a thrigolion y darn hwnnw ohoni sy'n cael ei alw'n Brydain, fod y wlad nesa'n un drwg, yna chocs away, shock and awe, agor marchnadoedd ac ailadeiladu amdani.

Briliant.

http://www.zmag.org/weluser.htm
treulia hanner awr ar hwnna.
Rhithffurf defnyddiwr
Sioni Size
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 2302
Ymunwyd: Maw 06 Mai 2003 11:43 pm
Lleoliad: Pen Llyn

Postiogan Sioni Size » Gwe 16 Ebr 2004 2:46 pm

"A yw bywyd Americanwr yn werth fwy na un Arab?"
Ni wnaiff Garnet gydnabod y ffasiwn beth, ond yr ateb cywir ydi wrth gwrs ei fod o.
Wedi'r cyfan, mae americanwyr yn rhydd.
Rhithffurf defnyddiwr
Sioni Size
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 2302
Ymunwyd: Maw 06 Mai 2003 11:43 pm
Lleoliad: Pen Llyn

Postiogan Chwadan » Gwe 16 Ebr 2004 2:57 pm

Cardi Bach a ddywedodd:Mae'r holl beth yn drist. Mae'n drist fod byddin America yno yn y lle cynta i gael eu lladd.
Mae'n drist fod pobl Irac yn teimlo mae dim ond trwy ryfela a lladd y gallan nhw gyflawni eu hamcanion gwleidyddol...ond weyn, oes syndod yn hynny? Achos dyma'r arweiniad a esiampl mae nhw wedi cal wrth brif bwer mwyaf 'goleuedig' a 'diwyyliedig' ein dydd

Cytuno, ma'n drist iawn. A ma'n dristach fyth fod unrhywun yn meddwl fod bywyd yn gallu bod yn werth mwy yn ôl pa genedl ydach chi :(
Rhithffurf defnyddiwr
Chwadan
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 2578
Ymunwyd: Sul 16 Maw 2003 12:24 am
Lleoliad: :dailoelL

Postiogan Ramirez » Gwe 16 Ebr 2004 4:13 pm

Garnet Bowen a ddywedodd:"Rhesymol" ddeudis i. Tydi di safbwynt di ("falch bod yr Iraciaid yn brwydro nol") yn ddim gwahanol i Arabiata, mae o jysd yn trio swnio fel ei fod o. Canlyniad yr Iraciaid yma yn "brwydro nol" ydi tramorwyr yn cael eu lladd.


Mae hynna'n ymylu ar fod y peth mwya ffycin stiwpid dwi erioed wedi ei ddarllen. Ar Faes-E neu unrhywle.

Os mai canlyniad yr Iraciaid yn brwydro nol ydi tramorwyr yn cael eu lladd, tyff shit, os dy nhw ddim isho hyn mae America yn drio neud, yna mae nhw'n MYND i frwydro nol- mi fasa ti'n brwydro'n ol tasa rhywun yn trio dwyn pob dim sydd genit y basat? Ta fasa ti jysd yn mynd "Duw, dim otsh, ma di digwydd, naim gwneud dim byd am yr hen leidr druan, rhag ofn iddo fo gael ei frifo"? Y gwir ydi mi fasati am ei waed o. Ti'n disgwl iddynw isda lawr a chadw eu gwylltineb tu mewn iddynw rhag ofn iddynw ladd Americanwyr? Fuckin hel, milwyr Americanaidd ydynw, ma nhw di ymuno a'r fyddin, ma nhw'n barod i ladd, ac yn derby y gallan nhw gael eu lladd. Dydi deud "Da iawn am ladd yr Americanwyr" a dweud "Da iawn am sefyll i fyny a brwydro 'nol" ddim yr un peth o gwbwl. Wrth, mae'n wahanol pan mae'r Iancs yn lladd yr Iraciaid yn enw rhyddid, yn tydi?

Iesu goc.
They say one of the few times a man pays full attention is when he’s talking about himself. Another is when blood is coming out of his penis.
Rhithffurf defnyddiwr
Ramirez
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 4642
Ymunwyd: Sul 24 Tach 2002 5:52 pm
Lleoliad: Penlan dy Fam

Postiogan RET79 » Gwe 16 Ebr 2004 4:20 pm

Trist gweld plantos bach rebeliys ar y maes yn dod allan i chwarae drwy chwerthin ar bobl sydd wedi colli eu bywyd wrth drio dod a heddwch, trefn a rhyddid i bobl Irac.

Diolchwch fod gennych chi'r hawl i ddweud pethau felna o gwbl, fuasai gennych ddim yn Irac o dan Saddam.
RET79
Rhithffurf defnyddiwr
RET79
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1935
Ymunwyd: Sul 01 Meh 2003 8:58 pm

Postiogan Owain Llwyd » Gwe 16 Ebr 2004 6:14 pm

RET79 a ddywedodd:Trist gweld plantos bach rebeliys ar y maes yn dod allan i chwarae drwy chwerthin ar bobl sydd wedi colli eu bywyd wrth drio dod a heddwch, trefn a rhyddid i bobl Irac.


I'r gwrthwyneb, dw i'n siwr bod pawb yma yn gallu uniaethu efo dy dristwch dros y rhai sydd wedi marw yn enw annibyniaeth a rhyddid rhag gormes yn Irac. Ond be uffar sydd a wnelo hynny, mewn gwirionedd, efo'r milwyr Americanaidd a'r hurfilwyr sydd wedi'i chael hi yn ystod yr wythnosau diwetha? Mae'n bosib bod chdi'n dangos rhyw ddawn ryfeddol at eironi yma, ond dw i'n rhyw amau bod chdi jest yn hollol ffecin gibddall i be mae amddiffynwyr democratiaeth wedi bod yn ei wneud yn y wlad, yn enwedig yn ystod yr wythnosau diwetha.

RET79 a ddywedodd:Diolchwch fod gennych chi'r hawl i ddweud pethau felna o gwbl, fuasai gennych ddim yn Irac o dan Saddam.


Nac o dan Bremer chwaith, wrth gwrs.
Where is the horse and the rider? Where is the Horn that was blowing? They have passed like rain on the mountain, like a wind in the meadow. The days have gone down in the West, behind the hills, into Shadow.
Rhithffurf defnyddiwr
Owain Llwyd
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 335
Ymunwyd: Gwe 09 Mai 2003 9:50 am
Lleoliad: Llanrug

Postiogan Garnet Bowen » Llun 19 Ebr 2004 9:18 am

Ramirez a ddywedodd:
Mae hynna'n ymylu ar fod y peth mwya ffycin stiwpid dwi erioed wedi ei ddarllen. Ar Faes-E neu unrhywle.


Ti'n rhy garedig.

Ramirez a ddywedodd:Os mai canlyniad yr Iraciaid yn brwydro nol ydi tramorwyr yn cael eu lladd, tyff shit, os dy nhw ddim isho hyn mae America yn drio neud, yna mae nhw'n MYND i frwydro nol-


Dadl dros yr hawl i ddefnyddio trais fel arf gwleidyddol ydi hon, a fedrai ddim cytuno efo chdi. Mae gan bobl yr hawl i ddefnyddio tor-cyfraith i fynegi eu hunain yn wleidyddol pan nad oes ganddyn nhw unrhyw ffordd arall o fynegi eu hunain. Ond nid dyna sy'n digwydd yn Irac heddiw. Nid "protest" dreisgar ydi hon. Mae'r Americanwyr yn barod wedi datgan eu bod nhw'n trosglwyddo grym yn ol i'r Iraciaid ymhen llai na deufis. Mae nhw yn barod wedi penodi dyddiad ar gyfer cynnal etholiadau. Mae gan Iraciaid yr hawl i fynegi eu barn yn wleidyddol, heb orfod defnyddio trais. Toes gan y "gwrthryfel" yma ddim math o legitmacy. Mae'r rhai sy'n gyfrifol am y trais yn perthyn i leiafrifoedd bychain sy'n sylweddoli y byddai trefn ddemocrataidd yn eu gadael nhw mewn safle gwan, a felly mae nhw'n ceisio tanseilio sefydlu'r drefn hono, er mwyn dal gafael ar eu grym presenol.

Tasa gan y bobl yma ddim modd arall o fynegi eu hunain, mi fyswn i'n medru deallt pam eu bod nhw'n troi at drais. Ond fel mae petha yn sefyll, fedri di ddim cyfiawnhau'r trais ddim mwy nac y byswn i'n medru cyfiawnhau ymgyrch fomio yng Nghymru am fy mod i'n rhy ddi-amynedd i ddisgwyl tan etholiad cyffredinol 2005.

Ramirez a ddywedodd: Dydi deud "Da iawn am ladd yr Americanwyr" a dweud "Da iawn am sefyll i fyny a brwydro 'nol" ddim yr un peth o gwbwl.


Wrth gwrs ei fod o. Nid Nelson Mandela yn malu peilons, neu Feibion Glyndwr yn llosgi tai haf gwag ydi'r bobl yma. Mae nhw'n mynd ati yn fwriadol i geisio lladd tramorwyr, boed y rheini'n filwyr neu beidio.
Rhithffurf defnyddiwr
Garnet Bowen
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 2085
Ymunwyd: Mer 29 Hyd 2003 11:45 am
Lleoliad: Y Fro Gymraeg

Postiogan Macsen » Llun 19 Ebr 2004 9:24 am

Panom Yeerum a ddywedodd:
Dielw a ddywedodd:
Mae clywed am farwolaethau milwyr yr UD neu apache yn syrthio yno yn llonni calon rhywun


Twat.
Cytunaf â fy nghytundeb mwyaf!


Trydyddiaf.
Rhywun yn ymosod ar y Gymraeg? - Rhannwch Why Welsh.com!
Rhithffurf defnyddiwr
Macsen
Defnyddiwr Platinwm
Defnyddiwr Platinwm
 
Negeseuon: 6193
Ymunwyd: Maw 12 Awst 2003 8:01 pm
Lleoliad: Penrhiwllan/Waunfawr

Postiogan Hernan Rodriguez » Llun 19 Ebr 2004 9:27 am

Garnet Bowen a ddywedodd:Dwi'n cymeryd mai trio bod yn ddadleuol mae Arabiata, er mwyn i pawb feddwl ei fod o'n rebal bach beiddgar. Yr hyn sy'n fwy trist ydi ymateb "rhesymol" GDG a Sioni Size. Wancars.

Be gas gena i ydi bobl sydd wastad yn trio gneud allan pa mor resymol a eangfrydig ydi nhw yn gorfod troi at alw enwau - hollol bathetic. Dos nol i'r iard.
Hernan Rodriguez
 

Postiogan Sioni Size » Llun 19 Ebr 2004 10:51 am

RET79 a ddywedodd:Trist gweld plantos bach rebeliys ar y maes yn dod allan i chwarae drwy chwerthin ar bobl sydd wedi colli eu bywyd wrth drio dod a heddwch, trefn a rhyddid i bobl Irac.

Diolchwch fod gennych chi'r hawl i ddweud pethau felna o gwbl, fuasai gennych ddim yn Irac o dan Saddam.


Felly Ret. Fysa gen ti ddim hawl yn Irac dan Saddam i ddeud dy fod eisiau i America gael cweir.

Ac yn gyffredinol, mae rhai yma yn dweud felly nad oes hawl gan bobl Falluja i amddiffyn eu hunain. Garnet, dwyt ti'n ddim byd ond propagandydd oherwydd mae'n amlwg dy fod yn gwybod yn iawn fod milwyr Amercia wedi lladd cannoedd o blant a merched a hen bobl yn Falluja yn y pythefnos ddwytha'n unig, fel dial am y 4 parafilwr American oedd ynddo'i hun yn ddial am sweep gan yr americans wythnosau ynghynt. Americans yn bwysicach nag eraill eto.
Rhithffurf defnyddiwr
Sioni Size
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 2302
Ymunwyd: Maw 06 Mai 2003 11:43 pm
Lleoliad: Pen Llyn

NôlNesaf

Dychwelyd i Rhyfel a Heddwch

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron