Tudalen 4 o 4

Re: Mae'r ddaear yn oeri!

PostioPostiwyd: Mer 30 Ebr 2008 11:20 am
gan Griff-Waunfach
rooney a ddywedodd:
Griff-Waunfach a ddywedodd:
Paid cymryd gair yr hen Bob fel Efyngyl Rooney!


Pam fod pobl yn cymryd gair gwyddonwyr fel Efengyl? Ac mor gas tuag at y rheiny sydd yn gwrthwynebu barn y mwyafrif? Os felly, nid ellir ei gysidro'n wyddoniaeth bellach- y data ddylai gael y gair mwyaf a'r olaf.


Dwi ddim yn cymryd e fel efengyl, ond mae'n rhaid ystyried a oes agenda ddyfnach ganddyn nhw, dwi'n siwr bod Bob wedi gwenud ei ymchwil, a bod ganddo ddata, ond mae pob gwyddonwr yn gorfod dehongli'r data, ac yn y dehongliad y mae'r gwendid. Yn amlwg mae gan Prof. Bob "vested interest" mewn amau cynhesu'r byd. Ac mae e'n gwneud hyn trwy ei ddehongliad o'r ddata.

Re: Mae'r ddaear yn oeri!

PostioPostiwyd: Mer 30 Ebr 2008 12:18 pm
gan Mwnci Banana Brown
Pwy ffyc yw'r twat Rooney ma?!

Re: Mae'r ddaear yn oeri!

PostioPostiwyd: Mer 30 Ebr 2008 12:27 pm
gan S.W.
RET79/Realydd/Dave Thomas efallai?

Re: Mae'r ddaear yn oeri!

PostioPostiwyd: Maw 08 Gor 2008 8:54 pm
gan Gai Toms
Rooney, wyt ti o blaid llygru a chwalu ecosystemau? Ta jyst diawl o wind up merchant?
Os di'r gwyddonwyr yn anghywir, wyt ti'n meddwl ei fod on ok i lygru mwy? Ta wyt ti'n credu fod o'n gyfrifoldeb ar bawb i leihau carbon footprints / gwastraffu llai / etc? Gwrth effaith ddynol neu beidio. Crefyddol neu beidio.

Re: Mae'r ddaear yn oeri!

PostioPostiwyd: Mer 09 Gor 2008 7:07 am
gan ceribethlem
Gai Toms a ddywedodd:Rooney, wyt ti o blaid llygru a chwalu ecosystemau? Ta jyst diawl o wind up merchant?
Os di'r gwyddonwyr yn anghywir, wyt ti'n meddwl ei fod on ok i lygru mwy? Ta wyt ti'n credu fod o'n gyfrifoldeb ar bawb i leihau carbon footprints / gwastraffu llai / etc? Gwrth effaith ddynol neu beidio. Crefyddol neu beidio.


Mae rooney (ac oedd mi oedd e'n windyp merchant) wedi ein gadael ni (tan iddo fe ddychwleyd dan siwdonim newydd wrth gwrs).