Meddylfryd ffol

Newyddion, protestiadau, trafod

Cymedrolwr: Cwlcymro

Rheolau’r seiat
Newyddion, protestiadau, trafod. Cofiwch, dim ymosodiadau personol. Pwyswch yma i ddarllen canllawiau cyffredinol maes-e.

Meddylfryd ffol

Postiogan RET79 » Llun 24 Mai 2004 6:08 pm

Mae'n drist gweld pobl ar y maes yn neidio ar unrhyw newydd drwg i America neu Brydain yn Irac (ie, y wlad mae Cymru'n rhan ohoni sydd hefo Cymry yn y fyddin) fel ryw fath o dystiolaeth fod hi wedi bod y penderfyniad anghywir i fynd yno.

Roedd y penderfyniad yn un cywir. Mae'n job anodd iawn rhoi trefn ar y wlad a cael cefnogaeth y bobl. Dwi'n meddwl mai dyletswydd pobl Prydain yw dangos cefnogaeth i'r fyddin a cefnogi beth rydym yn trio ei wneud yno. Eisoes rydym wedi gwneud ffafr enfawr hefo pobl Irac trwy gael gwared ar regime Saddam ond mae lot o waith ar ol i'w wneud. Rydym wedi aberthu bywydau ac arian mawr yn Irac felly mae'n iawn ein bod yn aros yno i helpu roi'r wlad nol ar ei thraed er parch i'r aberthiad.

Fuasai tynnu'r fyddin allan yn llanast. Mae diffyg parch a ffydd rheiny ar y maes i'r fyddin a'r gwaith mae nhw'n ei wneud yn dweud cyfrolau am feddylfryd ffol ac anaeddfed y pobl yma.
RET79
Rhithffurf defnyddiwr
RET79
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1935
Ymunwyd: Sul 01 Meh 2003 8:58 pm

Postiogan Chwadan » Llun 24 Mai 2004 6:26 pm

RET79 a ddywedodd:Dwi'n meddwl mai dyletswydd pobl Prydain yw dangos cefnogaeth i'r fyddin a cefnogi beth rydym yn trio ei wneud yno.

Ma na wall yn dy ddadl di yn fan hyn - ma na wahaniaeth rhwng cefnogi'r fyddin a chefnogi'r llywodraeth. Dwi'n meddwl fod y mwyafrif o bobl yn gefnogol i'r fyddin fel sefydliad di-duedd a phroffesiynol. Ond ar y llaw arall, mae gennym ni bob hawl i gwestiynu gweithredoedd y llywodraeth. Onibai ein bod ni'n gneud hyn, da ni ddim yn gweithredu ein hawliau na'n dyletswyddau sific. Dim ond drwy gwestiynu'r llywodraeth a chynnal dadl ymysg ein gilydd y medrwn ni sicrhau ein bod ni'n byw mewn democratiaeth lwyddiannus. Yn bersonol, dwi'n cefnogi'r fyddin achos ma nhw'n gweithredu ar ein rhan ni gyd drwy lywodraeth etholedig. Mi fedrwn ni gwestiynu'r feddylfryd a'u gyrodd nhw i Irac yn y lle cynta, ond nid y gwaith ma nhw'n ei neud yno.
Rhithffurf defnyddiwr
Chwadan
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 2578
Ymunwyd: Sul 16 Maw 2003 12:24 am
Lleoliad: :dailoelL

Postiogan RET79 » Llun 24 Mai 2004 6:40 pm

Chwadan: wrth gwrs rhaid cadw'r llywodraeth ar flaenau'n traed ond sylwer fod yr wrthblaid tu ol i'r llywodraeth ar y mater yma.

Dwi hefyd ddim yn meddwl fod y cyhoedd yn y sefyllfa gorau i farnu: rydym ni'n cael ei bwydo gan beth bynnag mae'r papurau am ei roi o'n blaen. Nid yw'r llywodraeth yn darllen y Daily Mirror i wneud eu penderfyniadau, mae lot o wybodaeth mae nhw'n ei gael yn gyfrinachol hefyd, felly dyw stwr gan y lleiafrif swnllyd (i.e. lefties y wlad), yn enwedig y rhai oedd ddim eisiau i ni fynd mewn yn y lle cyntaf, ddim yn cael lot o grediniaeth gen i.
RET79
Rhithffurf defnyddiwr
RET79
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1935
Ymunwyd: Sul 01 Meh 2003 8:58 pm

Re: Meddylfryd ffol

Postiogan Dylan » Llun 24 Mai 2004 6:44 pm

RET79 a ddywedodd:Mae'n drist gweld pobl ar y maes yn neidio ar unrhyw newydd drwg i America neu Brydain yn Irac (ie, y wlad mae Cymru'n rhan ohoni sydd hefo Cymry yn y fyddin) fel ryw fath o dystiolaeth fod hi wedi bod y penderfyniad anghywir i fynd yno.


Os oedd y perygl y gall pethau fel hyn ddigwydd yn un o'r rhesymau y gwrthwynebont y rhyfel, pam lai?

Roedd y penderfyniad yn un cywir.


Ac mae unrhyw un sy'n anghytuno yn ffôl.

Mae'n job anodd iawn rhoi trefn ar y wlad a cael cefnogaeth y bobl.


Wrth gwrs.

Dwi'n meddwl mai dyletswydd pobl Prydain yw dangos cefnogaeth i'r fyddin a cefnogi beth rydym yn trio ei wneud yno.


Dyletswydd i gefnogi? Pam? Oherwydd ein bod, trwy lwc, yn digwydd byw yma? Petai'r wladwriaeth yn dechrau rhyw ymgyrch nad wyt ti'n cytuno ag o, a fyset ti dal yn credu ei fod yn 'ddyletswydd' i'w chefnogi?

Eisoes rydym wedi gwneud ffafr enfawr hefo pobl Irac trwy gael gwared ar regime Saddam


Yden, gobeithio. Ond eto, amser a ddengys yn y pen draw.

ond mae lot o waith ar ol i'w wneud. Rydym wedi aberthu bywydau ac arian mawr yn Irac felly mae'n iawn ein bod yn aros yno i helpu roi'r wlad nol ar ei thraed er parch i'r aberthiad. Fuasai tynnu'r fyddin allan yn llanast.


Cytuno. Er fy ngwrthwynebiad i'r rhyfel o'r dechrau, ffôl fuasai tynnu allan rwan dybiwn i. Waeth trio gorffen y job yn iawn tra mae nhw yna.

Mae diffyg parch a ffydd rheiny ar y maes i'r fyddin a'r gwaith mae nhw'n ei wneud yn dweud cyfrolau am feddylfryd ffol ac anaeddfed y pobl yma.


Pwy yn union wyt ti'n cyfeirio atynt yn y fan hyn beth bynnag? Paid â bod yn swil; enwa enwau! ;)
Rhithffurf defnyddiwr
Dylan
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 3282
Ymunwyd: Maw 12 Awst 2003 7:59 pm
Lleoliad: Lleoliad: Lleoliad: Lleoliad: Lleoliad: Caernarfon

Postiogan Dylan » Llun 24 Mai 2004 6:50 pm

Un straw man enfawr ydi dy ddadl di yn y fan hyn 'dw i'n meddwl, RET. Ti'n ceisio creu portread o'r bobl sy'n anghytuno â thi sydd ddim yn bodoli. Os nad wyt ti am enwi enwau wrth gwrs. :)

Wyt ti'n trio dweud bod y rhai a wrthwynebodd y rhyfel yn gorfoleddu bob tro mae rhywbeth anffodus yn digwydd yn Irác ac yn ei ddefnyddio fel buddugoliaeth yn erbyn y rhai oedd o blaid?
Rhithffurf defnyddiwr
Dylan
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 3282
Ymunwyd: Maw 12 Awst 2003 7:59 pm
Lleoliad: Lleoliad: Lleoliad: Lleoliad: Lleoliad: Caernarfon

Re: Meddylfryd ffol

Postiogan RET79 » Llun 24 Mai 2004 7:13 pm

Dylan a ddywedodd:
Dwi'n meddwl mai dyletswydd pobl Prydain yw dangos cefnogaeth i'r fyddin a cefnogi beth rydym yn trio ei wneud yno.


Dyletswydd i gefnogi? Pam? Oherwydd ein bod, trwy lwc, yn digwydd byw yma?Diar mi, mae hwn yn dweud cyfrolau. Plis dweda mae wind up yw hwn cyn i mi wastio amser yn trio dangos pa mor hurt yw siarad felma.
RET79
Rhithffurf defnyddiwr
RET79
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1935
Ymunwyd: Sul 01 Meh 2003 8:58 pm

Re: Meddylfryd ffol

Postiogan Chwadan » Llun 24 Mai 2004 7:15 pm

RET79 a ddywedodd:Diar mi, mae hwn yn dweud cyfrolau. Plis dweda mae wind up yw hwn cyn i mi wastio amser yn trio dangos pa mor hurt yw siarad felma.

Dwi'm yn gweld pam basa fo'n "wind up" lly nei di egluro?
Rhithffurf defnyddiwr
Chwadan
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 2578
Ymunwyd: Sul 16 Maw 2003 12:24 am
Lleoliad: :dailoelL

Postiogan Macsen » Llun 24 Mai 2004 7:18 pm

RET79 a ddywedodd:Diar mi, mae hwn yn dweud cyfrolau. Plis dweda mae wind up yw hwn cyn i mi wastio amser yn trio dangos pa mor hurt yw siarad felma.


Felly dylen ni gefnogi llywodraeth y wlad beth bynnag mae nhw'n ei wneud? Felly os fysai'r BNP yn cymeryd drosodd a banio pawb sy' ddim yn wyn o'r wlad, fysa ti'n dal yn gefnogol? Hmmm, efallai fy mod i'n gofyn i'r person anghywir. :ofn:
Rhywun yn ymosod ar y Gymraeg? - Rhannwch Why Welsh.com!
Rhithffurf defnyddiwr
Macsen
Defnyddiwr Platinwm
Defnyddiwr Platinwm
 
Negeseuon: 6193
Ymunwyd: Maw 12 Awst 2003 8:01 pm
Lleoliad: Penrhiwllan/Waunfawr

Re: Meddylfryd ffol

Postiogan Dylan » Llun 24 Mai 2004 7:18 pm

RET79 a ddywedodd:Diar mi, mae hwn yn dweud cyfrolau. Plis dweda mae wind up yw hwn cyn i mi wastio amser yn trio dangos pa mor hurt yw siarad felma.


?

'Swn i ar wind-up 'swn i'n gwneud un lot gwell na hwn. 'Dw i wedi dy golli di'n llwyr. 'Does dim 'dyletswydd' o gwbl cyn belled y mae'r wladwriaeth o dan sylw.
Rhithffurf defnyddiwr
Dylan
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 3282
Ymunwyd: Maw 12 Awst 2003 7:59 pm
Lleoliad: Lleoliad: Lleoliad: Lleoliad: Lleoliad: Caernarfon

Postiogan Dylan » Llun 24 Mai 2004 7:20 pm

Diddorol gweld dy fod wedi dileu'r frawddeg ganlynol o'r dyfyniad, hefyd.
Rhithffurf defnyddiwr
Dylan
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 3282
Ymunwyd: Maw 12 Awst 2003 7:59 pm
Lleoliad: Lleoliad: Lleoliad: Lleoliad: Lleoliad: Caernarfon

Nesaf

Dychwelyd i Rhyfel a Heddwch

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron