Sut bo cymaint o "Psychos" wedi rheoli gwledydd???

Newyddion, protestiadau, trafod

Cymedrolwr: Cwlcymro

Rheolau’r seiat
Newyddion, protestiadau, trafod. Cofiwch, dim ymosodiadau personol. Pwyswch yma i ddarllen canllawiau cyffredinol maes-e.

Postiogan Garnet Bowen » Mer 28 Ebr 2004 10:58 am

Owain Llwyd a ddywedodd:O ran diddordeb, Garnet, yn dy farn dithau, be' di'r syniadau 'da iawn' sydd gen PNAC a be' di'r gwerthoedd wyt ti'n meddwl bod chdi'n eu rhannu efo nhw. Oes'na reswm dros feddwl bod 'democratiaeth' iddyn nhw yn fwy na rhyw fath o window dressing?


Fel dwi wedi ei nodi sawl gwaith mewn edefyn (hirfaith) arall, mi ydw i'n credu'n gryf fod gan wledydd "datblygiedig" gyfrifoldeb i ddefnyddio eu dylanwad a'u grym i geisio lledeanu democratiaeth a hawliau dynol drwy weddill y byd. Nid cynllun y PNAC ydi fy ffordd ddelfrydol i o geisio cyflawni hyn, oherwydd y pwyslais ar "values and interests". Ond mae'n well gen i Weriniaethwyr Americanaidd sy'n fodlon rhoi pwyslais ar ddemocratiaeth a "the cause of political and economic freedom abroad", na'r rhai sydd naill ai yn gwrthod ystyried y byd tu hwnt i ffiniau America, neu sydd ddim ond yn fodlon ystyried buddianau America, heb dalu sylw i'r gwerthoedd rhyddfrydol sy'n sylfaen i system wleidyddol y wlad.
Rhithffurf defnyddiwr
Garnet Bowen
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 2085
Ymunwyd: Mer 29 Hyd 2003 11:45 am
Lleoliad: Y Fro Gymraeg

Postiogan Owain Llwyd » Mer 28 Ebr 2004 11:59 am

Garnet Bowen a ddywedodd:Ond mae'n well gen i Weriniaethwyr Americanaidd sy'n fodlon rhoi pwyslais ar ddemocratiaeth a "the cause of political and economic freedom abroad".


A phwy ydi'r creaduriaid prin yma? Yn anffodus, dw i ddim yn dallt wyt ti'n sôn am PNAC yma neu beidio. Rhyddid gwleidyddol ac economaidd tramor? Dw i'n darllen hwnna fel 'gorfodi trefn wleidyddol sy'n gyfeillgar i neo-ryddfrydiaeth ar wledydd y mae eu llywodraethau'n rhy anystywallt i wneud hynny ar ein rhan', ond dyna ni. Mae gen i'r cofnod hanesyddol yn sail i feddwl hyn. Be' di dy ernes dithau o fwriadau sylfaenol anrhydeddus PNAC*?

Efo pob parch, dw i'n dy weld di yn hynod o hygoelus yn hyn o beth. Mae fel taset ti'n barod i roid rhywfath o gydnabyddiaeth i unrhyw un efo acen Americanaidd pan fyddan nhw'n dweud mai achos 'democratiaeth' neu 'ryddid' sy'n eu sbarduno nhw.

* o ddweud bod cynllun PNAC ddim yn ddelfrydol, dw i'n cymryd bod chdi'n meddwl eu bod nhw'n werth-chweil ond ddim yn berffaith. Ymddiheuriadau os ydw i wedi dy gam-ddallt di.
Where is the horse and the rider? Where is the Horn that was blowing? They have passed like rain on the mountain, like a wind in the meadow. The days have gone down in the West, behind the hills, into Shadow.
Rhithffurf defnyddiwr
Owain Llwyd
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 335
Ymunwyd: Gwe 09 Mai 2003 9:50 am
Lleoliad: Llanrug

Postiogan Garnet Bowen » Mer 28 Ebr 2004 12:54 pm

Dyfynu o amcanion y PNAC ydw i uchod pan ydw i'n son am "political and economic freedom". Er mwyn deallt pam fy mod i'n gweld gwerth y PNAC, mae'n rhaid i chdi ystyried ei safbwynt o fewn cyd-destun syniadaeth geidwadol America. Yn draddodiadol, mae ceidwadwyr Americanaidd yn disgyn i mewn i un o ddwy garfan. Ar un llaw, mae nhw'n dueddol o fod yn gwbwl isolationist - yn ffyddiog bod America yn ddigon mawr a chryf i edrych ar ol ei hun, a fod polisi tramor yn rhywbeth di-angen. Neu, ar y llaw arall, mae nhw'n credu fod polisi tramor yn rhywbeth sydd ond yn bodoli i amddiffyn buddianau America, beth bynnag fo'r gost.

Mae'r PNAC yn symyd y ddadl yn ei blaen drwy roi rol ganolog i ddemocratiaeth a rhyddid gwleidyddol ym mholisi tramor America. Gellid dadlau fod hyn yn ymateb i "blowback", neu yn rhyw fath o gydnabyddiaeth o werth y syniad o hunan-les goleuedig. Ond beth bynnag fo'r rheswm, mae'r syniad o hybu democratiaeth yn ran o'r "project". Wrth gwrs fod amddiffyn buddianau America hefyd yn ganolog i'w syniadau, ond am unwaith, mae 'na gydnabyddiaeth fod cefnogi llywodraethau gormesol yn beth gwrth-gynhyrchiol i'w wneud. Ac mae hyn yn welliant sylweddol ar y syniadau a oedd yn cael eu harddel yn y gorffenol.

Tydw i byth yn debygol o gefnogi'r PNAC, ond mi ydw i'n rhannu rhai o'u hamcanion nhw, ac mi ydw i'n teimlo fod ei cyfraniad nhw i'r ddadl yn llawer mwy cadarnhaol na'r safbwyntiau ceidwadol traddodiadol.
Rhithffurf defnyddiwr
Garnet Bowen
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 2085
Ymunwyd: Mer 29 Hyd 2003 11:45 am
Lleoliad: Y Fro Gymraeg

Postiogan gwern » Sul 02 Mai 2004 2:55 pm

Be di PNAC?
shanty shanty
Rhithffurf defnyddiwr
gwern
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 500
Ymunwyd: Maw 27 Ion 2004 3:12 pm

Postiogan Dan Dean » Sul 02 Mai 2004 3:05 pm

gwern a ddywedodd:Be di PNAC?

Project For The New American Century, llawn twats.
http://newamericancentury.org/index.html
Tegid easy, I may owe you 150 Euros, Bedwyr Hefin fun, and as the Welsh say, "mae bob dim yn Llifon esmwyth"

PWSI! PWSI! PWSI!
Fy ngofod
Rhithffurf defnyddiwr
Dan Dean
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1399
Ymunwyd: Llun 12 Ion 2004 2:13 pm
Lleoliad: Sarn Siro, Pane Kleen

Nôl

Dychwelyd i Rhyfel a Heddwch

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron