Tudalen 5 o 19

PostioPostiwyd: Llun 19 Ebr 2004 2:56 pm
gan Sioni Size
Yn stripio'r holl beth i'w elfennau, gan olygu o ymdrechion Garnet i'n borio ni oll i fuddugoliaeth, mae'r ddadl yn dod i hyn.

a) Mae'n gwbl gyfiawn i'r iraciaid ymladd yn ol gan fod America wedi goresgyn eu gwlad er diben meddianu eu hadnoddau naturiol i'w dibenion ac elw, gan dwyllo ac anwybyddu'r gymuned ryngwladol i ymosod ar y wlad a lladd degau ar ddegau o filoedd o'i thrigolion.

neu:

b) Mae'r Iraciaid yn anghyfiawn i ymladd yr Americaniaid oherwydd fod yr americaniaid wedi disodli'r unben ffiaidd Saddam Hussein a rhyddhau'r wlad. Efallai fod America wedi lladd 11,000 o sifiliaid ond mae oll i fudd pobl Irac yn y pendraw.

PostioPostiwyd: Llun 19 Ebr 2004 3:28 pm
gan Chwadan

PostioPostiwyd: Llun 19 Ebr 2004 3:40 pm
gan Owain Llwyd

PostioPostiwyd: Llun 19 Ebr 2004 4:07 pm
gan Sioni Size

PostioPostiwyd: Llun 19 Ebr 2004 6:13 pm
gan RET79

PostioPostiwyd: Llun 19 Ebr 2004 6:16 pm
gan RET79

PostioPostiwyd: Llun 19 Ebr 2004 6:18 pm
gan RET79

PostioPostiwyd: Llun 19 Ebr 2004 6:30 pm
gan Macsen

PostioPostiwyd: Llun 19 Ebr 2004 6:43 pm
gan RET79

PostioPostiwyd: Llun 19 Ebr 2004 6:46 pm
gan RET79