Meddylfryd ffol

Newyddion, protestiadau, trafod

Cymedrolwr: Cwlcymro

Rheolau’r seiat
Newyddion, protestiadau, trafod. Cofiwch, dim ymosodiadau personol. Pwyswch yma i ddarllen canllawiau cyffredinol maes-e.

Postiogan Macsen » Llun 24 Mai 2004 8:14 pm

Dwi'n credu bod RET79 wedi sylwi ei fod o wedi gwneud camgymeriad wrth ddarllen neges Dylan ac yn ceisio dianc o'i lanast. Os nad yw'n fodlon ateb Dylan bydd rhaid derbyn fod dim dadl da RET iw gynnig.
Rhywun yn ymosod ar y Gymraeg? - Rhannwch Why Welsh.com!
Rhithffurf defnyddiwr
Macsen
Defnyddiwr Platinwm
Defnyddiwr Platinwm
 
Negeseuon: 6193
Ymunwyd: Maw 12 Awst 2003 8:01 pm
Lleoliad: Penrhiwllan/Waunfawr

Postiogan RET79 » Llun 24 Mai 2004 8:15 pm

iwmorg a ddywedodd:Be? Wyt ti wir yn credu mae dim ond pobl sydd ar ochr chwith y sbectrwm gwleidyddol oedd yn gwrthwynebu'r rhyfel yn Irac?


Dyma pam fod trafod ar y maes wedi mynd yn gymaint o wastraff amser. Dyw rhai pobl ddim hefo clem am sut i ddehongli datganiadau pobl yn resymol.

Mae'n amlwg i'r byd mai pobl sydd ar y chwith yn wleidyddol sydd yn gwneud mwyafrif o'r swn am y rhyfel. Os ti ddim yn coelio fi, sbia ar ffordd mae pobl yn pleidleisio ar y pwnc yma yn y ty cyffredin, neu dychmyga anti-war rally hefo dim ond y pobl ar yr asgell dde yn bresennol.

WYT TI'N GWADU FOD Y MWYAFRIF LLETHOL O'R BOBL YN ERBYN Y RHYFEL AR YR ASGELL CHWITH?

Mae trafod hefo pobl fel ti yn wastraff amser llwyr os ti'n methu dehongli pethau fel hyn. Does dim angen i fy natganiadau i fod yn gywir i 100% o'r achosion iddyn nhw fod yn ddilys. Mae disgwyl i unrhywun wneud datganiad sy'n ffitio 100% o'r bobl mae nhw'n disgrifio bob amser yn nonsens plentynaidd.
RET79
Rhithffurf defnyddiwr
RET79
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1935
Ymunwyd: Sul 01 Meh 2003 8:58 pm

Postiogan Macsen » Llun 24 Mai 2004 8:17 pm

Ateb cwestiwn Dylan, RET, yn lle gwastraffu amser.
Rhywun yn ymosod ar y Gymraeg? - Rhannwch Why Welsh.com!
Rhithffurf defnyddiwr
Macsen
Defnyddiwr Platinwm
Defnyddiwr Platinwm
 
Negeseuon: 6193
Ymunwyd: Maw 12 Awst 2003 8:01 pm
Lleoliad: Penrhiwllan/Waunfawr

Postiogan Dylan » Llun 24 Mai 2004 8:20 pm

Ateb uniongyrchol i fy neges 8:18pm plîs. Taset ti jyst wedi'i ateb o yn y lle cyntaf 'sa ni'n gallu parhau gyda dadleuon adeiladol. Ti sy'n gwastraffu amser trwy gicio ffys am un frawddeg allan o neges cyfan (heh, yr union beth ti yn fy nghyhuddo i o'i wneud trwy'r amser) a gwrthod esbonio pam.
Rhithffurf defnyddiwr
Dylan
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 3282
Ymunwyd: Maw 12 Awst 2003 7:59 pm
Lleoliad: Lleoliad: Lleoliad: Lleoliad: Lleoliad: Caernarfon

Postiogan eusebio » Llun 24 Mai 2004 8:23 pm

Oes yna unrhywbeth y y rheolau am hyn ... neu ydy nhw wedi newid i siwtio'r ddadl diweddaraf gan RET?
Rhithffurf defnyddiwr
eusebio
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 7913
Ymunwyd: Gwe 11 Gor 2003 11:56 am
Lleoliad: Ynys Cybi

Postiogan iwmorg » Llun 24 Mai 2004 8:36 pm

WYT TI'N GWADU FOD Y MWYAFRIF LLETHOL O'R BOBL YN ERBYN Y RHYFEL AR YR ASGELL CHWITH?


Yndw, mi ydw i.

Yn fy marn i, mae'r mwyafrif llethol o'r bobl sydd yn erbyn y rhyfel yn teimlo felly gan eu bod yn meddwl fod y rhyfel yn anghyfiawn ac anghyfreithlon. Dechreuwyd y rhyfel ar y sail fod gan Irac arfau dinistriol a fyddai'n medru achosi marwolaeth i nifer fawr o bobl mewn gwledydd eraill o fewn 45 munud. Roedd y llywodraethau'n honni fod ganddynt dystiolaeth ynglyn a hyn, ond yn gwrthod ei rannu.

Tydi'r ffaith fod Hussein bellach wedi ei ddisodli ddim yma nag acw, gan mai nad hynny oedd cyfiawnhad Prydain ag America i fynd i ryfel.

Fy mhwynt i ydi na wnaeth mwyafrif llethol y gwrthwynebwyr ddeffro un bora a meddwl "shit, dwi ar y chwith, mae'n ddyletswydd arna i i wrthwynebu'r rhyfel yma!!"

Mi ddaru nhw ddeffro un bora a sylweddoli fod Bush a Blair (wyt ti bob amser yn cymeryd gair gwleidydd??) yn cyfiawnhau'r rhyfel yma gyda thystiolaeth nad oedd neb wedi ei weld. Roeddynt hefyd yn sylweddoli y byddai'r rhyfel yn gostus o rhan bywydau di-euog. Ac, felly penderfynasant (be bynnag eu cefndir gwleidyddol) fod y rhesymau uchod , yn eu tyb hwy, yn gwneud y rhyfel hwn yn un anghyfiawn.
Rhithffurf defnyddiwr
iwmorg
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 328
Ymunwyd: Iau 01 Mai 2003 9:04 am
Lleoliad: Blaenau Ffestiniog

Postiogan RET79 » Llun 24 Mai 2004 8:40 pm

iwmorg a ddywedodd:
WYT TI'N GWADU FOD Y MWYAFRIF LLETHOL O'R BOBL YN ERBYN Y RHYFEL AR YR ASGELL CHWITH?


Yndw, mi ydw i.Dyma ddatganiad anhygoel. Mae'r pedwar gair yna'n dangos i'r byd pa mor uffernol yw dy 'ddeallusrwydd' di o'r byd gwleidyddol.
RET79
Rhithffurf defnyddiwr
RET79
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1935
Ymunwyd: Sul 01 Meh 2003 8:58 pm

Postiogan eusebio » Llun 24 Mai 2004 8:49 pm

Lle mae'r dadlau safonol 'ma wedi mynd RET?
Beth ddigwyddodd i geisio ateb dadlau yn gall ac yn aeddfed?
Be ddigwyddodd i ddangos parch?
Rhithffurf defnyddiwr
eusebio
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 7913
Ymunwyd: Gwe 11 Gor 2003 11:56 am
Lleoliad: Ynys Cybi

Postiogan iwmorg » Llun 24 Mai 2004 8:52 pm

Dwi'n meddwl fod Dylan wedi gwneud pwynt ynglyn a dyfynnu rhan fach o neges a barnu'r holl neges ar hynny, felly nai'm mynd ymlaen am hynny eto.

Mae'r dyfyniad uchod ti di gymryd o'n neges i mond yn berthnasol yng nghyd-destun gweddill y neges a ti'n gwbod hynny felly paid a ceisio ei gymryd fel arall.

Ti'n son uchod hefyd am faeswyr sy'n mynd ar dy nerfau oherwydd eu anaeddfedrwydd a safon eu dadleuon. Gad i mi roi tip bach i chdi.

Pan ti'n cychwyn edefyn a gwneud dy bwynt, ti'n disgwyl iddo gael ymateb yn dwyt? Pan mae pobl yn ymateb, dy' nhw ddim yn mynd i gytuno a thi bob tro, ac mae'n nhw'n mynd i geisio dy brofi'n anghywir gyda phwyntiau eu hunan a chwestiynnau ynglyn a dy bwyntiau di.

Er mwyn i bobl dy gymryd di o ddifri, efallai y byddai'n well i chdi geisio ennill dadleuon gyda phwyntiau adeiladol ag ateb cwestiynnau bobl. Nid drwy fynd 'ti rhy anaeddfed', 'ti'n malu cachu/siarad nonsens', mae perswadio pobl dy fod ti'n iawn. Mae'r uchod hefyd yn enwedig o berthnasol os mai chdi ddaru'r ddechrau'r drafodaeth!!
Rhithffurf defnyddiwr
iwmorg
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 328
Ymunwyd: Iau 01 Mai 2003 9:04 am
Lleoliad: Blaenau Ffestiniog

Postiogan iwmorg » Llun 24 Mai 2004 8:54 pm

Mae'r pedwar gair yna'n dangos i'r byd pa mor uffernol yw dy 'ddeallusrwydd' di o'r byd gwleidyddol.


lol :D :D

Lwcus felly de, bo fi ar ganol astudio ar gyfer gradd mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol a Gwleidyddiaeth Cymru, ellai fyddai di dysgu wbath erbyn y diwadd!!
Rhithffurf defnyddiwr
iwmorg
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 328
Ymunwyd: Iau 01 Mai 2003 9:04 am
Lleoliad: Blaenau Ffestiniog

NôlNesaf

Dychwelyd i Rhyfel a Heddwch

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron