Tudalen 2 o 4

Re: Mae'r ddaear yn oeri!

PostioPostiwyd: Mer 16 Ebr 2008 5:24 pm
gan osian
Hwnna yn haeddu lle yn yr edefyn dyfyniada yn bendant! :lol:

Re: Mae'r ddaear yn oeri!

PostioPostiwyd: Mer 16 Ebr 2008 9:15 pm
gan rooney
Mae'r data yn dangos fyny theoriau cracpot diweddaraf y gwyddonwyr gwleidyddol. Gwyliwch nhw'n parhau i wthio'r theori er fod y data ddim yn ei gefnogi. Gen "gwyddonwyr" fel hyn heddiw ddim llawer o hunan-barch na pharch at y ffeithiau.

Re: Mae'r ddaear yn oeri!

PostioPostiwyd: Iau 17 Ebr 2008 8:23 am
gan Mr Gasyth

Re: Mae'r ddaear yn oeri!

PostioPostiwyd: Iau 17 Ebr 2008 8:38 am
gan huwwaters

Re: Mae'r ddaear yn oeri!

PostioPostiwyd: Iau 17 Ebr 2008 9:11 am
gan ceribethlem
Rooney, pam wyt ti'n darllen am wyddoniaeth? ti'n gwbod nad yw e'n wir, dyw e' ddim yn dy lyfyr bach sbeshal di.


Mwy i'r pwynt, os taset ti'n deall unrhyw wyddoniaeth o gwbwl, fe fyddet ti'n gwybod fod gwyddonwyr wedi dweud ers o leiaf ugain mlynedd y bydd cynhesu Byd eang yn gallu arwain at oeri'r byd. Fe dybiaf mai ti sydd yn methu a deall beth yw ystyr cynhesu byd eang.

Re: Mae'r ddaear yn oeri!

PostioPostiwyd: Iau 17 Ebr 2008 11:16 pm
gan rooney

Re: Mae'r ddaear yn oeri!

PostioPostiwyd: Iau 17 Ebr 2008 11:54 pm
gan rooney

Re: Mae'r ddaear yn oeri!

PostioPostiwyd: Gwe 18 Ebr 2008 12:54 am
gan huwwaters

Re: Mae'r ddaear yn oeri!

PostioPostiwyd: Gwe 18 Ebr 2008 8:09 am
gan Mr Gasyth
Delwedd

Rooney, rhoddwyd linc i'r graff uchod yn gynharach yn y drafodaeth, ond dwi'n gwbod nad wyt ti'n un am agor lincs pob eraill heb son am ei ddarllen felly on i'n meddwl baswn i'n bostio fo yma yn uniongyrchol i ti.

1998 ydi'r pig mawr jest cyn 2000 - roedd yn flyddyn anarferol o boeth hyd yn oed wrth safonau poethach nag arfer y degawdau diwetha.

Felly, mae'n iawn i ddeud fod bob blwyddyn erd 1998 wedi bod yn oerach na 1998. Tydi hyn fodd bynnag ddim yn gyfystyr a deud fod tuedd tuag at oeri ers 1998 achos fel y gweli di parhau i godi mae'r graff o 1999, a mae'r ddegawd o 1998 ymlaen wedi bod yn boethach nag yr un o'i blaen.

Gwyrdroi ffeithiau felly ydi defnyddio 1998 fel sylfaen i gymhariaeth a wedyn honi fod y byd yn oeri.

Ydi hynne'n ddigon clir i ti wan? :rolio:

Re: Mae'r ddaear yn oeri!

PostioPostiwyd: Gwe 18 Ebr 2008 8:14 am
gan ceribethlem