Tudalen 5 o 6

PostioPostiwyd: Maw 03 Gor 2007 12:38 pm
gan bartiddu
Ma'r hen Gactws prynais mewn ffair sborion 23 mlynedd nol yn blodeuo'n ffyddlon bob blwyddyn! Coch oedd hi llynedd fi'n credu, ond gwyn eleni! 8)
Delwedd
Delwedd

PostioPostiwyd: Maw 03 Gor 2007 12:42 pm
gan Sili
Dani newydd ffeindio fod na wymon yn tyfu yn ein gardd ni :? O gysidro fod y mor/treath agosaf rhyw filltir neu ddwy i ffwrdd, sut fod y gwymon wedi medru cymryd gwraidd (ne be bynnag ma gwymon yn neud)?

PostioPostiwyd: Llun 09 Gor 2007 12:57 pm
gan Rhodri Nwdls

PostioPostiwyd: Mer 11 Gor 2007 3:49 am
gan Mali
Wedi cael rhain o'r ardd ddoe ar gyfer salad:
Delwedd
Blasus iawn ..... :)

PostioPostiwyd: Mer 11 Gor 2007 3:44 pm
gan S.W.

PostioPostiwyd: Iau 02 Awst 2007 11:00 am
gan Dili Minllyn
Gyda gwanwyn anaturiol o boeth a haf rhy wlyb, dyw'r india corn ddim wedi gwneud yn dda o gwbl. Erbyn mis Awst y llynedd roedd e tua chwe throedfedd o uchder, a'n gardd yn ymdebygu i beithiau Alabama. Rhyw un neu ddau droedfedd o dyfiant sydd gyda fi eleni, a rhai planhigion yn dal yn eginion bach, pitw,

PostioPostiwyd: Iau 02 Awst 2007 12:43 pm
gan Rhodri Nwdls

Re: Beth sy'n tyfu yn eich gardd?

PostioPostiwyd: Llun 21 Ion 2008 7:44 pm
gan Dili Minllyn
Wedi mentro i'r ardd dros y Sul, er gwaetha'r tywydd pislyd, i balu llwyth o gompost o'r domen i mewn i bâm ar gyfer tyfu tatws a chennin yn y gwanwyn. Braf gweld ei bod yn bosibl gwneud rhywbeth defnyddiol o'r holl hen lysiau, papur a dillad sydd wedi mynd i mewn i'r bin yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. :D

Re: Beth sy'n tyfu yn eich gardd?

PostioPostiwyd: Llun 21 Ion 2008 9:31 pm
gan Iestyn Davies

Re: Beth sy'n tyfu yn eich gardd?

PostioPostiwyd: Maw 29 Ebr 2008 9:23 pm
gan Dili Minllyn
Egin deiliog cyntaf y tatws blannais Ddydd Gwener y Groglith yn ymddangos tua pythefnos yn ôl. Edrych ymlaen at datws newydd yn syth o’r ardd i’r sosban. :D