Meddylfryd ffol

Newyddion, protestiadau, trafod

Cymedrolwr: Cwlcymro

Rheolau’r seiat
Newyddion, protestiadau, trafod. Cofiwch, dim ymosodiadau personol. Pwyswch yma i ddarllen canllawiau cyffredinol maes-e.

Postiogan Dylan » Llun 24 Mai 2004 9:25 pm

RET79 a ddywedodd:Beth yw ateb pawb arall i'r cwestiwn:

WYT TI'N GWADU FOD Y MWYAFRIF LLETHOL O'R BOBL YN ERBYN Y RHYFEL AR YR ASGELL CHWITH?


Yn ôl y diffiniad poblogaidd o 'asgell chwith', ydi debyg. Rwan, ateba fy neges 8:18pm i plîs.
Rhithffurf defnyddiwr
Dylan
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 3282
Ymunwyd: Maw 12 Awst 2003 7:59 pm
Lleoliad: Lleoliad: Lleoliad: Lleoliad: Lleoliad: Caernarfon

Postiogan RET79 » Llun 24 Mai 2004 9:36 pm

Dwi'n gadael y maes heno. Newydd yrru neges breifat i Nic yn gofyn iddo ddileu fy nghyfrif.
RET79
Rhithffurf defnyddiwr
RET79
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1935
Ymunwyd: Sul 01 Meh 2003 8:58 pm

Postiogan Dylan » Llun 24 Mai 2004 9:38 pm

Ddim cyn i ti roi ateb, ti ddim.

'Dw i'n amau mai wedi camddeall y dyfyniad gwreiddiol wyt ti, a dy fod yn gwrthod ildio. Ai dyna sydd wedi digwydd?
Rhithffurf defnyddiwr
Dylan
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 3282
Ymunwyd: Maw 12 Awst 2003 7:59 pm
Lleoliad: Lleoliad: Lleoliad: Lleoliad: Lleoliad: Caernarfon

Postiogan Macsen » Llun 24 Mai 2004 9:41 pm

RET79 a ddywedodd:Dwi'n gadael y maes heno. Newydd yrru neges breifat i Nic yn gofyn iddo ddileu fy nghyfrif.


Cei di ddim llawer o lwc fan 'na. Beth bynnag, mae Nic ar wylia' felly welith o ddim dy neges am oes pys. Dwi'n siwr mi fyddi di nol mewn ychydig amser, RET. Dw i wedi gweld nifer o bobl yn gwneud ffws a gadael fforwm cyn dod nol dau wythnos wedyn ar y slei. :winc:
Rhywun yn ymosod ar y Gymraeg? - Rhannwch Why Welsh.com!
Rhithffurf defnyddiwr
Macsen
Defnyddiwr Platinwm
Defnyddiwr Platinwm
 
Negeseuon: 6193
Ymunwyd: Maw 12 Awst 2003 8:01 pm
Lleoliad: Penrhiwllan/Waunfawr

Postiogan RET79 » Llun 24 Mai 2004 9:44 pm

O wel, wnaf just peidio dod ma te.
RET79
Rhithffurf defnyddiwr
RET79
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 1935
Ymunwyd: Sul 01 Meh 2003 8:58 pm

Postiogan Dylan » Llun 24 Mai 2004 9:58 pm

RET, wir i ti, 'dw i ddim yn gwybod beth sydd o'i le. 'Does neb wedi gwneud ymosodiad personol arnat ti na dim byd felly. Mi ddechreueaist edefyn, yn disgwyl ymatebion. Mi gefaist rai. Ti'n pigo allan darn o un, ei alw yn 'nonsens' sawl tro ac yna yn gwrthod esbonio pam er i bawb arall ofyn droeon.

Paid â thrio gwneud allan dy fod yn cael dy drin yn wael a bod rhyw ymgyrch i gael gwared â ti. Ti ydi'r un sydd wedi mynd â hyn ar lefel bersonol drwy ymosod ar fy nghymeriad i yn hytrach na'r ddadl, nid y ffordd arall. Petaet wedi dilyn confensiynau dadlau adeiladol - hynny ydi, ar ôl galw gosodiad yn 'nonsens', esbonio pam - byddai'r edefyn yma wedi bod yn un llawer mwy dedwydd a llewyrchus.

Wir, 'dw i'n mwynhau dadlau efo ti. Ond ddim pan ti'n ymddwyn fel hyn.
Rhithffurf defnyddiwr
Dylan
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 3282
Ymunwyd: Maw 12 Awst 2003 7:59 pm
Lleoliad: Lleoliad: Lleoliad: Lleoliad: Lleoliad: Caernarfon

Postiogan bartiddu » Llun 24 Mai 2004 10:08 pm

Duw Duw grwt, paid a mynd 'achan!
Ma' angen rhai fel ti yma....fel o'dd angen Rod Richards yn y Cynilliad! :winc:
Rhithffurf defnyddiwr
bartiddu
Defnyddiwr Aur
Defnyddiwr Aur
 
Negeseuon: 2285
Ymunwyd: Sad 21 Chw 2004 12:22 am
Lleoliad: Pentrwyn Cynwyl

Postiogan Ffinc Ffloyd » Llun 24 Mai 2004 10:29 pm

Dwi'n gweld y ddadl hon yn un ddiddorol tros ben, felly dwi am drio osgoi'r cynnwrf mae RET yn lluchio'i deganau allan o'r pram yn achosi a rhoi fy marn i ar y mater (er, os oes gennoch chi ddim mynadd darllen yr isod, jyst darllenwch be ma Iwmorg a Chwadan wedi ddeud yn barod).

Mi gytuna i efo chdi, RET, am yr hyn yr wyt ti'n ddeud am dynnu'r fyddin allan rwan - mi fasa hynny'n gamgymeriad mawr. Fodd bynnag, alla ddim gweld sut y galli di ddweud 'roedd y penderfyniad yn un cywir' yn dy neges wreiddiol mor ddiflewyn ar dafod. Yn dy farn di, mi oedd o'n gywir, ond dwyt ti'n sicr ddim yn berchen ar farn mwy definitive na neb arall. Mi wyt ti hefyd yn dweud bod lluoedd arfog y cynghreiriaid wedi 'gwneud ffafr' a'r Iraciaid trwy eu rhyddhau - rhaid i mi ddeud, ti'n swnio'n anghyfforddus o agos at y cenhadon Cristnogol trwy'r oesoedd sy wedi teimlo eu bod nhw'n gwneud ffafr a'r bobl yr oedden nhw'n eu gorfodi i newid. Mi wranta nad wyt ti wedi gofyn i run Iraqi sut ma nhw'n teimlo am y peth.

A mi ydw i'n anghytuno efo chdi hefyd am y busnes 'dyletswydd' yma. Mi on i yn erbyn y rhyfel o'r cychwyn - mi ydw i'n parhau i fod yn erbyn y rhyfel. Fel y mae Iwmorg wedi deud yn barod, nid i ddymchwel regime Hussein aeth y Cynghreiriaid i Irac, medda nhw - mi aethon nhw oherwydd ei fod o'n cynrychioli bygythiad i Brydain ac America oherwydd bod ganddo arfau peryglus yn ei feddiant yr oedd yn gallu eu tanio o fewn tri chwarter awr. Flwyddyn yn ddiweddarach, y cwbl mae nhw wedi ffeindio ydi llond pot piso o sarin. Dwi'm isio i filwyr Prydeinig farw, wrth gwrs, fwy nac ydw i isio i neb arall yno farw - ond mi fasa dilyn y 'dyletswydd' yma i'w cefnogi yn awgrymu fy mod i'n cytuno a'r hyn maent yn wneud. Dydw i ddim.

Os ydi hyn yn fy ngwneud i'n asgell chwith, wel, boed felly. Y peth mwyaf anodd i'w ddeall o dy ddadl di ydi mae pobl asgell chwith sy'n erbyn y rhyfel. Dwi'n eitha siwr dy fod di'n anghywir, ond does gen i'm ystadegau i brofi hynny felly dwi'm am roi llawer o bwys ar y ddadl yna. Be dwi'n ffeindio yn fwy od ydi dy awgrym di bod pobl asgell chwith rhywsut yn anghywir ym mhopeth y maent yn ddweud. Dwi'n derbyn dy fod di'n Dori o'r radd flaenaf sydd ychydig i'r dde o Genghis Khan ar y raddfa wleidyddol, ond does bosib dy fod di mor naif i gredu mai dim ond pobl sy'n eilun-addoli Margaret Thatcher sy'n gallu bod yn iawn mewn bywyd?

Yn olaf, gair am yr edefyn hwn yn arbennig a dy ddull trafod yn gyffredinol. Dwi ddim am swnio'n patronising, ond dwi'n ffeindio dy ffordd di o drafod yn un blentynnaidd tros ben. Mae Dylan, Iwmorg, Eusebio ac eraill wedi cynnig dadleuon aeddfed a rhesymegol i ti fel ymateb i dy rant gwreiddiol - a mi wyt ti'n ymateb trwy eu galw'n blentynnaidd, anaeddfed a gwirion, gan fynd mor bell a chymryd dyfyniadau allan o'u cyd-destun gwreiddiol i geisio profi hynny. Mae hyn yn biti, oherwydd fel rhywun sy'n cynrychioli safbwynt gwahanol i'r rhan fwyaf o'r Maeswyr mi fedri di ychwanegu rhywbeth diddorol i lawer o ddadleuon - ond fel y mae'r lleill wedi dweud, plis tria fod yn resymegol ac aeddfed yn ol, yn hytrach na phwdu. Mi fydda fo'n gwneud trafodaeth yn llawer mwy diddorol.
Rhithffurf defnyddiwr
Ffinc Ffloyd
Defnyddiwr Arian
Defnyddiwr Arian
 
Negeseuon: 558
Ymunwyd: Llun 12 Mai 2003 10:48 am
Lleoliad: Dolgellau

Postiogan Leusa » Llun 24 Mai 2004 10:31 pm

Camgymeriad ydi i unrhyw wlad ymyryd mewn gwlad arall. Efallai bod disodli saddam wedi bod yn ganlyniad positif, ond mae Irac mewn ffwc o stad achos ymyraeth o'r tu allan.
'Dwi'n gwbod bysa hyn yn gallu arwain at ddatganiad fel 'ti'n deud na ddylsa ni helpu'r trydydd byd chwaith 'ta?'
A 'dw i'm yn gwbod sut swni yn dadla fana i ddeud gwir.
o meri an meri an meri an se dore mi jac y do jac y do galileo mi mi mi galileo mi mi mi
Rhithffurf defnyddiwr
Leusa
Cymedrolwr
Cymedrolwr
 
Negeseuon: 3035
Ymunwyd: Gwe 28 Chw 2003 11:52 pm

Postiogan iwmorg » Llun 24 Mai 2004 11:01 pm

Camgymeriad ydi i unrhyw wlad ymyryd mewn gwlad arall. Efallai bod disodli saddam wedi bod yn ganlyniad positif, ond mae Irac mewn ffwc o stad achos ymyraeth o'r tu allan.
'Dwi'n gwbod bysa hyn yn gallu arwain at ddatganiad fel 'ti'n deud na ddylsa ni helpu'r trydydd byd chwaith 'ta?'
A 'dw i'm yn gwbod sut swni yn dadla fana i ddeud gwir.


Ti'n cyffwrdd ar un o'r pethau mwyaf dadleuol yng ngwleidyddiaeth y byd dros y ddegawd dwytha', sef ymyrraeth ddyngarol. Nid dyna beth oedd sail rhyfel yn Irac felly efallai fod hwn yn perthyn mewn edefyn arall.

Wrth ddweud na ddylia' unrhyw wlad gwestiynnu sofraniaeth un arall ar unrhyw amod, cofia fod hynny'n cynnwys llefydd fel Somalia a Kosovo. Fel ddwedes i, mae'n bwnc dadleuol dros ben ac efallai fod edefyn arno'n barod yn rhywle?
Rhithffurf defnyddiwr
iwmorg
Defnyddiwr Efydd
Defnyddiwr Efydd
 
Negeseuon: 328
Ymunwyd: Iau 01 Mai 2003 9:04 am
Lleoliad: Blaenau Ffestiniog

NôlNesaf

Dychwelyd i Rhyfel a Heddwch

Pwy sydd ar-lein

Defnyddwyr sy’n pori’r seiat hon: Dim defnyddwyr cofrestredig ac 1 gwestai

cron